ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Kalite Belgesi

ISO 20000 Belgesi Nasıl Çıkmıştır ?

ISO 20000 Belgesi Nasıl Çıkmıştır ?

• İlk sürüm toplam 42 adet kitaptan oluşmaktaydı. 42 kitabın içinde Bilgi Teknolojilerinin Yönetimi ile ilgili her tür konu, olay ve durum en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktaydı.

Bir misal verilecek olursa: Bilgisayar nasıl kurulur, ağ yapılarına göre kablo seçimi, etkili yangın mücadele teknikleri

• Genel olarak birinci sürüm ile birlikte kitaplarda yer alan mevcut bilgilerin sadece %20'lik bir kısmının etkili biçimde kullanıldığı, geriye kalan %80'lik kısmın genel olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

• Sonuç olarak 2. Sürüm için kitaplar hazırlanırken aşağıda yer alan konulara özellikle dikkat edilmiştir:

1)Tekrarlayan eşdeğer bilgilerin kaldırılması

2)Bilgiler arasındaki tutarlılığın arttırılması

3)Geliştirilmiş yönetim

4)Daha fazla konu odaklı

5)Güncellenmiş bilgiler

• İkinci Sürüm aşağıdaki bahsedilen yeniliklerle beraber 2001 yılında yayımlanmıştır.

– Toplam 7 kitap kalmıştır

– 10 ana kitap iki başlık altında toplanmıştır.

• Hizmet Desteği

• Hizmet Sunumu

– 4 adet modül yeniden isimlendirilmiştir

• Çözüm Yönetimi ve Maliyetlendirme(SD&C)=>Sürüm Yönetimi

• Maliyet Yönetimi => Finansal Yönetim

• Süreç Yönetimi => Hizmet Sürekliliği Yönetimi

• Yardım Masası => Olay Yönetimi

– Servis Masası fonksiyonu eklenmiştir

– Mevcut içerik elden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.

• 3. sürüm 2. sürümde yer alan ve hala çözümlenmemiş olan eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. 3. sürüm genel olarak BT servislerinin tüm yaşam döngüsünü, ilgili servisin planlama aşamasından, devre dışı bırakıncaya kadar ki tüm evrelerini kapsayacak şekilde güncellenmiştir. 3. sürüm özellikle aşağıda belirtilmiş olan konular üzerine yoğunlaşmıştır:

– Yatırımın Geri Dönüşü(Return of Investment)

– Bilgiler Arası Tutarsızlık(Inconsistency)

– BT'deki Dinamik Değişiklikler(Changes in IT)

– Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

• Üçüncü Sürüm ile beraber toplam 7 olan kitap sayısı 5'e düşürülmüştür

– Hizmet Stratejisi (Service Strategy)

– Hizmet Tasarımı (Service Design)

– Hizmet Geçişi (Service Transition)

– Hizmet Yönetimi (Service Operation)

– Sürekli Servis Gelişimi (Continual Service Improvement)

ISO 20000 Nedir ?

ISO 20000-1 Standardı Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı olarak tanımlanmıştır. Bilişim Teknoloji kuruluşları ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi metodları uygulayacaklar, nasıl uygulanacak konularına kılavuzluk eden bir standarttır.
ISO 20000-1 Bilişim Teknolojileri BT Standardı Belgelendirmesi yapmak...

Devamı...

ISO 20000 ITIL Nedir ?

•Kurum ile BT arasında gerekli olan etkileşimi hızlı ve belirli kurallar çerçevesinde sağlar
•BT Hizmetlerini yöneterek, bir veya birden çok iş birimine destek verebilir hale getirmek
•ISO 20000 - ITIL en iyi uygulamaların(best practices), deneyimlerin...

Devamı...

ISO 20000 Belgesi Amaçları Nedir ?

Bilişim Teknolojileri (BT) Sisteminde kuruluşunuzun uygulamasının genel amaçları aşağıda listelenmiştir:
• Maliyetleri Düşürmek
• Erişilebilirliği Arttırmak
• Kapasiteyi Ayarlamak...

Devamı...

ISO 20000 Belgesi Standartları Nelerdir ?

• ITIL'in kendisi tam bir standart olmamasına rağmen şu anda ITIL altyapısını kullanarak tüm dünyada geçerli genel bir standardın oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Şu anda İngiliz BS 15000 standardı direkt olarak ITIL felsefesini kullanan tek standart olma özelliğine sahip olmakla beraber yayımlandığı günden itibaren bir çok ülkede başarılı bir şekilde...

Devamı...

ISO 20000 Modülleri Nelerdir ?

11 Adet Modül 2 Grupta değerlendirilir,
1-Hizmet Desteği
•Hizmet Masası
•Olay Yönetimi
•Sorun Yönetimi...

Devamı...

ISO 20000 Süreçleri Nelerdir ?

1.Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci
2.Hizmet Düzeyi Yönetim Süreci (SLA)
3.Problem Yönetim Süreci
4.Değiştirilmiş veya Yeni Oluşmuş Servislerin Planlanması ve Uygulanması Süreci
5.kapasite Yönetim Süreci ...

Devamı...

ISO 20000 Faydaları Nedir ?

Bilişim Sektörüne yönelik Uygulama Kılavuzu olan ISO 20000 Standardının Faydalarından bazıları aşağıda belirtilmiştir;
*Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama, doğru hizmet ve uygun destek ile müşteri tatminini sağlar
*IT yeteneklerinin net olarak görülebilme olanağı sağlar...

Devamı...

ISO 20000 Belgesi Kimlere Verilir ?

ISO 20000 Standardı, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun Bilişim Teknolojileri (BT) hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle Bilişim Teknolojileri (BT) bölümleri gibi iç Bilişim Teknolojileri (BT) hizmeti sağlayıcıları ve Bilişim Teknolojileri (BT) taşeron kurumları gibi dış Bilişim Teknolojileri...

Devamı...

ISO 20000 Sistemi Nasıl Kurulur ?

1.Sistemin kurulmasına yönelik en önemli aşama;
bu süreçlerin tamamına işletme üst yönetiminin destek vererek, çalışmaları ve çalışanları teşvik etmesidir.
2.ISO 20000 sertifikasyonuna yönelik başvurunuz için hazırlanmaya başlamadan önce standardın bir kopyasını temin etmeniz gerekir...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene