ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi

ISO 14001:2015 İçeriği Nedir ?

ISO 14001:2015 İçeriği Nedir

ISO 14001:2015 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı:

Standardın içeriğinde yer alan 10 madde aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Önsöz

Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Organizasyon ve liderlikle ilgili terimler

3.2 Planlama ile ilgili terimler

3.3 Destek ve operasyonla ilgili terimler

3.4 Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Çevre yönetim sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Çevre politikası

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici

10.3 Sürekli iyileştirme

Ek A (Bilgi için) Bu standardın kullanımına dair kılavuz

Ek B (Bilgi için) ISO 14001:2015 ile ISO 14001:2004 arasındaki ilişki

Kaynaklar

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

Genel tanımlamalara ayrı ayrı bakarak ISO 14001:2015 Belgesi/Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS yada İngilizce ismi ile EMS) tanımlayalım:
1.Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Çıkmıştır ?

Çevre Yönetim Sisteminin Gelişimi
Uluslararası Çevre Standardına Olan Gereksinim
Çevre yönetimi ve/veya kontrolü aslında yeni bir konu değildir. Şirketler ve...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir ?

Çevre Yönetim Sisteminin 5 temel prensibi mevcuttur. Bu temel prensiplere uygun sistemin kurulması çevre yönetim sistemi oluşturulması için olmazsa olmaz şartlardır. Kuruluş aşağıda bu ilkeler kısaca açıklanarak verilmekte...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir ?

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara, mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması,
Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,
Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

* Firmada ISO 14001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Çevre Yönetim Sistemi, standartları ve...

Devamı...

ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır - Belgelendirme Prosedürü

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). ISO 14001:2015 Belgesi/Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya...

Devamı...

Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) Ne Gerektiriyor

Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

Devamı...

ISO 14001:2015 Örnek Sistem Dokümanları

ISO 14001-2015 Belgesi için örnek sistem doküman...Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene