ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Belgesi

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları

•Pazarda güven kazanma

•Sektörde Rekabet gücü kazanma

•Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme

•Ürün iadesinin ortadan kalkması ve firma-marka imaj koruması

•Disiplin bir üretim ve yönetim

•Yönetim etkinliğini artırma

•Uluslararası pazarlarda gereksinimleri sağlama, dünyada ticaret kolaylığının sağlanması

•Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme

•Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol

•Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması

•Etkin zaman yönetimi

•Tüketiciyi bilinçlendirme

•Etkin stok kontrolü ve veri sağlama

•Etkin müşteri hizmeti

•Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma

•Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı

•Kaynak optimizasyonu, dahili ve gıda zinciri boyunca

•Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama

•İyileştirilmiş dokümantasyonel bilgi

•İzlenebilirliği olan bir sistem

•Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması

•Teknik yeterlilik sağlanması

•Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim

•Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması

•Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması

•Kanıt sağlaması

•Ulusal/Uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanması.

ISO 22000:2018 Belgesi Nedir ?

ISO 22000:2018 Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda ve gıdaya temas eden konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek ve bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere bütün bu faaliyetleri tanımlamak üzerine oluşturulmuş standartlar bütününe denir. Gıda üreten kuruluşlarda hijyen önemli bir...

Devamı...

ISO 22000 Standart Serisi

•TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar,
•ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar,
•TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2018’in ...

Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı / İçeriği

Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Normatif referanslar...

Devamı...

ISO 22000:2018 Sistemi Yapısı Nasıldır ?

•Yönetim sorumluluğu (üst yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, yetki ve sorumluluklar, gıda güvenliği ekibi, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi)
•Kaynak yönetimi (çalışmayı yürütecek insan kaynağı, altyapı ve çalışma ortamı) ...

Devamı...

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Amacı Nedir ?

•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak,
•İşletmelerin yönetim sistemini kurması ve uygulaması için standardın şartlarını anlamak,
•Standardın getirdiği yenilikleri özümsemek...

Devamı...

Yeni ISO 22000:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

Gıda zincirinde yer alan, gıda işletmeleri, organizasyonları, ambalaj vb. kuruluşlar, yem üreticileri vb. vergi kaydı olan tüm kuruluşlar...



Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Nasıl Alınır ?

Aşağıda verilen 6 Aşamalı prosedürü gerçekleştiren kuruluşlar ISO 22000 Belgesini alabilirler.
Prosedürün 7. Aşaması Yeniden alıma yöneliktir.
Belgelendirme Aşamaları :
1. AŞAMA-TEKLİF : ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesi/ Gıda Güvenliği...

Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Veren Firmalar

Yeni gıda güvenliği sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmalar 3. Taraf tetkik yapan İntersistem Belgelendirme gibi ISO/IEC 17021-1 standardına uygun akredite belgelendirme kuruluşlarından ...



Devamı...

ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatı

Gıda organizasyonunu proses yapısı, personel sayısı, üretim ve ürün komplekslik yapısı, ÖGP Programları, denetim sayısı, sertifika basımı, yol, konaklama, iaşe gibi sistem gereksinimleri dikkate alınarak intersistem ücretlendirme talimatında değerlendirilerek hesaplanan gider ve maliyet...


Devamı...

ISO 22000:2018 Örnek Sistem Dokümanları

ISO 22000 Belgesi için örnek sistem dokümanları...




Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene