ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

ISO 45001:2018 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

ISO 45001:2018 Belgesi Standart Kapsamı Nedir

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

3.1 Organizasyon

3.2 İlgili taraf

3.4 Katılım

3.5 Konsültasyon

3.6 İş yeri

3.7 Müteahhit/İşveren

3.8 Gereklilik

3.9 Yasal ve diğer gereksinimler

3.10 Yönetim Sistemi

3.11 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

3.12 Üst yönetim

3.13 Etki

3.14 Politika

3.15 iş sağlığı ve güvenliği politikası, İSG politikası

3.16 Amaç

3.17 İş sağlığı ve güvenliği hedefi

3.18 Yaralanma ve hasta sağlığı

3.19 Tehlike

3.20 Risk

3.21 İş sağlığı ve güvenliği riski

3.22 İş sağlığı ve güvenliği fırsatı

3.23 Yetki

3.24 Belgelenmiş bilgi

3.25 Süreç

3.26 Prosedür

3.27 Performans

3.28 İş sağlığı ve güvenliği performansı

3.29 Dış kaynak , fiil

3.30 İzleme

3.31 Ölçüm

3.32 Denetim

3.33 Uygunluk

3.34 Uyuşmazlık

3.35 Olay

3.36 Düzeltici faaliyet

3.37 Sürekli gelişim

4 Örgütün içeriği

4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak

4.2 İşçilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 OH ve S yönetim sistemi

5 Liderlik ve işçi katılımı

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.2 İSG politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer

5.4 İşçilerin danışması ve katılımı

6 Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler

6.2 İSG ve Amaçları ve bunları başarmak için planlama

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgi

8 Çalıştırma

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazırlık ve cevap

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi

9.2 İç denetim

9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici eylem

10.3 Sürekli iyileştirme

Ek A Bu belgenin kullanımı hakkında rehberlik

Kaynakça

Terimlerin alfabetik endeksi

ISO 45001:2018 Belgesinin Standardı Nedir ?

ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Nasıl Oluşmuştur ?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global ihtiyaçların artması kuruluşları arayış içerisine itmiştir. Kuruluşlar farklı ülkelerin İSG konuları için uygulamalarını ve standartlarını tespit etmiş ve onları uygulamaya gayret göstermişlerdir. Ancak bu standartlar farklı ülke alt yapılarına hitap ettiği için uygulamalar yetersiz...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Sistemi Nasıl Kurulur ?

ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;
1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak, kuruluşların faaliyetleri ile ilgili sistem eksiklikleri ile beraber tüm risklerini en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği fırsatlarından yararlanmak, İSG yönetimini ele almak için bir yönetim sistemi kurmak...

Devamı...

ISO 45001 Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir Mi ?

ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesinin Faydaları

ISO 45001:2018, Kuruluşların güvenlik uygulamaları ile önlem alarak çalışmak ve kuruluş itibarının artırılmasını teşvik etmek için aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;
1-Düzenleyici uyumluluk sorunlarına cevap verme yeteneğini geliştirmek...


Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene