Periyodik Kontroller Ve Muayene

Gözetim Hizmetleri

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:

1-Ticaret Kontrol Gözetimi

2-Ürün Muayene Gözetimi

1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında güven telkinini sağlamak amacıyla mal tesliminin satış sözleşmesinde belirtilen, Kalite, İçerik, Miktar, Ambalaj, Etiket, Yükleme, Taşıma , depolama unsurlarının uygunluğunun kontrolü ve takibi işleridir. Kontrol ve takipte incelenen durumlar, değerlendirmeler ve kontrol sonuçları ilgililere raporlanarak bildirilir.

Üretim Sektöründe yine sektör içerisindeki sektörel ayrımların farklılık göstermesine rağmen gözetim de incelenecek, değerlendirilecek konuların değerlendirilmesi taraflara faydalar sağlarlar,

Bu Faydalar:

•Alımı yapan kuruluşun, istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi sağlar,

•Ticareti yapan kuruluşlar arasında ileride doğabilecek muhalif durumların, anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenmesini sağlar,

•Değişebilen durumlar için yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır,

•Üçüncü taraf gözetim sonuçları satışları desteklemek için kullanılabilir,

•Bu belge ayrıca akreditifle birlikte sunulacak belgelerden biri olarak da kullanılabilir.

İhracatçının gönderdiği malın ithalatçının siparişine ve sözleşmesine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu belgeye “Gözetim Belgesi” denir. Farklı bir tanımla, ikili ticarete konu olan malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla ticareti yapan taraflar tarafından tespit ettirilmesi faaliyetidir.

2-Ürünlerin kontrolünde yapılan bu gözetime ürün muayenesi, yada ürün gözetimleri denmektedir. Firmamız bu gözetim hizmetlerinide müşterilerine sunmaktadır.

•Gözetim Süreci İş akışının başında Üretici yada yüklenici Kalite Kontrol planının incelenmesi ve onaylanması,

•Kaynak Prosedürlerinin (WPS) kontrol edilmesi ve onaylanması,

•Kaynak Yöntem Testlerine (PQR) nezaret edilmesi ve hazırlanacak raporların onaylanması, formların WPS ile uyumlu olarak kodlanması ve takibi,

•Kaynakçı Testlerine nezaret edilmesi ve kaynakçı test sertifikalarının onaylanması.

•İmalatta kullanılacak her türlü malzemenin (boru, fittings, sac, profil,) ve sarf malzemenin (elektrod, kaynak teli v.b.) kontrolleri. Gerekli görüldüğünde malzeme mekanik testlerinin yaptırılması ve raporlarının onaylanması.

•Yapılacak tüm imalatlara ve testlere nezaret edilmesi. (Tahribatsız Testler, Vakum Testleri, Hidrostatik Testler) (Testlere başlanmadan önce test prosedürleri ve test ekipmanları kontrol edilir ve uygunsa onaylanır.)

•Ürüne yapılacak testler sonucunda müteahhit-imalatçı firma tarafından hazırlanacak raporların kontrol edilerek uygunsa onaylanması.

•İmalat ölçü-boyut kontrollerine nezaret edilmesi , raporların onaylanması.

•İmalatların proje uygunluklarının kontrolleri.

•Yapılacak imalatlar sırasında gerekli görülen Tahribatsız Muayenelerin belirlenmesi, testlere nezaret edilmesi ve Tahribatsız muayene sonuçlarının değerlendirilerek raporların onaylanması.

•İmalatlar sonrasında varsa kumlama-boya kontrolleri (bu işlem var ise)

•İmalatlar kapsamında izolasyon kontrolleri (bu işlem var ise)

•İşin ifası sırasında Kalite yönünden görülen aksaklıklar için Uygunsuzluk Raporlarının hazırlanması.

İş Alkışı sonunda, yapılan işe ait onaylanmış, Kaynakçı belgeleri, PQR’lar, WPS’ler, Ölçü kontrol raporları, Malzeme sertifikaları, Hidrostatik test raporları, Tahribatsız muayene raporları, Uygunsuzluk raporları, Uygunsuzluk düzeltici ve önlem faaliyet raporları, Var ise boya kontrol raporları, Nihai durum güncel resimlemeler müşteriye teslim edilirler.

Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı...

Devamı...

Basınçlı Ekipmanlar ve Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III’de belirtildiği gibi basınçlı kapların periyodik kontrolleri belirtilmedikçe yılda en az 1 defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir...

Devamı...

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir...

Devamı...

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir...

Devamı...

Raf Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Rafların Periyodik Kontrolü Neden Gereklidir ?
Endüstriyel depo raf sistemleri gerek lojistik süreç içinde gerek ise imalat sonrasında saklama amaçlı yüksek risk ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanmaktadır...

Devamı...

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Asansör Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Avrupa Birliği CE Ürün Belgelendirme direktiflerinden olan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamınca gerekli olan Ek X Birim Doğrulaması ve Ek VI Asansörün Son Muayenesi Ek' leri baz alınarak TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-20 ve 81-50...

Devamı...

Tahribatsız Muayene

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde...

Devamı...

Tasarım Doğrulama

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) olarak, Tasarım Doğrulama Hizmetlerimiz, yapılacak olan imalat ve vaya tesisin ilgili belirlenmiş standartlar ve uygulama esasları doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının...

Devamı...

İmalat Kontrolü Gözetimi

İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.
İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar...

Devamı...

Makinelerin Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), uzman makine mühendisleri ile makine sektörüne standartları karşılayan makine muayenesi hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerimizden istifade etmek için...

Devamı...

Gıda Gözetimi

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen...

Devamı...

Temiz Oda Ölçümleri ve Analizleri

Temiz Oda Analizleri Ve Ölçümleri Nedir - Nasıl Yapılır ?
TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene