Diğer Belgelendirme

Diğer Belgelendirme

Diğer Belgelendirme

Ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümantasyona göre yeterli uygunlukta olduğunun İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşunca belgelendirilmesi faaliyetidir. Kalite güvence sistemi uygulama olarak kuruluşlarda departmanların gösterdiği kaliteyi geliştirme, koruma, iyileştirme, müşterileri memnuniyetini ve tatminini kazanma ve en ekonomik düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalar bütünüdür.

Firmamız birçok konuda kalite belgelendirme hizmetlerini standartlar gereğince müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmalarında Aşağıda belirtilen kalite belgelendirme hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana hedeflerimizdendir;

•GOST-R Rusya Kalite Belgesi

•UKR-SEPRO Ukrayna Kalite Belgesi

•GOST-K Kazakistan Kalite Belgesi

•TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Belgesi

•BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

•ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi

•IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Belgesi

•ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi

•SROM 8008 Medya Kalite Belgesi

•FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi

•SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi

GOST-R Rusya Kalite Belgesi

Ülkeler kendi normlarını oluşturup uluslar arası ticarette, uluslar arası standartlar gibi kendi standartlarını aramaktadırlar.
Ülkemizde üretim standartları noktasında nasıl ürünlere standartlar oluşturulmuş ve bu standartlara uygunluk ve sertifika aranmakta...

Devamı...

UKR-SEPRO Ukrayna Kalite Belgesi

UKR-SEPRO Belgesi Nedir ?
Ukrayna, İhracat yapan yada yapmak isteyen Türk üretici firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya'ya ürünlerini satan birçok firma, Ukrayna'ya da ihracat yapmakta yada yapmak istemektedir. Bu isteklerin...

Devamı...

GOST-K Kazakistan Kalite Belgesi

Kazakistan, GOST-R standartlarını baz aldığı ve GOST-K adını verdiği kendi ülke standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar GOST-R ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen, işleyişinde ve mevzuatında farklılıklara sahiptir.
GOST-K Belgesi, Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve...

Devamı...

TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Belgesi

TL 9000 Belgesi Nedir ?
TL 9000 Telekomünikasyon Yönetim Sistemi (Telecommunications Management System), Telekomünikasyon sektörünün yönetimi, ürün gerçekleştirme yapısına yönelik hazırlanmış ISO 9001...

Devamı...

BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

BCP 2000 Belgesi Nedir ?
BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamaları kalite yönetimi kavramı:
İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin...

Devamı...

ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi

ISO 28001 Nedir ?
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmıştır ve birçok sektörde, tedarik zincirinin halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz olarak etkiler. Bu tür kuruluşlar...

Devamı...

IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Belgesi

Firmanın finans yönetimi bölümü örgüt içindeki diğer bölümlerle yakın ilişki içerisinde olmalıdır. Örneğin muhasebe bölümünden sağlanan bilgiler finansal planlamanın temelini oluşturacaktır. Elde edilen veriler yardımı ile uzun...

Devamı...

ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi

ITMS 4004 Belgesi Nedir ?
ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ
ITMS 4004 standardı ‘eğitim yetenekleri’ konusunda faydalı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, kuruluş için iş performansını...

Devamı...

SROM 8008 Medya Kalite Belgesi

SROM 8008 Belgesi Nedir ?
Medya sektörü yönetim sistemleri, teknolojileri ve özellikle de internet ve medyanın gelişiminin toplumsal iletişim biçim ve süreçlerine; medya ve iletişim sektörlerine dair sonuçlarının kuramsal...

Devamı...

FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi

FP 15500, Furniture Quality Product System, Mobilya Üretim Kalite Yönetim Sistemi:
FP 15500 standardı, mal ve hizmet üretimi arasındaki farkları, girdi-süreçleme-çıktı-geribildirim aşamalarından oluşan üretim sistemi...

Devamı...

SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi

SSMS 5188 Belgesi Nedir ?
Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan...

Devamı...

TSE Belgesi

Ülkemizin Kamusal Standart Kuruluşu olan TSE, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ürün belgelendirme standartlarına uygunluk anlamı taşıyan yani kurumun kendi tanımlaması ile "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ürün...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene