FSSC 22000 Gıda Üretim Sertifikası

FSSC 22000 Sistemi Nasıl Oluşturulur ?

FSSC 22000 Sistemi Nasıl Oluşturulur ?

Aşağıdaki unsurlar yerine getirilecek şekilde uygulanarak sistem oluşturulur.

• Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

• Operasyonel ön gereksinim programları yazılı hale getirilmelidir.

• HACCP planı oluşturulmalıdır.

• Ham madde, ingradient (bileşen), ürünle temas eden ambalaj malzemeleri ve son ürün özellikleri ve tasarlanmış kullanım tanımlanmalıdır.

• İzlenebilirlik sistemi tanımlanmalıdır.

• Doğrulama ve geliştirme için süreçler planlanmalıdır .

Tanımlanması Gereken Konular

• Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçlar yazılı hale getirilmelidir.

• Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

• Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

• Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi belirlenmelidir.

• Dış uzman desteği alındığında anlaşma veya sözleşme oluşturulmalıdır.

• Ön gereksinim programları kurulmalıdır.

• Kanuni ve düzenleyici gereksinimler tanımlanmalıdır.

• Ön gereksinim programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yöntemi tanımlanmalıdır.

• Prosedürler, Akış şemaları hazırlanmalıdır.

Prosedür Oluşturulması Gereken Konular:

• Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü

• Kayıt kontrol prosedürü

• Acil durumlara hazırlık ve müdahele prosedürü

• Potansiyel güvenli olmayan ürün kontrolü prosedürü

• Düzenleyici ve önleyici faaliyet prosedürleri

• İzleme ve ölçme prosedürü

• İç tetkik prosedürü

• İzleme prosedürü

• Geri çekme prosedürü

• Gıda güvenliğini etkileyebilecek konularda prosedürler.

Bu unsuzlar oluştuğu takdirde artık sizinde bir ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği yönetim Sisteminiz vardır. İntersistem Teknik Sertifikasyon ile Rahatlıkla Belgelendirerek sisteminizi ve yönetiminizi ödüllendirebilirsiniz.

FSSC 22000 Belgesi Nedir ?

Uluslar arası ticarette güvenliğin artması ve bunun paralelinde halkın beslenme konusunda gıdalardaki tehlikelere karşı korunması gündeme gelmiştir. Bu gündemler süreç içerisinde gıdasal kaynaklı endişeleri doğurmuştur...

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Amacı Nedir ?

• FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220/223 Şartnameleri nin birlikte yorumlanmasını sağlamak.
• Bu standardların getirdiği yenilikleri özümsemek
• Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek, geliştirebilmek...

Devamı...

PAS 220 Nedir ?

PAS 220 standardı, Avrupa Birliği Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu (CIAA) tarafından finanse edilmiştir. Standart 4 büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturulmuş, hazırlık safhasında pek çok belgelendirme kuruluşu da...

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Hangi Firmalar İçin Gereklidir ?

FSSC 22000 Sadece gıda üreticileri ve gıdaya hammadde yarı mamul ve ambalaj üreticilerine yöneliktir. Gıda dışı sektörler bu standartta belgelendirilemezler...

Devamı...

FSSC Belgesi Faydaları Nelerdir ?

Gıda güvenliği bir yönetim sistem standardı olması nedeniyle işletme yönetim olgusunu ön plana çıkartarak çok geniş bir fonksiyon ortaya koymuştur ki işletmeler bu fonksiyonları ve adımlarını uyguladıkları taktirde aşağıda genel olarak belirtmeye çalıştığımız faydaları kazandırmaktadır....


Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Standart İçeriği Nedir ?

1 Kapsam
2 Atıf yapı lan standardlar
3 Terimler ve tarifler...

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Nasıl Alınır ?

1-ISO 22000 ve PAS 220 Teknik Şartname gereksinimlerinin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi(İntersistem' den Hizmet Alabilirsiniz)
2-İntersistem Teknik ile FSSC 22000 sözleşmesinin yapılması
3-Sistem Denetiminin gerçekleştirilmesi...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene