Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

BCP 2000 FAYDALARI NELERDİR

İnşaat Sektöründe BCP Kalite Yönetiminin Uygulanması ile elde edilen faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

• Ürün ve hizmet kalitesinin artması
• Maliyetlerin azalması
• Kâr artışı
• Verimlilik artışı
• Etkinlik artışı
• Rekabet gücü ve pazar payı artışı
• Çalışma hayatının kalitesinin artması
• Kültür değişimi
• Müşteri (dış) tatmini
• Çevresel kalite anlayışı
• Tedarikçilerin kalitesinin artışı