ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Belgesi

ISO 22000:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 22000:2018 Belgesi Nasıl Alınır

Aşağıda verilen 6 Aşamalı prosedürü gerçekleştiren kuruluşlar ISO 22000 Belgesini alabilirler.

Prosedürün 7. Aşaması Yeniden alıma yöneliktir.

Belgelendirme Aşamaları :

1. AŞAMA-TEKLİF :
ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesi/ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları ise fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması tetkik için daha fazla gün ayrılmasını vb gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem ) müracaat eder.

2. AŞAMA-MÜRACAAT :
Belgelendirilmek isteyen Kurum, Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında ISO 22000:2018 Yeni Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonel bilgisi ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.

3. AŞAMA-DOKÜMAN TASYONEL BİLGİ TETKİKİ :
Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.

4. AŞAMA-DENETİM PLANLAMA :
Belgelendirme kuruluşu ISO 17021-1 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Teyidin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.

5. AŞAMA-DENETİM :
Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.

6. AŞAMA-SÖZLEŞME :
Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur. Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.

7.BELGE YENİLEME: ISO 22000:2018 Belge geçerlilik süresi dolmadan bir ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılabilir.

ISO 22000:2018 Belgesi Nedir ?

ISO 22000:2018 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda ve gıdaya temas eden konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu faaliyetleri tanımlamak üzerine oluşturulmuş standartlar bütününe denir. Gıda üreten kuruluşlarda hijyen önemli bir...

Devamı...

ISO 22000 Standart Serisi

•TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar,
•ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar,
•TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2018’in ...

Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı / İçeriği

Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Normatif referanslar...

Devamı...

ISO 22000:2018 Sistemi Yapısı Nasıldır ?

•Yönetim sorumluluğu (üst yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, yetki ve sorumluluklar, gıda güvenliği ekibi, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi)
•Kaynak yönetimi (çalışmayı yürütecek insan kaynağı, altyapı ve çalışma ortamı) ...

Devamı...

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Amacı Nedir ?

•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak,
•İşletmelerin yönetim sistemini kurması ve uygulaması için standardın şartlarını anlamak,
•Standardın getirdiği yenilikleri özümsemek...

Devamı...

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları

•Pazarda güven kazanma
•Sektörde Rekabet gücü kazanma
•Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
•Ürün iadesinin ortadan kalkması ve firma-marka imaj koruması

Devamı...

Yeni ISO 22000:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

Gıda zincirinde yer alan, gıda işletmeleri, organizasyonları, ambalaj vb. kuruluşlar, yem üreticileri vb. vergi kaydı olan tüm kuruluşlar...Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?

Aşağıda verilen 6 Aşamalı prosedürü gerçekleştiren kuruluşlar ISO 22000 Belgesini alabilirler.
Prosedürün 7. Aşaması Yeniden alıma yöneliktir.
Belgelendirme Aşamaları :
1. AŞAMA-TEKLİF : ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesi/ Gıda Güvenliği...

Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Veren Firmalar

Yeni gıda güvenliği sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmalar 3. Taraf tetkik yapan İntersistem Belgelendirme gibi ISO/IEC 17021-1 standardına uygun akredite belgelendirme kuruluşlarından ...Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatı

Gıda organizasyonunu proses yapısı, personel sayısı, üretim ve ürün komplekslik yapısı, ÖGP Programları, denetim sayısı, sertifika basımı, yol, konaklama, iaşe gibi sistem gereksinimleri dikkate alınarak intersistem ücretlendirme talimatında değerlendirilerek hesaplanan gider ve maliyet...


Devamı...

ISO 22000:2018 Örnek Sistem Dokümanları

ISO 22000 Belgesi için örnek sistem dokümanları...
Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene