Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Atık Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Atıkların, çeşit ve bileşimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel yada kırsal ve sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bilgiler ışığında eğitim içeriğinin gereklerini katılımcılara aktarmak.

Eğitimin İçeriği:

•Atık nedir ?

•Atık kontrol yönetmeliği

•Atık özellikleri

•Atık kaynakları

•Geri kazanılabilecek atıklar

•Atıkların bertaraf edilmesi

Katılımcı Profili:

Faaliyeti sırasında atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

FMEA Hata Modu Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf...

Devamı... Başvur

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark yaratmalarını sağlayarak...

Devamı... Başvur

Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar...

Devamı... Başvur

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlan...

Devamı... Başvur

İTU İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Laboratuvar uygulamaları konusunda, insan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği ve laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayda alınmasıve raporlanması...

Devamı... Başvur

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
GMP nin önemini açıklamak ( Aseptik üretim, Validasyon, Stabilite, Parti dokümantasyonu, Kalifikasyon, DQ, IQ, OQ, PQ, Fason üretim, Uygunsuzluk, Olağandışı durumlar, Sapma yönetimi, OOT, OOS, SOP, Gözden geçirme, ICH Q8, Q9, Q10 v.b.) GMP'nin uygulanmadı...

Devamı... Başvur

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sanayi üretiminde farklı farklı icraatlar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak...

Devamı... Başvur

Kaizen Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıları, kuruluşlarda daha iyiye ulaşmak için sürekli gelişme ve çalışanların katılımı konusunda bilgilendirmekEğitim İçeriği:
Kaizen Tanımı Kaizen ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki...

Devamı... Başvur

Veri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme