IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Yönetim Belgesi

IFMS 24001 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

IFMS 24001 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

1 FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL ESASLARI

1.1 Finansal Amaçlar

1.2 Finans Yöneticisinin Görevleri

1.3 Finans Kararlarının Firma Açısından Önemi

1.4 Finansal Yönetim ve Firmanın Genel Yönetimi

1.5 Finansal Analiz ve Kontrol

1.5.1 Finansal Oran Analizi

1.5.2 Oran Analizi ile Finansal Kontrol

2 RİSK TÜRLERİ VE YÖNETİMİ

2.1 Ticari Hayatta Risk Türleri

2.1.1 Mala İlişkin Riskler

2.1.2 Ödemeye İlişkin Riskler

2.1.3 Fiyata İlişkin Riskler

2.2 Risk Yönetimi

3 FİNANSAL PLANLAMA

3.1 Finansal Planlamanın Tanımı ve Amacı

3.2 Finansal Planlama Araçları

3.2.1 Proforma Bilanço

3.2.2 Proforma Gelir Tablosu

3.2.4 Nakit Bütçeleri

4 SERMAYE MALİYETİ VE SERMAYE YAPISI

4.1 Sermaye Yapısını Oluşturan Unsurlar

4.2 Sermaye Maliyeti Kavramı

4.3 Sermaye Türlerinin Maliyeti

4.3.1 Borçlanma Maliyeti

4.4 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

4.5 Sermaye Yapısına İlişkin Yaklaşımlar

4.5.1 Farklı Yaklaşım Türleri

4.5.5 Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi

5 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ

5.1 İşletme Sermayesi Yönetimi

5.1.1 İşletme Sermayesi Kavramı

5.1.2 İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen Faktörler

5.1.3 Risk ve Karlılık Açısından İşletme Sermayesi Yönetimi

5.1.4 İşletme Sermayesi İhtiyacının Tahmini

5.1.5 Nakit Yönetimi

5.1.6 Alacak Yönetimi

5.1.7 Stok Yönetimi

5.2 Sermaye Bütçelemesi

5.2.1 Sermaye Bütçelemesinin Tanımı

5.2.2 Firmalar Açısından Önemi

5.2.3 Statik Yöntemler

5.2.4 Dinamik Yöntemler

5.2.5 Enflasyonun Etkisi

6 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

6.1 Piyasa Etkinliği ve Değer Kavramı

6.2. Muhasebe (Defter) Değeri

6.3 Net Aktif Değeri

7 BİRLEŞME VE DEVİR

7.1 Birleşme Kavramı

7.2 Birleşmelerin Nedenleri

7.3 Devralma – Katılma

7.4 Birleşme ve Devre İlişkin Yasal ve Diğer Şartlar

8 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

8.1 Ödeme Araçları ve İşleyişi

8.1.1 Peşin Ödeme

8.1.2 Mal Mukabili Ödeme

8.1.3 Vesaik Mukabili Ödeme

8.1.4 Kabul Kredili Ödeme

8.1.5 Akreditifli Ödeme

8.2 Finansal Kiralama (Leasing)

8.2.1 Hangi Durumlarda Finansal Kiralama (Leasing) Uygulanır?

8.2.2 Finansal Kiralamaya Konu Mallar

8.2.3 Finansal Kiralama Türleri

8.2.4 Finansal Kiralama Uygulamasının Avantajları

8.3 Faktoring

8.3.1 Faktoring Uygulamasının Avantaj ve Dezavantajları

8.3.2 Faktoring Çeşitleri

8.4 Forfaiting

8.4.1 Forfaiting Uygulamasının Avantajları

8.4.2 Forfaiting ile Faktoring Karşılaştırması

8.5 Uluslararası Finansal Yönetimde Riske Karşı Korunma Araçları

8.5.1 Swap

8.5.2 Opsiyon

IFMS 24001 Belgesi Nedir ?

Firmanın finans yönetimi bölümü örgüt içindeki diğer bölümlerle yakın ilişki içerisinde olmalıdır. Örneğin muhasebe bölümünden sağlanan bilgiler finansal planlamanın temelini oluşturacaktır. Elde edilen veriler yardımı ile uzun vadeli planlamalar, proforma tablolar, nakit bütçeleri...

Devamı...

IFMS 24001 Belgesi İçeriği Nedir ?

1-FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI
Finans: Kişi ya da kurumların yararlanacağı para,fon ya da sermayedir.
Finansman: işletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır.
Finansal Yönetim: İşletmenin ihtiyacı olan fonların, sermayenin...

Devamı...

IFMS 24001 Belgesini Kimler Alabilir ?

Finans yönetim sistem belgesini kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, hangi iştigal konusunda olursa olsun...Devamı...

IFMS 24001 Belgesi Nasıl Alınır ?

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene