ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Çıkmıştır ?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Çıkmıştır ?

Çevre Yönetim Sisteminin Gelişimi

Uluslararası Çevre Standardına Olan Gereksinim

Çevre yönetimi ve/veya kontrolü aslında yeni bir konu değildir. Şirketler ve organizasyonlar, uzun yıllar boyunca, operasyonlarının bugün artık çevresel konular olarak nitelendirilen belirli yönlerinin izlenmesi ve kontrolü için birçok teknik prosedürleri kullanmışlardır. Örneğin, hem envanter/finans amaçlarıyla ve hem de atık inleri ve yasal gereksinimlere uygunsuzluk durumundaki cezalardan kaçınmak amacıyla, şirketin atık suları sistematik olarak gözlemlenmiştir. Çevre performansı açısından olumsuz bir imaja sahip bir kimya endüstrisi kendisini protesto gruplarının ve medyanın baskısı altında bulmaktadır. Çevre, ilk kez 1980’li yılların ortalarında, organizasyonların bir çevre politikası oluşturmaları ve maliyetleri nedeniyle kaynak (para ve insan) ayırmaları durumunda, bunun olumlu etkilerini görmek istediklerinde dikkate alınmaya başlandı.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde, hükümetler süratle, aynı zamanda çevresel açıdan aynı hassasiyeti göstermeyen uluslararası rakiplere kapıları kapatmak anlamına da gelen, bu konudaki standartları koyarak gerekli yasaları çıkarmışlardır ve çıkarmayı sürdürmektedirler.

Uluslararası çevre konuları kapsam, çeşitlilik ve karmaşıklık açısından da hızla büyümektedir. Bugün artık Dünya Ticaret Örgütü (WTO - World Trade Organization) olarak bilinen Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması (GATT - The General Agreement of Tariffs and Trade), çevresel konuları uluslararası ticaret düzeyinde ele almak üzere, daha önceki çevre komitelerini yeniden oluşturmuştur. Çevresel sivil toplum örgütleri (STO’lar), etkileri toplumu olumsuz yönde etkileyebilecek kamu ve özel sektör projelerini gözden geçirme konusunda dikkatlerini yoğunlaştırmaktadırlar.

Britanya Standartları - BS 7750

İlk kez Mart 1992’de yayımlanan ve Ocak 1994’te revize edilen BS 7750 standardı, Britanya Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanan Çevre Yönetim Sistemi şartnamesidir ve EMAS ile benzerdir; ancak çevre yönetim sistemlerini destekleyen yazılı belgeler açısından daha fazla ayrıntıyı gerektirmektedir.

EMAS

En öne çıkan bölgesel çaba, Avrupa Eko-Yönetim ve Denetim Programı (EMAS - European Eco-Management and Audit Scheme) olmuştur. Bu Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği Nisan 1995’te yürürlüğe girmiştir.

EMAS sadece sanayi sektörüne uygulanmakta olup, şirketler tarafından yüksek düzeyde ayrıntıyı ve taahhüdü gerektiren son derece sıkı bir standart olarak kabul edilmektedir. Çevre yönetim sistemlerinin (ÇYS) bir toplam kalite uygulaması yoluyla, şirketlerin temel çevresel uygunluk düzeyini ortaya koymalarını öngörmektedir. Program, bunu uygulayan şirketlerin;

•Kendini ÇYS’ nin sürekli olarak iyileştirilmesine adamasını,
•Şirketin çevre politikalarını temsil eden bir beyanı oluşturarak kamuoyuna açıklamasını ve kendi ÇYS’ nin bağımsız ve tescilli denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamasını, ve
•Endüstriyel ve/veya üretim faaliyetlerinin önemli çevresel etkilerini topluma açıklamasını gerektirmektedir.

Uluslararası Çevre Standartları - ISO 14001

BS 7750’den yararlanıp geliştirilen ISO 14001 ilk kez Uluslararası Standart Taslağı olarak 1994’ te yayımlanmış ve diğer standartları da içeren resmi bir standart olarak Uluslar Arası Standartlar Teşkilatı’ na bağlı Teknik Komite 207 (TC207) tarafından Eylül 1996’da sunulmuştur. Revize edilmiş 2 nci baskısı 15 Kasım 2004’ te yayınlanmıştır. Şu anda 2004 versiyonu kullanımını devam ettirmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

Genel tanımlamalara ayrı ayrı bakarak ISO 14001:2015 Belgesi/Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS yada İngilizce ismi ile EMS) tanımlayalım:
1.Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir ?

Çevre Yönetim Sisteminin 5 temel prensibi mevcuttur. Bu temel prensiplere uygun sistemin kurulması çevre yönetim sistemi oluşturulması için olmazsa olmaz şartlardır. Kuruluş aşağıda bu ilkeler kısaca açıklanarak verilmekte...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir ?

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara, mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması,
Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,
Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması...

Devamı...

ISO 14001:2015 İçeriği Nedir ?

ISO 14001:2015 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı:
Standardın içeriğinde yer alan 10 madde aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Önsöz
Giriş...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

* Firmada ISO 14001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Çevre Yönetim Sistemi, standartları ve...

Devamı...

ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır - Belgelendirme Prosedürü

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). ISO 14001:2015 Belgesi/Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya...

Devamı...

Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) Ne Gerektiriyor

Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

Devamı...

ISO 14001:2015 Örnek Sistem Dokümanları

ISO 14001-2015 Belgesi için örnek sistem doküman...Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene