IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Yönetim Belgesi

IFMS 24001 Belgesi Nedir ?

IFMS 24001 Belgesi Nedir ?

Firmanın finans yönetimi bölümü örgüt içindeki diğer bölümlerle yakın ilişki içerisinde olmalıdır. Örneğin muhasebe bölümünden sağlanan bilgiler finansal planlamanın temelini oluşturacaktır. Elde edilen veriler yardımı ile uzun vadeli planlamalar, proforma tablolar, nakit bütçeleri ve konsolide bütçeler hazırlanabilecektir. Herhangi bir firmada alınacak yatırım karalarının tümü, finans yönetiminin görüş ve önerilerinden yararlanılarak hazırlanır.

Belli bir büyüklükte olan firmaların nakit akışlarının takibi ve kontrolü, fonların kullanılacağı yerlerin belirlenmesi, kredi sağlanabilecek kurumlarla ilişkiler, finansman bölümünün görevleri arasında yer alır. Finansman bölümünün firma örgütü içerisindeki yeri, firmanın uğraş alanının büyüklüğüne bağlı olarak belirlenmektedir. Örgüt şeması itibarıyla modern işletmelerde genel müdür yardımcılığı v.b. görevlerden bir tanesi finans alanına yönelik ayrılmaktadır. Bazı işletmelerde de bir finansman komitesi yer alabilmektedir.

Öte yandan, genel müdürlerin amaçları içinde firmanın piyasa değerini maksimum kılma hedefi olacağından, iyi bir genel müdürün finans bilgisine yeter düzeyde sahip olması beklenir.

Bahsedilen tüm bu yönetim fonksiyonlarının bir çatı altında değerlendirilmesine Uluslar Arası Finans Yönetim Sistemi IFMS denir.

IFMS 24001 Belgesi İçeriği Nedir ?

1-FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI
Finans: Kişi ya da kurumların yararlanacağı para,fon ya da sermayedir.
Finansman: işletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır.
Finansal Yönetim: İşletmenin ihtiyacı olan fonların, sermayenin...

Devamı...

IFMS 24001 Belgesini Kimler Alabilir ?

Finans yönetim sistem belgesini kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, hangi iştigal konusunda olursa olsun...Devamı...

IFMS 24001 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

1 FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL ESASLARI
1.1 Finansal Amaçlar
1.2 Finans Yöneticisinin Görevleri...

Devamı...

IFMS 24001 Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene