ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir ?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara, mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması,

Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması,

Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması,

Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi,

Proses yaklaşımı olgusu kazanımı, iş karmaşasından kurtulmuş işletme yapısının kazanılması,

Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması,

Acil durumlara (doğal afetler,deprem, yangın, sel, savaş vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması,

Çevreye saygılı bir kuruluş intibası yaratarak prestij kazandırması,

Uluslararası Marka ve Firmalarla çalışma kolaylığı ve Pazar kazanımı,

Atıkların değerlendirilmesinin ve geri kazanılmasının sağlanması,

Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması,

Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması,

Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması,

Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması,

İş yerlerinin kalitesinin, işçi psikolojisinin, moral durumlarının ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi,

Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek baz alınarak hazırlanan ISO 14001:2015, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001:2015 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine alt yapı oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı hedeflemekte ve amaçlamaktadır.

ISO 14001:2015, Çevre Yönetim Sistemi standardı uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir kılavuzortaya koymaktadır. ISO 14001:2015 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

Genel tanımlamalara ayrı ayrı bakarak ISO 14001:2015 Belgesi/Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS yada İngilizce ismi ile EMS) tanımlayalım:
1.Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Çıkmıştır ?

Çevre Yönetim Sisteminin Gelişimi
Uluslararası Çevre Standardına Olan Gereksinim
Çevre yönetimi ve/veya kontrolü aslında yeni bir konu değildir. Şirketler ve...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri Nelerdir ?

Çevre Yönetim Sisteminin 5 temel prensibi mevcuttur. Bu temel prensiplere uygun sistemin kurulması çevre yönetim sistemi oluşturulması için olmazsa olmaz şartlardır. Kuruluş aşağıda bu ilkeler kısaca açıklanarak verilmekte...

Devamı...

ISO 14001:2015 İçeriği Nedir ?

ISO 14001:2015 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı:
Standardın içeriğinde yer alan 10 madde aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Önsöz
Giriş...

Devamı...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

* Firmada ISO 14001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Çevre Yönetim Sistemi, standartları ve...

Devamı...

ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır - Belgelendirme Prosedürü

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). ISO 14001:2015 Belgesi/Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya...

Devamı...

Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) Ne Gerektiriyor

Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

Devamı...

ISO 14001:2015 Örnek Sistem Dokümanları

ISO 14001-2015 Belgesi için örnek sistem doküman...Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene