BRC Belgesi

BRC Belgesinin Bölümleri Nelerdir ?

BRC Belgesinin Bölümleri Nelerdir ?

BRC Standardı 7 bölüme ayrılmıştır:

1. Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme - herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olabilmesi için bu İşletme üst düzey yönetimi tamamen uygulama ve sürekli gelişimi taahhüt esastır.

2. Gıda Güvenliği Planı (HACCP) - Gıda Güvenliği Sistemi için temel uluslararası Codex Alimentarius sistemin gereksinimlerine göre etkili bir HACCP programı

3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi - Bu ISO 9000 ilkeleri üzerine bina, gıda güvenliği ve kalite yönetimi gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Bu ürün özellikleri, tedarikçi onayı, izlenebilirlik ve olaylar ve ürün geri çağırma yönetimi için gereklilikleri içerir.

4. İşletme Standartları - Bu bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi dahil olmak üzere işleme ortamı için beklentilerini tanımlar. Bu yabancı cisim kontrolleri yönetmek belirli bir bölüm içerir.

5. Ürün Kontrol - Bu ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve Laboratuvarlar ve ürün testi beklentilerini de gereksinimleri içerir.

6. Proses Kontrol - Bu kuruluş ve güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı kapsar.

7. Personel - Bu koruyucu giysi ve personel hijyeni ile ilgili personel ve beklentileri eğitimi için gereklilikleri tanımlar.

HACCP KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

•Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar

•Kalite Politikası

•Kalite El Kitabı

•Organizasyon Yapısı, Sorumluluk ve Yönetim Otoritesi

•Yönetim Taahhüdü

•Müşteri Odaklılık

•Yönetimin Gözden Geçirilmesi

•Kaynak Yönetimi

•İç Tetkik

•Satın Alma

•Tedarikçilerin Onaylanması ve Performanslarının İzlenmesi

•Genel Dokümantasyon Şartları

•Doküman Kontrolü

•Spesikasyonlar

•Prosedürler

•Kayıt Tutma

•Düzeltici Faaliyet

•İzlenebilirlik

•Olayların Yönetimi, Ürünün Geri Toplanması ve Geri Çağrılması

•Şikayetleri Ele Alma

İŞLETME ÇEVRESİ STANDARTLARI

•İşletme Dış Çevre Şartları

•Yerleşim, Konum, Durum

•Yerleşim Planı, Ürün Akışları ve Ayırım

•İşletme İçi Çevre Standartları

•İşletme Yerleşim Planı-Ürün Akışları ve Ayırım

•Ürün Üretim, Hammaddenin İşlenmesi, Hazırlanması, İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolama Alanları

•Servisler

•Ekipman

•Ürünlere Fiziksel ve Kimyasal Kontaminasyon Riski

•Bina Temizliği ve Hijyen

•Bakım

•Atık ve Atık Yönetimi

•Sosyal Tesisler

•Zararlı Kontrolü

•Taşıma

ÜRÜN KONTROLÜ

•Özel Malzemeler İçin İşleme Gereklilikleri

•Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi

•Metal ve Diğer Yabancı Madde Detektörü

•Stok Rotasyonu

•Ürün Serbest Bırakma

•Ürün Muayenesi ve Analizleri

•Ürün Paketleme

•Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

PROSES KONTROL

•Operasyonların Kontrolü

•Miktar Kontrolü

•Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kontrolü

PERSONEL

•Eğitim-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları

•Personel Hijyeni-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları

•Sağlık Taraması

•Koruyucu Giysiler-Gıda İşleyicileri ve Diğer Çalışanlar veya Gıda İşleme Alanındaki

•Ziyaretçiler

BRC Belgesi Nedir ?

BRC, İngiltere perakende ticaretini temsil eden ticari bir örgüttür.Bu örgütü oluşturan üyeler, büyük alış veriş merkezlerinden küçük büfelere kadar farklı büyüklüktedir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri...

Devamı...

BRC Belgesinin Hedefleri Nelerdir ?

BRC’ nin hedefi İngiltere’ deki herhangi bir perakendeciye, onun tedarikçisine veya diğer standardları kullananlara ambalaj malzemesi temin eden firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve uygulama kriterlerini belirlemektir. Standardın formatı ve içeriği firmanın...

Devamı...

BRC Belgesinin Faydaları Nelerdir ?

BRC standardının uygulanması sayesinde bir çok fayda sağlanabilir:
Standard; kalite, hijyen, sanitasyon ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz...

Devamı...

BRC Belgesinin Tarihçesi Nedir ?

1998-BRC Standard İngiltere’ de ilk defa denetim standardı olarak yayınlandı.
1999-EN 45004 Akrediteli ilk Denetim Kuruşlarını onayladı ve BRC Akredite olarak verilmeye başladı.
2000-Versiyon 2 yayınlandı....

Devamı...

BRC Belgesini Hangi Firmalar Almalı ?

BRC Global Standart, üretim, paketleme, depolama ve güvenli gıda ve tüketim ürünlerinin dağıtımı sağlayacak bir kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken şartları belirten, bahsedilen dört sektörün önde gelen Teknik Standartlarının bir araya getirilmiş halidir...

Devamı...

BRC Belgesi Prensipleri Nedir ?

Genel olarak 11 temel ilke BRC sistemininin misyonunu özetlemektedir.
1-Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
2-Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
3-Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek...

Devamı...

BRC Belgesi Nasıl Alınır ?

Kolay ve kısa 8 adımda belgelendirme yapılmaktadır:
ADIM 1 – İş Planlama
BRC Global Standardı sertifikasyonu temini bazı şirketler için büyük sorun olabilir. Belge almak isteyen şirketlere bir belgelendirme...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene