Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

İç Tesisat Nedir ?

İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci kontrollerini, kompanzasyon kontrollerini, yıldırımdan korunma tesisatı kontrollerini, jeneratör kontrollerini, ilgili alanların termal kontrollerini kapsamaktadır.

Topraklama Sürekliliği Nedir ?

Topraklama sürekliliği, tesis ana topraklamasının, ilgili topraklanmış noktalara yeterli iletimin sağlanıp sağlanamadığını ifade eder.

Yalıtım Direnci Nedir ?

Yalıtım direnci kontrolü, birbirleri arasında yalıtım sağlanmış noktaların, yeterli elektriksel yalıtıma sahip olup olmadığının darbe gerilimleri ile kontrolünü ifade eder.

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

İç Tesisat periyodik muayenesi; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve ilgili ekipmanların standartlarında belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen topraklama direnci uygunluğu, topraklama sürekliliğinin uygunluğu, tesis panolarının uygunluğu, yalıtım dirençlerinin uygunluğu varsa jeneratör ve paratoner tesisatının uygunluğu gözlemlenmelidir ve raporlanmalıdır.

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Elektrik İç Tesisatı 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Elektrik Tesisatı kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Elektrik tesislerinde büyük çaplı bir revizyon-tadilat yapılması ya da herhangi bir sebepten şüphe edilmesi durumunda da ilgili kontroller tekrar yaptırılmalıdır.

İç Tesisat Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır ?

İç Tesisat Uygunluk Raporu verilebilmesi için firma bünyesindeki elektriksel tüm tesisatların uygun olması ve bunu İntersistem Teknik Belgelendirme gibi tarafsız denetim firmalarınca gözlemlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Tüm tespitlerin sonucunda tesis elektriksel iç tesisatının uygun olduğu yada uygun olmadığına kanaat getirilebilir.

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Sonucunda Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

İç Tesisat Periyodik Muayene kontrolü yapılan tesiste uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin tespit edilen uygunsuzlukları değerlendirilmeli ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Daha sonra yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Elektrik Tesisat ve Ekipmanları

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Jeneratör Nedir ?
Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik üreticisidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde veya hiç elektrik enerjisi yoksa jeneratörler kullanılıp, elektrik üretilir. Jeneratörler ana şebeke enerjisi kesildiğinde kısa sürede devreye...

Devamı...

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Pano Nedir ?
Pano, tesisteki elektriksel komponentlere doğrudan temasın engellenmesi ve komponentlerin bütünlüğü için tasarlanmış yalıtım ara birimidir. Şalter, sigorta, kontaktör, zaman rölesi, kablo, bara vb. tüm elektriksel donanımlar elektrik panoları...

Devamı...

Topraklama Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Topraklama Nedir ?
Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.
Topraklama Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?...

Devamı...

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir ?
Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene