ISO 9001:2015 Kalite Belgesi

ISO 9001 Belgesi

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi Bölümümüzde, "ISO 9001 belgesi ile ilgili çıkış serüveni, isim, tanımlamalar, tarihçe, standart bilgisi, belgelendirme yapısı ve şekli, gereklilikleri, nasıl alınacağı, kimlerin alacağı, fiyatı, örnek sistem dokümanları, belgenin örnek hali gibi kullanıcıların ihtiyacı olan ve cevap aradığı soruların verildiği içerikler" yer almaktadır.

ISO 9001 Belgesi Bölümümüzün tüm içeriklerini incelerken kolay başvuru butonları ile sorularınızı cevaplayıp rahatlıkla başvuru yapabilir, ISO 9001 Belgesi’ ne en uygun ve güvenilir şartlarda sahip olabilirsiniz.

ISO Nedir ?

Uluslararası Standartlar Kuruluşunun kısaltılmış ingilizce baş harflerinden oluşan standartları kodlama adıdır. Yani, International Organization for Standardization. Uluslararası standardizasyonu sağlamak uluslar arası standartlar oluşturmak amacıyla 23 şubat 1947 tarihinde ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur ve şu anda 179 un üzerinde bir üye katılımıyla yönetilmektedir.

ISO, Uluslararası ticareti ve ticaret hacmini arttırmak, tedarikçi-işletme ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş ilk standardını 1987 yılında yayınlamış ve o yıllardan beridir sürekli gelişen çeşitlenen standartlar yayınlamaya devam etmektedir.Devamı...

ISO 9000 Standart Serisi Nedir ?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO-International Organization for Standardization, Bkz. ISO NEDİR?) Seriye ait 4 adet standart üretilmiş olup Kalite Yönetim Sistemi' ni şartlarını ve yapısını anlatan, kurulumun ve yönetim sisteminin gerçekleşirildiği temel uygulama standardı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standardıdır.

Serinin Standardları ise ;

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar standardı,

• ISO 9004:2018 Kalite yönetimi - Bir organizasyonun kalitesi - Sürekli başarıya ulaşmak için rehberlik,

• ISO/TS 9002:2016 Kalite yönetim sistemleri - ISO 9001:2015 Uygulamasına yönelik kılavuz,

• ISO 9000: 2015, Kalite yönetim sistemleri - Temel bilgiler ve kelimeler (Terimler ve Tanımlar),

• ISO 10005:2018 - Kalite yönetimi - Kalite planları için kurallar,

• ISO 10006:2017 - Kalite yönetimi - Projelerde kalite yönergeleri,

• ISO 10007:2017 - Kalite yönetimi - Yapılandırma yönetimi için yönergeler,

• ISO KOBİ el kitabı: 2016 - Küçük İşletmeler için ISO 9001: 2015 - Ne yapmalı? ISO / TC176'dan tavsiye standartlarıdır.

Bu standartların temel amacı işletmelerde disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme-yanılma metodları uygulamadan kurumsal bir yönetim yapısına kavuşmaktır.

Standart tüm işletme süreçlerine uygulanmakta ve her adımda işletmenin bağlamı ile, prosedürlerle, talimatlarla, politikalarla, hedeflerle, planlarla ve risk yönetimi ile uygun bir rota çizerek yeterli yapıda uygun çalışmasını, işletme müdürü/sahibi olmasa bile işletmenin yoluna devam etmesini sağlayan disiplinli bir çerçeve oluşturur.

Yani;

• Planlanmış,

• Uygulanmış,

• Kontrol edilmiş,

• Öçülüp analiz edilebilir bir işletme yönetimini oluşturmak amaçlanmıştır. (Bu uygulamaya P-U-K-Ö döngüsü tanımını yapmaktayız.)

ISO 9000 standardı serisi, kuruluşların ISO 9000:2015 versiyonunda açıklanan kalite yönetimi ilkelerine referansla karmaşık, zorlu ve sürekli değişen bir ortamda sürekli başarı elde etmeleri için rehberlik sağlamaktadır . Standart serisi toplu olarak uygulandıkları zaman, kalite yönetim ilkeleri, bir kurumun değer ve stratejileri için birleştirici bir temel sağlamaktadır. Üst yönetimin, kuruluşun müşteri ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama becerisine odaklanması, sürekli başarının sağlanmasında güven sağlar. ISO 9000 serisi, kuruluşun genel performansının sistematik olarak iyileştirilmesini ele alarak etkin ve verimli bir yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, analizi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlar.

Kuruluşların başarısını etkileyen faktörler, yıllar içinde sürekli olarak ortaya çıkar, evrilir, artar veya azalır ve bu değişimlere uyum sağlamak, sürekli başarı için çok önemlidir. Verimlilik, kalite ve çeviklik gibi daha önce göz önünde bulundurulmuş olanlara ek olarak sosyal sorumluluk, çevresel ve kültürel faktörler toplu olarak ele alındığında kuruluşun içeriğinin bir parçasını oluştururlar. Sürdürülebilir başarıya ulaşma yeteneği, kuruluşların gelişmekte olan içeriği öğrenmek ve anlamak için her seviyede yöneticiler tarafından geliştirilmiştir. İyileştirme ve yenilikçilik de sürekli başarıyı desteklemektedir.

ISO 9000 serisi standardları organik bir yapıya kavuşturulmuştur ve her 5 (beş) yılda bir güncellenmektedir. Standardın ismindeki yıllar(ör: 2015, 2008 gibi) numaralandırması da 2015 yılında yapılan en son güncellemeyi ifade eder. Standartlar her beş yılda bir revize edilerek iyileştirmelere ve geliştirmelere tabi tutularak işletme kalite yönetim sistemlerine de eksiksiz katkıda bulunmalarını sağlamayı isterler.

Bu standartların temel odağı müşteridir. Müşteri memnuniyetine uygun çalışılmasını hedefler, ona yönlendirir.Devamı...

ISO 9001 Nedir ?

Uluslararası Standartlar Kuruluşunun kısaltılmış ingilizce baş harflerinden oluşan standartları kodlama adıdır. Yani, International Organization for Standardization. Uluslararası standardizasyonu sağlamak uluslar arası standartlar oluşturmak amacıyla 23 şubat 1947 tarihinde ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur ve şu anda 179 un üzerinde bir üye katılımıyla yönetilmektedir.

ISO, Uluslararası ticareti ve ticaret hacmini arttırmak, tedarikçi-işletme ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş ilk standardını 1987 yılında yayınlamış ve o yıllardan beridir sürekli gelişen çeşitlenen standartlar yayınlamaya devam etmektedir.Devamı...

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ :

İntersistem Teknik Sertifikasyon ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :

1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) müracaat eder.

2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında KYS, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) veya ilgili sistem ( ISO 22000, ISO 14001 , OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 16949, ISO 10002, ISO 13485, ISO 20000, ISO 30000 v.b. ) dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.

3.DOKÜMAN TETKİKİ AŞAMASI(1.AŞAMA DENETİM): Belgelendirme kuruluşuna ( İntersistem Teknik Sertifikasyon' a ) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.

4.DENETİM PLANLAMA AŞAMASI : Belgelendirme kuruluşu ISO 17021 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Denetim Plan Teyidinin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.

5.DENETİM AŞAMASI (2.AŞAMA DENETİM): Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.

6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.

7. BELGE YENİLEME AŞAMASI: Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi İLK ARA DENETİM YAPILARAK DEVAM EDER, 2. ARADENETİM BİTMİŞ İSE ÜÇ(3) YIL DAHA DEVAM EDER(YENİDEN BELGELENDİRME SÜRECİNE DÖNER).Devamı...

ISO 9001 Standardının Faydaları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile;

Kuruluşunuzun Bağlamını tanımlayabileceksiniz,

Kuruluşunuzun risklerini ortaya koyup risk yönetimi ile etkin bir fayda sağlayacaksınız,

Kuruluşunuzun sektörel görünümünde pozitif olgu oluşturup, itibar sağlayacaksınız,

Pazarlama-satış faaliyetlerinizde sektörünüzdeki rakiplerinizin önüne geçerek pazar kazanacaksınız,

Disiplinli bir çalışma yapısı kurarak çalışanlarınızı bilinçli yapıya sokacaksınız,

Yönetim sisteminizin ödülü olan ISO 9001 Kalite Belgesi’ ne sahip olacaksınız,

Müşteriye yönelik çalışacak ve müşteriyi memnun edeceksiniz,

Müşterilerin sürekli değişen istek ve beklentilerini sürekli takip etmenize yarayacak ve işletmenizin ömrünü artıracaksınız,

Müşterilerin istek ve beklentilerine uygun ürün veya hizmet vereceğiniz için doğru yatırımlar yaparak finansmanınıza ve işletmenize zarar vermeyecek ve doğru bir işletme yatırımı ile kar a geçeceksiniz,

Bu Standard müşteri sayınızın artmasına neden olacaktır,

Uygun tedarikçiler seçip tedarikçilerinizi standart hale getirebileceksiniz,

Bu standard ile tedarikçilerinizi kontrol altına alacak ve sizi de tedarikçi olarak kullanmak isteyen işletmelerin çalışılabilecek standartlarda olmanızı sağlayacaktır,

Hata ve fire oranlarını minimize ettirecek, yeniden yenide yapılacak işlerin önüne geçeceksiniz,

İşletmenizde proses odaklı çalışacak ve tüm sorumluluğu ve iş yükünü sisteme atarak rahatlayacaksınız,

Sistematik bir işleyiş kazanacak ürün veya hizmetinizin izlenebilir, şeffaf bir yapıda olmasını sağlayacaksınız,

Geçmişe yönelik uygulamalarınızı görebileceksiniz,

Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasını ortadan kaldırarak uygun bir organizasyon yapısına sahip olacaksınız,

İşletmenizde oluşacak uygunsuzlukları tespit edebilecek, görebilecek, önlem alabileceksiniz,

Bu standard ile yeni işletme yatırımına daha güvenli girebilir, mevcut işletmenizde aklınızda kalmadan yolunuza büyüyerek devam edebilirsiniz,

Doğru ve güvenilir analizler, ölçümler, ayarlamalar, değerlendirmeler yapabilirsiniz,

Bu standardın uygulaması ile elde ettiğiniz tüm bilgi ve verileri değerlendirebilir, önlem alabilir ve de genel olarak bir yeni rotaya hükmedebilirsiniz,

Bu standard ile kendi kurumsal standartlarınızı oluşturabilir, tedarikçilerinizi akredite hale getirebilirsiniz ve daha bir çok iso 9001 faydalarını standardı uygulayarak görebilirsiniz.Devamı...

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri ve Prensipleri

Kalite Yönetim Sisteminin 8 temel prensibi aşağıda verilmiştir:

İLKE/PRENSİP 1: Müşteri Odaklılık

Organizasyonlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır. Bu nedenle müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek için çaba harcamalıdır.

Önemli Faydaları:

* Artan gelir ve pazar payını pazar fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplar,

* Örgütün artan müşteri memnuniyeti etkinliğini artırmak için kaynaklarının kullanımını artırır,

* Gelişmiş müşteri sadakati ve iş tekrarı.

Müşteri odaklılık ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma ve anlamak,

* Örgütün amaçları, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olmalarını sağlamak.

* Müşteri ihtiyaç ve organizasyonu boyunca iletişim beklentileri.

* Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme.

* Sistematik olarak müşteri ilişkileri yönetimi,

* Müşteri ve diğer ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım (sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel halk ve toplum bir bütün olarak gibi) sağlanması.

İLKE/PRENSİP 2: LİDERLİK

Liderlerin organizasyonu kurma ve birliktelik oluşturarak yön vermesi amaclanır. Liderler, kuruluşun hedeflerini oluşturmalı ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmalıdır.

Önemli Faydaları:

* İnsanlar ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda motive olduğunu anlayacaksınız.

* Faaliyetleri, değerlendirilir uyumlu ve birleşik bir şekilde uygular.

* Organizasyon düzeyleri arasında karmaşık iç iletişimi en aza inecektir.

Liderlik ilkesinin uygulanması getirdikleri:

Müşteriler, işverenleri, çalışanları, tedarikçileri, finansörler, yerel topluluklar ve toplum bir bütün olarak dahil tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önüne alındığında,

* Organizasyonun geleceği açık bir vizyonunu oluşturmak.

* Zorlu amaç ve hedefleri ayarlama.

* Organizasyonun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modelleri oluşturma ve sürdürülmesi.

* Güven oluşturulmasını sağlar ve korkuyu ortadan kaldırır.

* Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap ile hareket etmesi.

* İlham verici, cesaret verici ve insanların katkılarını tanıma.

İLKE/PRENSİP 3: ÇALIŞANLARIN KATILIMI-EKİP ÇALIŞMASI (TAKIM RUHU)

Bütün insan düzeyleri ve bir örgütün özünü bunların tam katılımı kendi örgütü için yarar sağlayan ve yeteneklerini kullanılması gerekmektedir.

Önemli Faydaları:

* Motive, örgüt içinde işlenen ve ilgili insanlar.

* Yenilik ve örgütün ileriye dönük yaratıcılık hedefleri .

* İnsanların kendi performanslarından sorumlu olması.

* Daha istekli katılmaları ve sürekli iyileştirilmesi için katkıda bulunmaları.

İnsanların katılımı ilkesi uygulanması genellikle aşağıdakilere yol açar:

* İnsanların katkısı ve rolü organizasyonda önemini anlamak.

* İnsanların performansını kısıtlamaları belirlemek.

* İnsanların sorunları sahiplenme ve onları çözmek için kendi sorumluluk kabullenmeleri.

* İnsanların kişisel amaç ve hedefleri karşı performanslarını değerlendirmek.

* Daha aktif olarak yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramaktadır.

* Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli insanlar.

* İnsanlar açıkça sorunları ve konuları tartışır.

İLKE/PRENSİP 4: SÜREÇ PAYLAŞIMI - PROSES/PROSESCİKLER

Daha verimli işlerde yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetildiği elde edilir.

Önemli Faydaları:

* Düşük maliyet ve kaynakların etkin kullanımı ile daha kısa çevrim süreleri,

* Gelişmiş, tutarlı ve tahmin edilebilir sonuçlar eldesi,

* Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatları eldesi.

Süreç yaklaşımı ilkesini uygulamak genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu elde etmek için gerekli tanımlama,

* Açık sorumluluk ve hesap verebilirliklerin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,

* Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneğinin ölçülmesi,

* İçinde ve organizasyon fonksiyonları arasında önemli etkinliklerin arayüzleri belirlenmesi,

* Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,

* Riskler, sonuçları ve müşterileri, tedarikçileri ve diğer ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerini değerlendirmek.

İLKE/PRENSİP 5: YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

Tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini onun birbiriyle verimliliğini ve katkı için örgütün etkinliğini sistemin süreçleri gibi yönetmek.

Önemli Faydaları:

* Entegrasyon ve iyi istenen sonuçları elde edecek süreçlerin uyumlaştırılması,

* Kilit süreçler üzerinde çaba ve yeteneğe odaklanmak,

* Tutarlılık, etkinlik ve verimlilik örgüt olarak ilgili taraflara güven sağlanması.

Yönetim sistem yaklaşımı prensip uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Yapılanma sistemi en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaşmak,

* Sistemin süreçleri arasındaki bağımlılığını anlamak,

* Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlar sağlamak,

* Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve böylece çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,

* Örgütsel yeteneklerini anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları kurulması,

* Hedefleme ve bir sistem içinde belirli faaliyetleri tanımlanmasına çalışmak,

* Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin iyileştirilmesi.

İLKE/PRENSİP 6: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirmede organizasyonun genel performansını kalıcı ve objektif olmasıdır.

Önemli Faydaları:

* Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,

* Bir kuruluşun stratejik amaç için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,

* Esneklik fırsatlarına hızlı tepki.

İyileştirme sürekli ilke uygulama genellikle aşağıdakilere yol açar:

* Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için tutarlı bir organizasyon çapında bir yaklaşım istihdam etmek,

* Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insanlara eğitimlerin verilmesi,

* Kuruluştaki her birey için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirilmesi yapma,

* Sürekli gelişim izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri kurulması,

* Tanıma ve geliştirmeleri kabul ediyorsunuz.

İLKE/PRENSİP 7: GERÇEKLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMI

Etkili kararlar bilgi ve veri analizine dayalıdır.

Önemli Faydaları:

* Bilinçli kararlar,

* Başvuru yoluyla geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,

* Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme.

Genellikle karar için somut bir yaklaşım ilkesi uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasını sağlamak,

* Veri kimin gereksinimi ise olanlara erişilebilir duruma getirmek,

* Veri ve bilgileri geçerli yöntemler kullanılarak analiz etmek,

* Gerçekçi analizine dayalı eyleme, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararlar vermek.

İLKE 8: KARŞILIKLI YARARLI TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Bir kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hemde birlikte değer oluşturur.

Önemli Faydaları:

* Her iki taraf için değer yaratmak yeteneğini artırır,

* Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen durumlara hazırlar,

* Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu.

Genellikle tedarikçi ilişkileri yararlı ilkeleri karşılıklı uygulanması aşağıdakilere yol açar:

* Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi,

* Uzmanlık ve kaynakları ile olan havuz ortaklıkları,

* Ana tedarikçilerin seçerek belirlenmesi,

* Net ve açık iletişim,

* Bilgi ve geleceğe yönelik planlar paylaşımı,

* Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi,

* İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma.Devamı...

TS EN ISO 9001:2015 Standardı Ana Başlıkları

ISO 9001:2015 MADDELERİ:

Önsöz Bölümü

Giriş Bölümü

Bölüm 1: Kapsam

Bölüm 2: Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bölüm 3: Terimler ve tarifler

Bölüm 4: Kuruluşun Bağlamı Maddesi

Madde: 4.i Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

Madde: 4.ii İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Madde: 4.iii Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Madde: 4.iiii Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

Bölüm 5: Liderlik Maddesi

Madde: 5.i Liderlik ve taahhüt

Madde: 5.ii Politika Maddesi

Madde: 5.iii Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Bölüm 6: Planlama

Madde: 6.i Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Madde: 6.ii Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

Madde: 6.iii Değişikliklerin planlanması

Bölüm 7: Destek Maddesi

Madde: 7.i Kaynaklar

Madde: 7.ii Yeterlilik

Madde: 7.iii Farkındalık

Madde: 7.iiii İletişim

Madde: 7.iiiii Dokümante edilmiş bilgi

Bölüm 8: Operasyon Maddesi

Madde: 8.i Operasyonel planlama ve kontrol

Madde: 8.ii Ürün ve hizmetler için şartlar

Madde: 8.iii Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

Madde: 8.iiii Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

Madde: 8.iiiii Üretim ve hizmetin sunumu

Madde: 8.iiiiii Ürün ve hizmet sunumu

Madde: 8.iiiiiii Uygun olmayan çıktının kontrolü

Bölüm 9: Performans Değerlendirme Maddesi

Madde: 9.i İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Madde: 9.ii İç tetkik

Madde: 9.iii Yönetimin gözden geçirilmesi

Bölüm 10: İyileştirme Maddesi

Madde: 10.i Genel

Madde: 10.ii Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Madde: 10.iii Sürekli iyileştirmeDevamı...

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur ?

* Firmada ISO 9001 standardı ve uygulamaları ile ilgili proses liderleri ataması için proseslerin sorumluları ve proses çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişilere Kalite Yönetim Sistemi ve standartları ile ilgili firmamız tarafından temel eğitimlerin verilmesi sağlanır.

* Firmanın bağlamı tespit edilir ve organizasyon şeması yapılır. Bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve kalite yönetim sistemi standardı göz önüne alınarak yapılır ve firma yöneticisinin onayına sunulur.

* Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi, Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması ,Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Kalite Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasındaki görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi , gerekli talimatların ilgili kişilere sorularak yazılması, süreçlerin hazırlanması, ISO 9001 Belgesi’ ne uygun olarak El Kitaplarının(zorunlu değil), prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, kalite planlarının, görev tanımlarının yapılması ve izlenebilir bir yapı haline getirilmesi sağlanır. Kalite yönetim sistemi standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü politika ve prosedürlerin oluşturulması, KYS belgesinin standardın ürün gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi, KYS belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. yapının ihtiyaca uygun olarak tasarımı, danışmanlık firması(var ise) ve/veya firma proses liderleri ile, Yönetim Sistemine ait tüm dökümante edilmiş, izlenebilir bilginin tamamlanması sağlanır. Bu dökümante edilmiş bilginin firmaya ve ilgili iso standardına iso belgesi için uygun olması gerekmektedir.

* Dökümante bilginin hazırlanıp tamamlanan yapı ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan bilgi, ilgili personellere dağıtımı yapılır.

* Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO 9001 standardıyla ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır. Kalite Politikası Kalite hedefleri ve Yönetim sistemi dokümantasyonel bilgisi hakkında temel eğitim den sonra da yönetim sistemleri uygulamalarının başlatılması sağlanır.

* Hazırlanan dokümante edilmiş bilgi izleme sistemi yapısının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır. Ve yayınlanır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO belgesi Ürün-Hizmet planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması, İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması, Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi , İstatistik proses kontrol eğitimin yapılması, Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ,Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması ,Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması.

* Firmada kurulan sistemin son kontrolleri ve ön tetkikleri yapılır görülen eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.

* Firma yöneticileri ile belgelendirme haftasının belirlenmesi sağlanarak firmanın uygun gördüğü belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılır.

Belgelendirme firmasınca belirlenen tarih firmada duyurulur.

* Belgelendirme denetimi sırasında ilgili standarda uygun denetim yapılır.

* Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması proses liderleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır, bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, belge firması tarafından firmaya verilir.Devamı...

ISO 9001:2015 Eğitimleri Nelerdir ?

1.ISO 9001:2015 Tanıtım Eğitimi

2.Temel Eğitimi

3.Standart Eğitimi

4.Dokümantasyon Eğitimi

5.İç Tetkik Eğitimi

6.İç Tetkikçi Eğitimi

7.Proses Yönetimi (Süreç Yönetimi) Eğitimi

8.Takım Ruhu Ekip Çalışması Eğitimi

9.Liderlik Eğitimi

10.Toplantı Sanatı Eğitimi

11.Eğiticinin Eğitimi

12.Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

13.Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi

14.Sürekli iyileştirme (kaizen) Eğitimi

15.EFQM Mükemmeliyetçilik Modeli Eğitimi

16.5S Geliştirme Uygulamaları Eğitimi

17.Veri Analizi Eğitimi

18.Kaliteyi Geliştirme Eğitimi

19.Sağlık Sektörü Kalite Eğitimleri

20.Akreditasyon (ISO 17021-1) Eğitimleri.Devamı...

ISO 9001:2015 Ne Değildir ?

* Kalite yönetimi ile ilgili tüm problemleri çözmemektedir,

* Neyin yapılacağını söylemektedir, nasıl yapılacağını söylemez,

* Etkin bir KYS, kalite yönetim sistemi için minimum şartları ortaya koymaktadır.

Kuruluş ilk standardını 1987 yılında yayınlamış ve o yıllardan beridir sürekli gelişen çeşitlenen standartlar yayınlamaya devam etmektedir.Devamı...

ISO 9001:2015 Dokümanlar Linkler

ISO 9000 / ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞVURU FORMU

ISO 9000 / ISO 9001:2015 ULUSLAR ARASI BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

ISO 9000 / ISO 9001:2015 KALTE YÖNETİM SİSTEM LOGOLARI

ISO 9000 / ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ

DİLEK / İSTEK VE ŞİKAYET FORMU

ISO 9000 / ISO 9001:2015 BELGELENDİRMESİ/BELGE TRANSFERİ İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM

ISO 9000 / ISO 9001:2015 HABER/DUYURU ABONELİĞİ

İLGİLİ LİNKLER:

www.iso.org

www.european-accreditation.org

www.iaf.nu

www.turkak.org.trDevamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme