Basınçlı Ekipmanlar Ve Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Emniyet Ventili Nedir ?

Basınçlı tank ve diğer sistemlerde belirlenen limit sıcaklık veya basınca gelindiğinde otomatik olarak gaz salınımı yapan vana mekanizmasına verilen isimdir. Kazan ve tanklarda emniyeti sağlamak amacıyla emniyet ventilleri kullanılması önem arz etmektedir.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Emniyet Ventili muayenesi gözle kontrol, ve hidrostatik test yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

Emniyet ventilleri takılı olduğu basınçlı tankın müsaade edilebilir maksimum çalışma basıncının en fazla 1.1 nı geçmemesini sağlayacak bir basınç değerinde açılması gerekmektedir.

Emniyet ventili muayensinde ventilin, Gövde deformasyon durumu, Eksen kaçıklıkları, çarpıklık, bağlantı, yay durumu, tahliye hattı vb.. standartta belirtilen kriterlere göre gözle muayene edilmektedir.

Ventil çalışması istenilen bar yada takılacağı basınçlı ekipmana göre hidrostatik test cihazı ile test edilip kontrol edilmektedir.

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği Madde 2.11.2 de anlatılan anlık basınç dalgalanması, maksimum izin verilebilir basıncın %10 unda tutulmalıdır ibaresi yer almaktadır.

Hava tanklarında bir emniyet cihazı olmalıdır. Emniyet Valfi müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir artışa neden olmadan açılmalıdır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Emniyet Ventili periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU), Basit basınçlı kaplar yönetmeliği (2014/29/AB), EN ISO 4126-1 standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı Kaplar arasında yer alan Emniyet Ventili 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla hava tankının periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesini Kimler Yapabilir ?

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standardın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü ve Muayenesi Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Emniyet Ventili Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Basınçlı Ekipmanlar

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Buhar Kazanı Nedir ?
Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir.
Buhar kazanları endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Isı transferi işlemi...

Devamı...

Hava Tankı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Hava Tankı Nedir ?
Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, basınçlı hava depolamada kullanılan kaplar olarak tanımlanmıştır...


Devamı...

Hidrofor Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Hidrofor Nedir ?
Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor dengedenge tankı adı verilir. Hidrofor denge tanklarının...

Devamı...

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kalorifer Kazanı Nedir ?
Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere kazanda bulunan devir-daim motoru ile gönderilmesi sureti ile ortamın ısısını artırmak için kullanılan kazanlara denir. Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere orada sıcaklığını...

Devamı...

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kızgın Yağ Kazanı Nedir ?
Kazanda ısıtılan yağın ısı enerjisinden faydalanılan kazanlara denir. Kazanda ısınan yağ borular vasıtasıyla ısı enerjisini karşılamak için ortama gönderilir.
Kazan: Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan...

Devamı...

Kompresör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Kompresör Nedir ?
TS EN 1012-1 Standardında Gaz veya buharı, giriş basıncından daha yüksek bir basınca sıkıştıran kompresör ünitesinin bir kısmı olarak tanımlanmıştır.
Kompresör: Basınçlı hava sistemlerinin ilk elemanı olan kompresörler...

Devamı...

Otoklav Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Otoklav Nedir ?
Sterilizasyon için olmazsa olmaz bir medikal alet olan otoklav; başta Hastanelerde, laboratuvarlarda, ameliyat aletlerinin, çeşitli maddelerin, pansuman takımlarının, sanayide ise özellikle gıda ve tekstilde sterilizasyon için kullanılan bir cihaz...

Devamı...

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı...

Devamı...

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir...

Devamı...

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir...

Devamı...

Raf Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Rafların Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir ?
Endüstriyel depo raf sistemleri gerek lojistik süreç içinde gerek ise imalat sonrasında saklama amaçlı yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır...

Devamı...

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Asansör Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50...

Devamı...

Tahribatsız Muayene

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde...

Devamı...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının...

Devamı...

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:
1-Ticaret Kontrol Gözetimi
2-Ürün Muayene Gözetimi
1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında...

Devamı...

İmalat Kontrolü Gözetimi

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.
İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar...

Devamı...

Makinelerin Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için...

Devamı...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen...

Devamı...

Temiz Oda Ölçümleri ve Analizleri

Temiz Oda Analizleri Ve Ölçümleri Nedir - Nasıl Yapılır ?
TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene