Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

GOST-R ALT YAPISINDAKİ DİĞER BELGELER NELERDİR

1-Hijyen Sertifikası,
2-Red Mektubu, Gost-R gerektirmeyen ürünSertifikası,
3-Rostekhnadzor (RTN) Belgesi


1-HİJYEN SERTİFİKASI

GOST-R HİJYEN BELGESİ NEDİR?

Ruslar tüketici Haklarını Koruma Mevzuatları gereği toplum sağlığını etkileyen ürünler için ve GOST-R kalite sertifikasına esas olarak bu sertifikayı da istemektedir. İnsanların, çocukların yediği gıdalar, giydiği elbiseler, tene sürülen kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri hijyen sertifikası alınmasını gerektirmekte, bu da GOST-R belgesine esas teşkil etmektedir.  
Hijyen Sertifikası gerektiren ürün grupları:

1.Gıda üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar
2.Soluma ya da deri yoluyla alınan koku, parfüm vb. kozmetik ürünler,
3.Oyuncaklar ve tüm çocuk gereçleri
4.Ev kimyasalları
5.İnsan vücudu ile temas eden tüm yiyecek ve içecekler,
6.Gıda ambalajında kullanılan malzemeler
7.Endüstriyel Makineler
8.İnsan vücudu ile temas eden giyim eşyaları, çarşaf ve havlu vb. diğer bazı ev tekstili ürünleri
9.Boya ve diğer insan kullanımına yönelik diğer kimyasal ürünler
10.Mobilyalarda kullanılan sunta v.b. gibi suni ahşap malzemeler
11.Elektromanyetik alan yaratan ya da Yayım yapan bazı ürünler
 
Hijyen Sertifikası, Rusya gümrüklerinde ve iç piyasada söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde devlet yetkilileri ya da tüketiciler tarafından sıkça sorgulanmaktadır.
Ürünlerinize Hijyen Belgesi alınıp alınmaması gerektiğine dair güncel mevzuatı öğrenmek için bizimle iletişim kurunuz.
 

Hijyen Sertifikasyonu Çeşitleri
Hijyen Sertifikaları başlıca; Ürünlere, hizmet şekline veya uygulanan proseslerin teknik şartlarına göre verilebilmektedir.
 

Bunlardan özellikle ürünlere verilen Hijyen Belgeleri Rusya'ya ihracat yapan Rusya dışındaki üreticileri ilgilendirmektedir. Ürünlerden alınan numuneler ilgili dokümantasyona göre çeşitli testlere tabi tutularak Rusya'da kabul edilen normlara uygun olup olmadığı araştırılır.
 

BASVURU İÇİN GEREKLİ DOKUMANLAR

GOST-R  Sertifikası alt yapısı gibi görüldüğü için aynı evraklar bu sertifika için de istenmektedir;

i)Varsa Kalite Belgeleriniz (TSE, CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 v.b.)

j)Firmanın Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi 

k)Marka tescil belgeleri

l)G.T.İ.P Gümrük istatistik pozisyon numaraları (Her ürün için)

m)Ürününüze ait numune

n)Ürün isimleri, tipleri veya modelleri, genel çalışan personel sayısı

o)Sertifikada yer alacak adres, telefonlar ve faks numarası bilgileri

p)Sertifika alınacak ürünleri içeren tanıtımların tamamını gösteren Rusça’ ya çevrilmiş katalogunuz, veya tanıtım dokümanınız.


2- GOST-R GEREKTİRMEYEN DURUMLAR İÇİN “RED MEKTUBU” YADA GEREKSİZLİK MEKTUBU

GOST-R v.b. gibi Rusya Sertifikaları için gerekli ürün listelerinde bulunmayan ürünler için de gerekliliği olmadığına dair bir yazı alınmaktadır. Rusya bu yazıyı “RED MEKTUBU” olarak tanımlamıştır.

Rusya Gümrük Komisyonu tarafından 6 ayda bir yayınlanan yönetmeliklerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak bildirilmekte ve bu ürünlerde sertifika aranması istenmektedir.

Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu  yani Gereksizlik Mektubu alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılmaktadır.  Parti bazında ürünlere verilir. Bu tür dokümanı verme yetkisi Rusya’ nın başkenti Moskova'da kurulu bulunan VNIIS  Enstitüsü’ ne aittir.

3- ROSTEKHNADZOR (RTN) BELGESİ

GOST-R Alt yapısında istenen bir diğer Rus Belgesi de bu belgedir. Bu belge ile Rusya petro-kimya sektörü ve sanayide yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve diğer tehlike durumlarının oluştuğu yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike arzeden endüstriyel ekipmanlar için gerekmektedir.

Rostekhnadzor Belgesi bir tür "Kullanma İzni"  dir.

Daha önceki yıllarda GOSGORTEKHNADZOR olarak bilinen bu belge, 2004 yılından itibaren bu belge tüm Rusya için genel bir yapıya kavuşmuş ve  ROSTEKHNADZOR adını almıştır. 

RTN Belgesi gerektiren ürün ve ekipmanlar :

1-Ex-Proof, ATEX özellikleri gerektiren elektro-mekanik ekipmanlar
2-Basınçlı kaplar
3-Yük ve İnsan Asansörleri, Eskalatörler
4-Tehlike arz eden kaynak işlemleri ve bununla ilgili ekipmanlar
5-Endüstriyel Vinçler ve İnşaat Vinçleri, Elevatörler
6-Metal Ergitme Fırınları
7-Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler
8-Petrokimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana, Valf ve Klapeler
9-Özel depolama üniteleri : Gaz ve Benzin Depoları, yanıcı-parlayıcı ya da toksik maddelerin bulundurulduğu depolar
10-Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler, kazan ve yüksek fırınlar
11-Hava ve Gaz Kompresörleri
12-Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
13-Madencilik ve yer altında kullanılacak tüm ekipmanlar

RTN Kullanma İzinleri Seri Üretim  için ortalama 3 yıllığına verilmektedir.

Aynı ürün için kullanılacağı yere göre farklı RTN Belgesi düzenlenebilir. Örneğin, vana için; eğer bu vana petrol rafinerisinde kullanılacaksa belirli parametrelere göre ekspertiz  raporu hazırlanır ve Resmi izin için başvurulur, aynı vana bir gaz istasyonunda kullanılacaksa farklı parametre ve basınç değerlerine göre değerlendirilir ve alınan belge de farklı olabilir.

RTN Sertifikasyonu Prosedürü ve İşlem Basamakları:

Ürüne RTN Belgesi alınması için öncelikle bu ürünlere GOST-R Belgesi almak gereklidir. Bu iki işlem aynı anda yürütülebilir, RTN işleminde teknik karakteristikler ve mühendislik hesapları rol oynar. Bu belgeler ürünlere, belirli bir ürünü üreten bir üretim hattına, çerçevesi önceden belirlenmiş belirli bir proses sistemine verilebilir ve değişik şekillerde düzenlenebilir.