Baş Denetçi Eğitimleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 22000) Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitimin içeriği:

•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları

•Ön Gereksinim Programı

•TS EN ISO 22000 Standardının Tetkikçi Gözüyle İncelenmesi

•Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri

«Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri

•Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

•Kontrol Listeleri

•Pratik Çalışmalar

Katılımcı Profili:

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olanlar veya gıda bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar, danışmanlar.

Katılımcı Sayısı: Her bir sınıf için en az 4, en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitmen: Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe...

Devamı... Başvur

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Çevre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe...

Devamı... Başvur

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe...

Devamı... Başvur

BRC Gıda Güvenliği Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların, “Global Standart For Food Safety” BRC Versiyon 6 standartına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı olarak anlamasını, gıda sektöründe denetimin tüm yönlerinin anlaşılması, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor...

Devamı... Başvur

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 27001 Denetim Tekniklerinin Aktarılması, Denetim Planlaması, Doküman İncelemesinin Anlaşılması, Denetçi Adayları Yetiştirmek, Denetim Sürecine Ait Bütün İncelikler ve katılımcılara ISO 27001 iç denetçisi ve ISO 27001 Baş Denetçisi statüsü ve bilincini kazandırmak...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene