ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Belgesi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Belgesi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Belgesi

ISO 10002:2018 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)NEDİR ?

Tanım olarak ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi;

Planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerin ele alınması sürecine ilişkin kılavuz bilgiler veren, açıklanan şikayet-taşıma süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanım için uygun olan, müşteriyi ve müşteri ilişkilerini yönetmekle ilgili geliştirilen tüm stratejilerin toplamına denir.

ISO 10002:2018; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır.

Müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002:2018 mutlak gerekliliklerden biridir. Şirketin potansiyel ve var olan müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Bu standard, türüne veya boyutuna veya sağladığı ürün ve hizmetlere bakılmaksızın herhangi bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tüm sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ek B, özellikle küçük işletmeler için rehberlik sağlar.

Bu standard, şikayetlerin ele alınmasının aşağıdaki yönlerini ele almaktadır:

a) Geri bildirime açık (şikayetler dahil), alınan şikayetleri çözme ve kurumun müşteri hizmetleri dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerini geliştirme becerisini geliştiren müşteri odaklı bir ortam oluşturarak müşteri memnuniyetini arttırmak;

b) Personel eğitimi dahil olmak üzere kaynakların uygun şekilde edinilmesi ve dağıtılması yoluyla üst yönetimin katılımı ve taahhüdü;

c) Şikayet sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini tanımak ve ele almak;

d) Şikayetçiyi açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikayet süreci ile sağlamak;

e) Müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için şikayetleri analiz etmek ve değerlendirmek;

f) Şikâyet ele alma sürecinin denetlenmesi;

g) Şikayetlerin ele alınması sürecinin etkinliğini ve verimliliğini gözden geçirmek.

Ayrıca bu standard, kuruluşun dışındaki çözüm veya istihdam ile ilgili anlaşmazlıklar için atıfta bulunulan anlaşmazlıklar için geçerli değildir.

ISO 10002:2018 CRM (CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT) – MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ NASIL GELİŞTİ ?

Dünya üzerinde hızla artan rekabete bağlı olarak müşteriye sürekli ekonomik, kaliteli, kişisel mal ve hizmetler sunulması, müşteri sadakatinin ciddi biçimde azalmasına yol açmış; müşteriyi elde tutmak isteyen şirketler kar marjlarını azaltmışlardır. Karlılığı arttırmanın temel yolu farklılık yaratmaktan geçmesine karşın, teknolojik gelişmelerin hızla genele yayılması nedeniyle ürün özelliklerinde bunu sağlamak imkansız hale gelmiştir. Bu durumda farklılık yaratmanın ve karlılığı arttırmanın tek yolu, birebir pazarlama ile müşteri sadakatini arttırmaktan geçmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi, firmalara bu avantajı sağlamaya yönelik olarak doğmuştur.

Dünyadaki değişime, pazarlama stratejileri açısından bakacak olursak; 70’li ve 80’li yıllar kitlesel pazarla, 90’lı yıllar hedef pazarla, 2000’ler ise kişisel hizmet, ürün ve ilgi ile özdeşleştirilebilir. Büyük şirketlerin pazarlama birimleri, 1970’lerde ürün/hizmeti satmaya çalışırlarken, 1990’larda ise imaj ekonomisi ile belirli ürünler için belirli pazarlar, hatta aynı ürünün farklı renkleri için farklı pazarlar araştırma yoluna gidildi. Günümüzde ise bu segmentasyon da ortadan kalkmakta ve müşteriler artık kitleler değil bireyler olarak şirketlerin karşısına çıkmaktadırlar. Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin artık kitleler veya gruplar değil, bireyler olarak tanımlanmasının sonucudur.

NEDEN ISO 10002:2018 CRM-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ ?

İntersistem Belgelendirme olarak yaptığımız tanımlama ile kısaca;

“Müşteriyi memnun ederseniz size para kazandırır ve devamlılığı halinde kazancım devamlı olmasını sağlar.”

Diğer Nedenleri:

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.

•Müşteriyi önemsediğinizi göstermek için,

•Müşteri şikayetleri yönetim sisteminizin rakiplerle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığını göstermek için,

•Mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi vitrini oluşturduğu için,

•Müşteri şikayetleri yönetimi konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirmek için.

Bu sebeple ISO 10002:2018;

•Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.

•Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında “özür” dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.

•Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.

•Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, kuruluşların elektronik ticaretle ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm ticari veya ticari olmayan faaliyetler için etkili ve verimli bir şikâyetlerin ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek için rehberlik sağlamaktadır.

Bir organizasyona ve müşterilerine, şikayetçilere ve ilgili diğer taraflara fayda sağlamak amacı ile aşağıdaki kapsamları içermektedir:

Önsöz

Giriş

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

4 Yol gösterici ilkeler

4.1 Genel

4.2 Taahhüt

4.3 Kapasite

4.4 Şeffaflık

4.5 Erişilebilirlik

4.6 Duyarlılık

4.7 Tarafsızlık

4.8 Ücretler

4.9 Bilgi bütünlüğü

4.10 Gizlilik

4.11 Müşteri odaklı yaklaşım

4.12 Sorumluluk

4.13 İyileştirme

4.14 Yetkinlik

4.15 Zamanındalık

5 Şikayet-idare çerçevesi

5.1 Organizasyonun içeriği

5.2 Liderlik ve bağlılık

5.3 Politikası

5.4 Sorumluluk ve yetki

6 Planlama, tasarım ve geliştirme

6.1 Genel

6.2 Amaçlar

6.3 Faaliyetler

6.4 Kaynaklar

7 Şikayet-işlem sürecinin işletilmesi

7.1 İletişim

7.2 Şikayetlerin alınması

7.3 Şikayetlerin takibi

7.4 Şikayetlerin tanınması

7.5 Şikayetlerin ilk değerlendirmesi

7.6 Şikayetlerin araştırılması

7.7 Şikayetlere cevap

7.8 Kararın iletilmesi

7.9 Şikayetlerin kapatılması

8 Bakım ve iyileştirme

8.1 Bilgilerin toplanması

8.2 Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi

8.3 Şikayet-ele alma sürecinin memnuniyetinin değerlendirilmesi

8.4 Şikayet-ele alma sürecinin izlenmesi

8.5 Şikayet-ele alma sürecinin denetimi

8.6 Şikayet-ele alma sürecinin yönetimin gözden geçirilmesi

8.7 Sürekli iyileştirme

Ek A ISO 10001, bu belge, ISO 10003 ve ISO 10004 ile ilişki

Ek B Küçük işletmeler için rehberlik

Şikayetçi için Ek C Formu

Ek D Objektiflik

D.1 Genel

D.2 Personel için tarafsızlık

D. 3 Şikayet-işlem prosedürlerini disiplin prosedürlerinden ayırma

D.4 Gizlilik

D.5 Objektif izleme

Ek E Şikayet-işlem akış şeması

Ek F Şikayet Takip Formu

Ek G Yanıtları

Ek H Eskalasyon akış şeması

Ek I Sürekli izleme

I.1 Genel

I.2 Yönetim sorumluluğu

I.3 Performans ölçümü ve izlenmesi

Ek J Denetim

Kaynakça

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi Nedir ?

Tanım olarak ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi;
Planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerin ele alınması...

Devamı...

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi Nasıl Gelişti ?

Dünya üzerinde hızla artan rekabete bağlı olarak müşteriye sürekli ekonomik, kaliteli, kişisel mal ve hizmetler sunulması, müşteri sadakatinin ciddi biçimde azalmasına yol açmış; müşteriyi elde tutmak isteyen şirketler kar marjlarını azaltmışlardır. Karlılığı arttırmanın temel yolu farklılık yaratmaktan ...

Devamı...

Neden ISO 10002:2018 CRM-Müşteri Memnuniyeti Sistemi ?

İntersistem Belgelendirme olarak yaptığımız tanımlama ile kısaca;
“Müşteriyi memnun ederseniz size para kazandırır ve devamlılığı halinde kazancım devamlı olmasını sağlar.”
Diğer Nedenleri: ...

Devamı...

ISO 10002:2018 Standardının Temel İlkeleri Nelerdir ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile;
Kuruluşunuzun Bağlamını tanımlayabileceksiniz
Kuruluşunuzun risklerini ortaya koyup risk yönetimi ile etkin bir fayda sağlayacaksınız...

Devamı...

ISO 10002:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

Vergi levhası olan her türlü işletme, esnaf dükkanı, Şirketler, Holdingler v.b. yapılar rahatlıkla ISO 10002:2018’ ü kurabilir ve belgelendirilebilirler, Dahası;
Online, internet ticareti (e-ticaret) yapan kuruluşlar dahil olmak üzere tüm ticari ve ticari olmayan kuruluşlarda uygulanmakta olan müşteri şikayet...

Devamı...

ISO 10002:2018 Belgesi Nasıl Alınır ? Belgelendirme Prosedürü

ntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). ISO 10002:2018 CRM-Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi...

Devamı...

Müşteri Kimdir ?

Müşteri türlerine göz attığımızda şunları görmekteyiz;
•Mevcut müşteri; işletmenin sürekli satış yaptığı ve işletmenin malını veya hizmetini her zaman satın alan müşteridir.
•Muhtemel müşteri; işletmenin satış için görüştüğü fakat halen işletmenin müşterisi olmamış müşteri adayıdır. ...

Devamı...

Müşteri Sadakati Nedir ?

Müşteri sadakati, müşteri tatmini ile birbirine paralel giden iki olgudur. Sadakat müşterinin kendisi için önemli bir üründen sürekli alarak tatmin olmasının doğurduğu bir sonuçtur.
Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, ürünün kendileri açısından taşıdığı öneme bağlı olarak, sadakat ya da süregelen alışkanlık ile ilgili...

Devamı...

Müşteri Şikayeti Nedir ?

ISO 10002:2018 Standardının tarif etmiş olduğu şikayet ; Her şikayet, şirkete bir armağandır, bir kuruluşa ürünleri veya şikayetleri değerlendirme işleminin kendisi hakkında yapılan ve sonucunda da açık veya üstü örtülü bir yanıt / çözüm beklenen memnuniyetsizlik ifadesidir.”
Kelleher’ e göre müşteri şikayetleri üç açıdan çok önemlidir; ...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene