EKO ETİKET / ECO LABEL Belgelendirme

Eko Etiket Tarihçesi

Eko Etiket Tarihçesi

Eko Etiketi fikri ilk olarak 1987 yılında ortaya çıkmıştır. Avrupa Komisyonu Eko-Etiket fikrini üye ülkelerle ve Avrupa Parlamentosu’nda tartışmaya açmış ve üç yıllık bir süreç sonrasında Birlik Konseyi’nin (EEC) No. 880/92 regülasyonu yani 23 Mart 1992 tarihli ve 880 sayılı Tüzüğüyle yürürlüğe girmiştir.

Eko Etiket regülasyonlarının güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması için (EC) No. 1980/2000 numaralı regülasyon ile politik amacı belirlenmiş ve prensipleri zenginleştirilmiştir. Bu regülasyonun uygulamaya girmesinden itibaren geçen süre zarfında edinilen deneyimler AB Eko Etiket sisteminin etkinliğinin artırılması ve yürürlülüğünün daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu bağlamda etiket düzenlemesi 2009 yılında (EC) No. 66/2010 şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ve AB bünyesinde geliştirilen diğer direktifler ile (Enerji tüketen ürünlerde Eko tasarım, Çevre Eylem Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri ve İklim Değişikliği Programı, Yeşil Kamu İhale Eylem Planları) uygunluğu sağlanmıştır.

Eko Etiket Nedir ?

ISQ Eko Etiketleri, Gönüllülük prensiplerine dayalı, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak, üretici ve tüketicilerin çevre duyarlılıklarını artırmak için oluşturulmuş, katılımcı, piyasa temelli ekonomi aracı bir işaret...

Devamı...

Eko Etiket Ne İçin Kullanılır ?

ISQ Eko Etiketleri Sertifikasyon programı çevre dostu ürünleri ve hizmetleri tanımlamak için kullanılır. ISQ ECO LABELS kriterleri, belirli bir ürünün kullanım için uygun olduğunu ve yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi azaltacağını garanti etme...

Devamı...

Eko Etiketi Sektörel Kapsamı - Eko Etiketi Kimler Alabilir ?

Ecoglobalmark ISQ-NAP3 standardı kriterleri ile, ürün için hammadde seçiminden, imalata, dağıtımına, servisine, hizmetine, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümünün sağlanmasına...

Devamı...

Eko Etiket Belgelendirme Süreci - Nasıl Alınır ?

Eko etiketi alımı için 4 aşama işletilmektedir. Bunlar;
Aşama 1:
ISQ Eko Etiketi alacak hizmet yada ürünleri için başvuru yaparlar....


Devamı...

Eko Etiketin Faydaları

Ekoglobalmark etiketi, dünyada ürünlerini satmak isteyen birçok üretici tarafından anlaşılmıştır. Yaprak logosu taşıyan ürünler Avrupa Birliği ve Dünya genelinde pazarlanmaktadır.
Program gönüllülük esasına dayandığı için ticari engeller...
Devamı...

Eko Etiket Kullanım İzni

4 Aşamalı Belgelendirme sürecini tamamlayıp etiketi/sertifikayı almaya hak kazanan kurum/kuruluşlara ISQ tarafından ISQ-ECO.G.10.02-LOGOLABEL USER GUIDE-LOGO-ETIKET KULANIM REHBERİ’ ne uygun şekilde etiketi kullanma izni...

Devamı...

Eko Etiket Sektörel Standartları

ISQ-Globallabels Eko etiketiketleri tüm sektörler için oluşturduğu ISQ-NAP3 standartları doğrultusunda belgelendirme yapmaktadır.
Bu standartlar için;...

Devamı...

Hukuki Süreç

Eko Etiketler gönüllülük ilkesini benimsemiştir. Etiketi kullanma hakkı elde eden kurum veya kuruluşlar etiket kriterlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler.
Eko etiketi kullanım yetkisi veren Kuruluşlar...

Devamı...

Eko Etiket Belgelendirmesi Yapılan Sektörler

ECO TEKSTİL
Teknoloji ve globalleşme ile küçülen dünyamızda her ülke diğer ülkelerle rahatlıkla ticaret yapabilmekte iletişim kurabilmektedir. Tekstil ve...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene