Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

CE İŞARETİ BULUNACAK ÜRÜNLER HANGİLERİDİR

CE işaretinin bulunması gereken ürünler kapsamında sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik ürünler bulunmaktadır. Bu amaçla yerine getirilmesi zorunlu koşullara ilişkin düzenlemeler nihai ürünler için olduğu kadar, nihai ürünlerin parçaları içinde geçerli olmaktadır.
Bu doğrultuda, bir ürüne ilişkin yan sanayide üretilen parçalar içinde gerekli kriterlerin yerine getirilmesi zorunludur. Nihai üründe kullanılmak üzere üretilen ürünlerin üreticileri, ilgili direktiflerin gerektirdiği tüm koşulları yerine getirerek teknik dosyalarını hazırlayacaklar ve üretici beyanını doldurarak, ürünlerinin CE koşullarına uygun üretildiğini belirteceklerdir. Ancak ürün üzerinde CE işareti bulunmayacaktır. Üretici Beyanı gerekli koşulların yerine getirildiğinin bir göstergesi olacaktır.
Nihai ürün üreticileri ise, yan ürün üreticisinden aldıkları üretici beyanını kendi teknik dosyalarına ilave edeceklerdir. Bu şekilde ürün sorumluluğu nihai ürün üreticisinde olmakla beraber, yan ürünlere ilişkin çıkabilecek sorunlar karşısında nihai ürün üreticisi, üretici beyanı sayesinde hakkını koruyabilecektir.

CE işareti taşıması zorunlu olan ürünler ve Sorumlu Kurumlar;

1.Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2.Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC;90/488/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3.Oyuncaklar Toys (88/378/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı
4.İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC;93/68/EEC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

5. Elektromagnetik uygunluk Electromagnetic compatibility (89/336/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC) (98/13/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

6. Makinalar Machinery (98/37/EC; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7. Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment

(89/686/EEC;93/68/EEC;93/95/EEC;96/58/EC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

9. Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar Active implantable medical devices (l90/385/EEC;93/42/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı

10.Gaz Yakan Aletler Gas appliances (90/396/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

11.Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12.Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 
13.Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC;98/79/EC) Sağlık Bakanlığı

14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15.Gezi Amaçlı Tekneler Recreational craft (94/25/EC) Denizcilik Müsteşarlığı

16.Asansörler Lifts (95/16/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

17.Dondurucular Household electric refrigerators, freezers and combinations (96/57/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

18.Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

19.Telekomünikasyon terminal cihazları Telecommunications terminal equipment (98/13/EC) Telekomünikasyon Kurumu

20.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar In vitro diagnostic medical devices 98/79/EC) Sağlık Bakanlığı

21. Radyo ve telekomunikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC) Telekomünikasyon Kurumu