ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

ISO 45001:2018 Belgesinin Standardı Nedir ?

ISO 45001:2018 Belgesinin Standardı Nedir

ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kuruluşun iş ile ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyerek proaktif olarak iyileştirmeler kazandırarak kuruluşların güvenli ve sağlıklı iş ve işyerleri ortaya çıkarmasına kılavuzluk eder.

ISO 45001:2018, İş sağlığı ve güvenliği performansı için kriterleri belirgin olarak belirtmez, ayrıca bir İSG yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kural koymaz.

ISO 45001:2018, yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı, mutluluğu, huzuru ve refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer unsurlarını kuruluşların uygulama sistemlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır.

ISO 45001: 2018, ürün güvenliği, mal kayıpları veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları içermez ve değerlendirmeye almaz.

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikler bir kuruluşun İSG yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu standarda uygunluk iddiaları kabul edilemez.

ISO 45001:2018 Belgesi Nasıl Oluşmuştur ?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global ihtiyaçların artması kuruluşları arayış içerisine itmiştir. Kuruluşlar farklı ülkelerin İSG konuları için uygulamalarını ve standartlarını tespit etmiş ve onları uygulamaya gayret göstermişlerdir. Ancak bu standartlar farklı ülke alt yapılarına hitap ettiği için uygulamalar yetersiz...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Standart Kapsamı Nedir ?

1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
3.1 Organizasyon...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesi Sistemi Nasıl Kurulur ?

ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;
1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesini Kimler Alabilir ?

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak, kuruluşların faaliyetleri ile ilgili sistem eksiklikleri ile beraber tüm risklerini en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği fırsatlarından yararlanmak, İSG yönetimini ele almak için bir yönetim sistemi kurmak...

Devamı...

ISO 45001 Diğer Yönetim Sistemlerine Entegre Edilebilir Mi ?

ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği...

Devamı...

ISO 45001:2018 Belgesinin Faydaları

ISO 45001:2018, Kuruluşların güvenlik uygulamaları ile önlem alarak çalışmak ve kuruluş itibarının artırılmasını teşvik etmek için aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;
1-Düzenleyici uyumluluk sorunlarına cevap verme yeteneğini geliştirmek...


Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene