Kurumsal - İletişim

Hukuki Süreç Bildirimi

Standartlar ve/veya Belgelendirmeleri (ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi vb. gibi) gönüllülük ilkesini benimsemiştir. İlgili belge(leri) kullanma hakkı elde eden kurum veya kuruluşlar ilgili standardın(ların) kriterlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler.

Yönetim Sistemi (ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi vb. gibi) ve/veya Ürün Belgesi (CE Belgesi, ISQ-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi vb. gibi) veren Kuruluşlar (ISQ gibi), Belge verilen Kurum veya Kuruluşun mevcut durumları ve bildirimlerinin o anki(denetimin yapıldığı/uygunluğun görüldüğü gün/zaman/an) şartlara uygunluğu dikkate alınarak yapılmaktadır. Uygunluğun sürdürülmesinden belge logosu/şekli/işareti kullanım hakkı alan kurum/kuruluşlar sorumludur ve yükümlüdür. Yetki veren kurum veya kuruluşlar sorumlu tutulamaz, hak, ceza ve tazminat talep edilemez. Belge logo/şekil/işaret kullanım hakkı alan kurum veya kuruluşlar bilmelidirler ki uygunsuzluğun sonuçlarına sadece kendileri katlanacaktır.

Belge ve logo/şekil/işaret kullanım hakkı alan/almak isteyen kurum veya kuruluşlar bunları bilerek, kabul ederek bu bahsi geçen belge(leri), logo/şekil/işaret kullanım hakkı alırlar. Bu hususlar uygunsuzluk durumlarında yasal, kanuni vb. her türlü gereksinim için uyulması ve unutulmaması gereken önemli bir kuraldır.

Hukuki Süreci kabul etmeyecek olan Kurum veya Kuruluşların ISQ Belgelendirmeden ilgili Belgelendirmeler ve/veya haklar için başvuru yada talep bulunmamaları gerekmektedir.

Bu şartlara rağmen hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bildirimi kabul etmiş sayılırlar.

http://www.belgelendirme.com.tr web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "içerik") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, isq’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle isq’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene