Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Personel Eğitimleri

Türkiye’ de personel belgelendirme konusunda,  mesleğe ve tekniğe yönelik eğitim seviyesinin düşük olması  ve eğitimli iş gücünün çalışma hayatında yeterli talebi oluşturamaması, iş dünyası ile ve eğitim sektörü arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca herhangi bir eğitim almadan işin içerisinde yoğrularak iş sahibi olmuş çok sayıda çalışanımız mevcuttur.
Personel belgelendirme sisteminin kurulması ve işlemeye başlaması ile mesleki alanlarda gereklilikler ve yeterlilikler belirlenmeye ve ISO 17024 uluslar arası standardı ile standartlaşmaya başlamaktadır. Eğitim belgelendirme hizmetlerimiz tarafından yapılan şeffaf değerlendirme ve ölçme sınavları ile kişilere ulusal ve uluslararası alanda geçerli olan sertifikalar da verilmektedir. Bu sertifikalar ilgili taraflara birçok avantaj sağlamakta ve kariyerlerinde önem arzetmektedir. Bu eğitimlerin en önemli katkısı, çalışan ve işverenin mesleki anlamda aynı dili daha net ve rahat bir şekilde iletişim kurmalarını, uyumlu çalışmalarını sağlamaktadır.Bu iletişimle, işverenler, işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilecek, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini en aza indireceklerdir. Aynı zamanda işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artıracaktır. Nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması, yeni bilgi üreten nitelikli personel, devamlı güncel tutmak zorunda kaldığı kişisel ve mesleki yeterliliğe sahip olacak, dolayısıyla, çalışma hayatında da artan kalite egemen hale gelecek, mesleki bilgi, beceri, ölçme sınavı sonucunda alınan belge, kişiye, sahip olduğu bilgi ve becerileri bir işe başvururken ispatlama olanağı verecek, meslek tanımları ve içerikleri belirlenmiş olacağından dolayı, çalışanlar yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini bilecek, insana, dolayısıyla geleceğe yapılan bu akıllı yatırım ile istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin güçlenmesine de büyük bir katkı sağlanacaktır.

İntersistem teknik (ISQ), personel eğitimleri, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi ve setifika sahibi yapmaktadır .  Firmamızın Personel Belgelendirme Eğitim programları bu çerçevede hazırlandığı için, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi söz konusudur. Çalışma hayatı için vazgeçilmez bir unsur olan mesleki eğitim konusunda firmamız,  Personel Belgelendirme Ana Kategorisini oluşturmuştur. Bu ana kategoriye bağlı alt kategorilerde personel belgelendirme konusunda çeşitli mesleki eğitimler düzenlenmektedir.


PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİM KATEGORİLERİ:

•Baş Denetçi Eğitimleri,

•İç Denetçi Eğitimleri,

•Sistem Yöneticisi Eğitimleri,

•Dokümantasyon Eğitimleri,


Şeklinde ana kategorilerle sunulmaktadır.  Alt kategorileri ziyaret ederek, tüm eğitimleri, şartlarını ve içeriklerini bulabilirsiniz.

Son DüzenlenmeSalı, 13 Kasım 2018 18:22
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
yukarı çık

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç