HACCP Gıda Üretim Belgesi

HACCP Ve Tarihi Gelişimi Nedir ?

HACCP Ve Tarihi Gelişimi Nedir ?

Gıda konusunda tarım ile ilgili bakanlığımızın Gıda firmalarından istediği gıda üretim uygulamaları ve belgelendirmesi noktasından başlayarak soruları cevaplandırıyor ve kullanıcılarımıza gerekli bilgileri aşağıda veriyoruz.

Global nüfusun hızlı artması ve kırsal bölgelerde yaşayan insanların şehirlere göç etmeye başlaması gıda üretimini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda tarım alanları gittikçe azalmakta ve insanoğlu kendi pişirdiğini tüketmek yerine artık gıda endüstrisinin ürettiği ürünleri talep etmektedir. Ayrıca bu, değişimlerin dışında pazarın globalleşmesi yani uluslar arası ticaret ve tüketici beklentilerinin her gıdayı her mevsimde tüketmek şeklinde değişmesi gibi çeşitli sosyo-ekonomik sebepler, gıda yatırımcılarını işlenmiş gıdaların üretimine yöneltmektedir. Çünkü işlenmiş gıdaların daha uzun süre saklanması ve daha kısa sürede tüketimine hazır hale getirilmesi mümkün olabilmektedir.

Günümüzde gıda maddelerinin çok hızlı olarak üretilebilmesi, dağıtılması sebebiyle tüketiciye oldukça kısa bir sürede ulaşabilmektedir. Ayrıca, yeni gıda maddelerinin bulunması ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile ürün fonksiyonunda seçenekler artmış ve dolayısıyla çok çeşitli gıdaların üretilmesine imkan doğmuştur. Ancak gıda maddelerinin zaman zaman tüketici sağlığını tehlikeye sokacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri de beraberinde taşıyabildiğini belirtmek gerekir. Bu tehlike risklerinin, çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınması zorunluluğu vardır. HACCP, gıda üretiminde tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve tehlikelerin giderilmesi esasına dayalı %100 gıda güvenliğini amaçlayan Gıda Kalite ve Güvenlik Sistemi’dir. Bu sistemin kapsamı, hammaddeden tüketime risk oluşturabilen her bir noktanın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip incelenmesi ile tehlikelerin engellenmesidir.

HACCP ilk olarak 1959 yılında uzay uçuşlarında astronotlar için üretilecek gıdaların %100 güvenlikli sıfır hatalı ilkesi ile üretilmesi için geliştirilmiştir. HACCP, Amerikan ulusal havacılık ve uzay kurumunun yürüttüğü projede bebek bisküvi fabrikası olan pillsbury firmasına sıfır hatalı gıda üretimi projesinin verilmesiyle başlamıştır.

Geleneksel kalite kontrol metotlarının gıda konusunda yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine gıda sektöründe proseste gıda güvenliğini doğrudan ilgilendiren aşamalarda, kritik kontrol noktaları oluşturulup bu noktaların gözetimine dayanan bir sistem olan HACCP’e yönelim başlamıştır. Bu sistem ile gıda üretimi veya servisi son ürünün kontrolünü esas alan sistem yerine potansiyel tehlikelerin gözetimi vasıtasıyla başarısız gıda üretiminin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan ülkemizde de gıda güvenliğinin sağlanmasında kanuni olarak çeşitli düzenlemelere gidilmiş ve art arda gıda yasasının parçaları olan yönetmelikler yürürlüğe konulmuştur. HACCP sistemi ve ön hazırlık çalışmaları bu yönetmeliklerle gıda işletmelerinde zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP Belgesi Nedir ?

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak adlandırılmaktadır.
HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin...

Devamı...

HACCP Nereden Gelmektedir ?

Gıda güvenliği sisteminin gelişim süreci aşağıda belirtilen yıllarda yapılan uygulamalarla olmuştur:
- 1960: NASA ve ABD ordusu (Phillsbury).
- 1970: FDA resmi denetimlerde...

Devamı...

HACCP Belgesinin Faydaları Nedir ?

Yapılan çalışmalar sonucunda HACCP aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
- Türkiye’ de Gıda Üretim Sertifikasyonu’ nu almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzut ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.
- Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodu...

Devamı...

HACCP İçin Gıda İşleme Yerlerinin Tasarımı Ve Yapım Malzemesi Nasıl Olmalı ?

• Kuruluş herhangi bir çevresel bulaşma (kontaminasyon) alanına yakın olmalı
• Yolları uygun bir şekilde yapılmış, tuzdan korunmalı ve su akış...


Devamı...

HACCP İçin Taşıma Ve Depolama Nasıl Olmalı ?

HACCP Gıda güvenliğinde önemli konulardan biriside taşıma ve depolamadır. Güvenlik normlarında üretilen gıdaların taşıma ve/veya depolamadan kaynaklı bozulma, kirlenme ve bulaşma gibi durumlarla...

Devamı...

HACCP İçin Ekipman Ve Makina Nasıl Olmalı ?

Gıda üretiminde ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerindendir. Ekipmanların gıda ile etkileşimi, gıdaya teması ve/veya gıdayı üretmeleri direk bulaşma ve önlem alınması gereken dikkat...

Devamı...

HACCP İçin Personel Hijyeni Nasıl Olmalı ?

Gıda üretimi için hammaddeler, ekipmanlar, taşıma-depolama nasıl önemli ise o enstrümanları kullanan personelinde kritik konumda olduğu ve en çok risk unsure olduğu unutulmamalıdır...

Devamı...

HACCP İçin Sanitasyon Ve Haşere Kontrolü Nasıl Olmalı ?

• Kuruluşun yazılı bir temizleme/dezenfeksiyon (sanitasyon) programı olmalı.programda bu işi yapacak kişiler ekipmanın/yüzeyin adı, sıklık, kullanılacak kimyasalın adı ve konsantrasyonu...

Devamı...

HACCP İçin Ürün Geri Çağırma Prosedürleri Nasıl Olmalı ?

• Kuruluş yazılı bir ürün geri çağırma/çekme prosedürüne sahip olmalı
• Prosedüre geri çekme işlemini yapacak kişinin (kişilerin) adı, sorumlulukları, geri çekilen ürünün nasıl tanımlanacağı...

Devamı...

HACCP İçin Cam, Tahta-Ahşap, Metal Vb. Yabancı Madde Politikaları Nasıl Olmalı ?

• Ürüne nerelerden cam, odun, metal, vb karışabileceği incelenmeli
• İşletmedeki cam malzeme kırılmaya karşı korunmalı olmalıdır
• Laboratuvarda kullanılan cam malzemenin...

Devamı...

HACCP İçin GMP Kritik Faktörleri Nelerdir ?

Yukarıdakilerin yanısıra, ORTAK GMP KRİTİK FAKTÖRLERİ olarak adlandırılan ve gıda işletmelerinde mutlaka kontrol altında tutulması gereken uygulamalar da aşağıda verilmektedir:...

Devamı...

HACCP Gıda Üretim Sertifikasyonu

1.HACCP GIDA ÜRETİM SERTİFİKASYONU GİRİŞ
Gıda üretim sertifikasyonunda sistem detaylarını aşağıda belirtildiği gibi madde madde uygulayarak gereksinimleri yerine getirebilirsiniz.
2. HACCP VE GIDA SEKTÖRÜ TANIMLARI- TEMEL KAVRAMLAR NELER ?...

Devamı...

HACCP Ön Gereksinim Ve Ön Koşul Programları Nelerdir ?

HACCP sisteminin uygulanmasında “Ön gereksinim programları” olarak adlandırılan temel uygulamalar sistemin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ön gereksinim programları, güvenli gıda üretimi için...

Devamı...

HACCP Uygulamaları

4. HACCP Uygulaması Nasıldır ?
HACCP uygulaması başlatılmadan önce firmaların organizasyon şeması, gıda emniyet politikası ve gıda emniyet hedeflerini oluşturması gerekmektedir.
4.1. HACCP Hazırlık Aşamaları...

Devamı...

HACCP Belgesi Nasıl Alınır ?

Gıda Üretim Sertifikaları için Tarım Bakanlığının istemiş olduğu HACCP Belgesi için:
• Firmamıza başvurmanız,
• Sözleşme yapmanız...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene