Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

UKR-SEPRO ALT YAPISINDAKİ DİĞER BELGELER NELERDİR

Ukrayna’ nı ürünlere uyguladığı kalite belgeleride Rusya’ daki gibidir. UKR-SEPRO’ nun yanı sıra aşağıda maddeler halinde verdiğimiz 2 belgeyide Ukray’ da hem kendi firmaları hemde ithalatçı firmalardan istemektedir.

1- Hijyen Sertifikası,
2- Ukrayna Dozvil Sertifikası


1-HİJYEN SERTİFİKASI

Ukrayna Tüketici Haklarını Koruma Mevzuatları gereği toplum sağlığını etkileyen ürünler için ve UKR-SEPRO kalite sertifikasına esas olarak bu sertifikayı da istemektedir.
Ukrayna bu sertifikayı insan bedeniyle direk temas eden tüm ürünler icin zorunlu hale getirilmistir. Ukr SEPRO sertifikasına istinaden verilmektedir.


2- UKRAYNA DOZVİL SERTİFİKASI

UKR-SEPRO Alt yapısında istenen bir diğer Ukrayna Belgesi de bu belgedir. Bu belge Rusyanın ROSTEKHNADZOR belgesiyle aynı yapıdadır sadece adı değişiktir. Bu belge ile Ukrayna petro-kimya sektörü ve sanayide yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve diğer tehlike durumlarının oluştuğu yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike arzeden endüstriyel ekipmanlar için gerekmektedir.

Dozvil Belgesi bir tür "Kullanma İzni"  dir.

Dozvil Belgesi gerektiren ürün ve ekipmanlar :

1-Ex-Proof, ATEX özellikleri gerektiren elektro-mekanik ekipmanlar
2-Basınçlı kaplar
3-Yük ve İnsan Asansörleri, Eskalatörler
4-Tehlike arz eden kaynak işlemleri ve bununla ilgili ekipmanlar
5-Endüstriyel Vinçler ve İnşaat Vinçleri, Elevatörler
6-Metal Ergitme Fırınları
7-Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler
8-Petrokimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana, Valf ve Klapeler
9-Özel depolama üniteleri : Gaz ve Benzin Depoları, yanıcı-parlayıcı ya da toksik maddelerin bulundurulduğu depolar
10-Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler, kazan ve yüksek fırınlar
11-Hava ve Gaz Kompresörleri
12-Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
13-Madencilik ve yer altında kullanılacak tüm ekipmanlar

Dozvil Kullanma İzinleri Seri Üretim  için ortalama 3 yıllığına verilmektedir.

Aynı ürün için kullanılacağı yere göre farklı Dozvil Belgesi düzenlenebilir.

Dozvil Sertifikasyonu Prosedürü ve İşlem Basamakları:

Ürüne Dozvil Belgesi alınması için öncelikle bu ürünlere UKR-SEPRO Belgesi almak gereklidir. Bu iki işlem aynı anda yürütülebilir, Dozvil işleminde teknik karakteristikler ve mühendislik hesapları rol oynar. Bu belgeler ürünlere, belirli bir ürünü üreten bir üretim hattına, çerçevesi önceden belirlenmiş belirli bir proses sistemine verilebilir ve değişik şekillerde düzenlenebilir.