ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu

ISO 17024 Standardının Amacı Nedir ?

ISO 17024 standardı; ISO 17025, ISO 17021 akreditasyon standartları gibi personel belgelendirmesi yapan kuruluşların uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme işlemlerinin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası seviyede de kabul edilirliğini kolaylaştırmaktır.

ISO 17025 Nedir ?

TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Akreditasyon Süreci

TS EN ISO 17025 standardın ilk baskısı (1999), ISO/IEC Guide 25 ve EN 45001’in uygulamalarında edinilen kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmış, ancak bunların her ikisinin de yerini başka standartlar almıştır...

Devamı... Başvur

Neden ISO 17024 ?

Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve Kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir. Bugün Kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise bir çok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Her geçen gün daha fazla firma , bir uzman ile birlikte iş yapmanın ön şartı olarak, o personelin yetkinliğine ilişkin...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 17024 Faydaları Nelerdir ?

1. Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
2. Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak
3. Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek....

Devamı... Başvur

ISO 17024 Standardına Göre Nasıl Akredite Olunur ?

Aşağıda belirtilen yapı oluşturularak akreditasyon kurumuna müracaat edilir. Firmamız bu hizmetlere danışmanlık yapmaktadır.
•Belgelendirme Programının oluşturulması
•Başvuruların alınması...

Devamı... Başvur

ISO 17024 Standart Kapsamı Nedir ?

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler...

Devamı... Başvur