Sürekli İyileştirme Eğitimleri

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:

GMP nin önemini açıklamak ( Aseptik üretim, Validasyon, Stabilite, Parti dokümantasyonu, Kalifikasyon, DQ, IQ, OQ, PQ, Fason üretim, Uygunsuzluk, Olağandışı durumlar, Sapma yönetimi, OOT, OOS, SOP, Gözden geçirme, ICH Q8, Q9, Q10 v.b.) GMP'nin uygulanmadığında oluşacak riskler, Davranışsal GMP hakkında bilgilendirme.

Eğitimin İçeriği:

•Kalite Yönetim Sistemi

•Kalite Güvence, Kalite Kontrol, Personel

•Standart Operasyon Prosedürü (SOP)

•SOP nedir, ne işe yarar?

•SOP'lerinin geliştirilmesi ve yazılması

•SOP' nün devamlılığı

•Parti Dokümantasyonu

•Parti Kayıtları

•Parti kayıtlarının gözden geçirilmesi

•Parti Dokümantasyonu nasıl sağlanır?

•Serbest bırakmadan önce neler yapılmalı?

•Kontroller:

Üretim hatları için GMP ne diyor?

Numune alımı, dikkat edilecekler

Stabilite testi nedir, neden gereklidir?

Change Management / Change Control nedir?

Hataların araştırılması ve düzeltici / önleyici faaliyetler

Sapmalar

Düzeltici ve önleyici faaliyet (CAPA)

CAPA'ların dokümantasyonu

Şikayetler ve Geri Çekme

Şikayetlerin Yönetimi

Araştırma şikayetleri

Tesisler ve Ekipman

Dizayn Özellikleri

•Aydınlatma

Havalandırma, Hava Filtreleme, Isıtmave Soğutma

Atıkların bertarafı

Yıkama ve Tuvalet alanlarının tanımlanması

Sanitasyon

Bakım

•Ekipmanlar:

Ekipman Dizaynı, Yerleşimi, Büyüklüğü

Ekipman Kurulumu

Ekipman temizliği ve bakımı

•Üretim ve Proses Kontrol:

Yazılı prosedürler, Sapmalar

Ekipman Identifikasyonu

In-Proses malzemelerin numunelendirilmesi,test edilmesi

Mikrobiyolojik Kontaminasyon

Yeniden İşleme

•Ambalajlama & Etiketleme:

Malzeme deneyleri ve kullanım kriterleri

Etiketleme koşulları

Ambalajlama ve Etiketleme Operasyonları

Ürün Denetimleri

Son Kullanma Tarihleri

•Depolama ve Dağıtım:

Depolama Prosedürleri

Dağıtım Prosedürleri

•Laboratuvar Kontrolleri:

Genel Gereksinimler

Test etme ve dağıtım için serbest bırakma

Stabilite Testleri

Özel Test gereksinimleri

Arşiv numunelerinin ayrılması

Laboratuvar Testleri

•Kayıtlar ve Raporlar:

Genel Gereksinimler

Ekipman temizliği ve ekipman günlüğü

Master ürün ve kontrol kayıtları

Parti üretim ve kayıt kontrolleri

Üretim kayıtlarının gözden geçirilmesi

Laboratuar kayıtları

Dağıtım kayıtları

Şikayet Dosyaları

Kontratlı (Fason ) İmalat ve Analiz

Kendi Kendini Denetleme

EU GMP Guideline, ICH Guideline, PIC, FDA Guideline

Katılımcı Profili:

Kalite Güvence Şef ve Müdürleri, Kalite Kontrol Şef ve Müdürleri, Üretim Şef ve Müdürleri, Ruhsatlandırma Şef ve Müdürleri, Depo Şef ve Müdürleri, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Biyomedikal, Eczacılık bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezun olan profesyonel yönetici adayları.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

FMEA Hata Modu Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf...

Devamı... Başvur

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark yaratmalarını sağlayarak...

Devamı... Başvur

Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar...

Devamı... Başvur

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlan...

Devamı... Başvur

İTU İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Laboratuvar uygulamaları konusunda, insan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği ve laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayda alınmasıve raporlanması...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı...

Devamı... Başvur

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sanayi üretiminde farklı farklı icraatlar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak...

Devamı... Başvur

Kaizen Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıları, kuruluşlarda daha iyiye ulaşmak için sürekli gelişme ve çalışanların katılımı konusunda bilgilendirmek Eğitim İçeriği:
Kaizen Tanımı Kaizen ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki...

Devamı... Başvur

Veri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene