Sistem Yöneticisi Eğitimleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 22000, Sisteminin etkin ve amaca uygun olarak işletilmesi, yönetilmesi için sistem yöneticisi görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitimin içeriği:

•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları

•Ön Gereksinim Programı

•TS EN ISO 22000, ISO 22003, ISO 22004 Standartlarının İncelenmesi

•Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri

«Sistem Yöneticisinin Nitelikleri

•Sistem Yönetimi Hazırlık, Sistemin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

•Kontrol Listeleri

•Pratik Çalışmalar

Katılımcı Profili:

4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olanlar veya gıda bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar, Gıda sistemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak isteyen insan kaynakları, danışmanlar.

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitmen: Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.

ISO 9001 Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında kaliteyi yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve kalite sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kaliteyi yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile kaliteyi...

Devamı... Başvur

ISO 14001 Çevre Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında çevreyi yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve çevre yönetim sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra çevreyi yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile kaliteyi etkileyebilen...

Devamı... Başvur

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemini yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra iş güvenliğini...

Devamı... Başvur

IATF 16949 Otomotiv Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında otomotiv sanayi kalite yönetimini yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve otomotiv kalite sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kaliteyi yönetirken başarısızlığa...

Devamı... Başvur

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında bilgi güvenliğini yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve bilgi güvenliği sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bilgi güvenliğini yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile bilgi...

Devamı... Başvur

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların çalışma hayatlarında tıbbi cihazlara yönelik kaliteyi yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve tıbbi cihazlar kalite sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kaliteyi yönetirken başarısızlığa...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene