FSSC 22000 Gıda Üretim Sertifikası

FSSC 22000 Belgesi Standart İçeriği Nedir ?

FSSC 22000 Belgesi Standart İçeriği Nedir ?

1 Kapsam

2 Atıf yapı lan standardlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Gıda güvenliği

3.2 Gıda zinciri

3.3 Gıda güvenliği tehlikesi

3.4 Gıda güvenliği politikası

3.5 Son ürün

3.6 Akış şeması

3.7 Kontrol önlemi

3.8 Ön gereksinim programı

3.9 Operasyonel ön gereksinim programı (OGP)

3.10 Kritik kontrol noktası (KKN)

3.11 Kritik limit

3.12 İzleme

3.13 Düzeltme

3.14 Düzeltici faaliyet

3.15 Geçerli kılma

3.16 Doğrulama

3.17 Güncelleme

4 Gı da güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon şartları

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Gıda güvenliği politikası

5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlık ve müdahale

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması

7.6 HACCP planı nın oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama planlaması

7.9 İzlenebilirlik sistemi

7.10 Uygunsuzluk kontrolü

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması , doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme Maddelerinin yanı sıra, ISO 22000 standardında geçen 7.2.3 maddesinin altına getirdiği alt maddelerle beraber ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:

1-Binaların yapısı ve yerleşimi durumları

2-Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi

3-Yardımcı tesisler -hava, su, enerji, yakıt

4-Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri

5-Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım

6-Tedarik yönetimi ve uygulamaları

7-Çapraz Kontaminasyonu (Çapraz bulaşma) engellemek için önlemler

8-Temizlik ve sanitasyon uygulamaları

9-Haşere kontrolü mücadele metodları

10-Personel hijyeni ve çalışılan tesisleri

11-Yeniden işleme (rework) uygalamaları

12-Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri

13-Depolama Şartları

14-Ürün ve tüketici bilgilendirilmesi

15-Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm uygulamaları

FSSC 22000 Belgesi Nedir ?

Uluslar arası ticarette güvenliğin artması ve bunun paralelinde halkın beslenme konusunda gıdalardaki tehlikelere karşı korunması gündeme gelmiştir. Bu gündemler süreç içerisinde gıdasal kaynaklı endişeleri doğurmuştur...

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Amacı Nedir ?

• FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220/223 Şartnameleri nin birlikte yorumlanmasını sağlamak.
• Bu standardların getirdiği yenilikleri özümsemek
• Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek, geliştirebilmek...

Devamı...

PAS 220 Nedir ?

PAS 220 standardı, Avrupa Birliği Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu (CIAA) tarafından finanse edilmiştir. Standart 4 büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturulmuş, hazırlık safhasında pek çok belgelendirme kuruluşu da...

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Hangi Firmalar İçin Gereklidir ?

FSSC 22000 Sadece gıda üreticileri ve gıdaya hammadde yarı mamul ve ambalaj üreticilerine yöneliktir. Gıda dışı sektörler bu standartta belgelendirilemezler...

Devamı...

FSSC Belgesi Faydaları Nelerdir ?

Gıda güvenliği bir yönetim sistem standardı olması nedeniyle işletme yönetim olgusunu ön plana çıkartarak çok geniş bir fonksiyon ortaya koymuştur ki işletmeler bu fonksiyonları ve adımlarını uyguladıkları taktirde aşağıda genel olarak belirtmeye çalıştığımız faydaları kazandırmaktadır....


Devamı...

FSSC 22000 Sistemi Nasıl Oluşturulur ?

Aşağıdaki unsurlar yerine getirilecek şekilde uygulanarak sistem oluşturulur.
•Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.
•Operasyonel ön gereksinim programları yazılı hale getirilmelidir.
•HACCP planı oluşturulmalıdır....

Devamı...

FSSC 22000 Belgesi Nasıl Alınır ?

1-ISO 22000 ve PAS 220 Teknik Şartname gereksinimlerinin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi(İntersistem' den Hizmet Alabilirsiniz)
2-İntersistem Teknik ile FSSC 22000 sözleşmesinin yapılması
3-Sistem Denetiminin gerçekleştirilmesi...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene