Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

ITMS 4004 KAPSAMI NEDİR

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 İtiraz
3.2 Aday
3.3 Belgelendirme prosesi
3.4 Belgelendirme programı
3.5 Belgelendirme sistemi
3.6 Yeterlilik
3.7 Şikâyet
3.8 Değerlendirme
3.9 Sınav
3.10 Sınavı yapan
3.11 Nitelendirme
4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
4.1 Belgelendirme kuruluşu
4.2 Organizasyon yapısı
4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
4.4 Yönetim sistemi
4.5 Taşeron kullanımı
4.6 Kayıtlar
4.7 Gizlilik
4.8 Güvenlik
5 Belgelendirme kuruluşu eğitim yönetimi için şartlar
5.1 Genel
5.2 Sınav yapacaklar için şartlar
6 Belgelendirme prosesi
6.1 Uygulama
6.2 Değerlendirme
6.3 Belgelendirme konusunda karar
6.4 Gözetim
6.5 Yeniden belgelendirme
6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı