Sürekli İyileştirme Eğitimleri

İTU İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

İyi Tarım Uygulamalarına Giriş İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı (07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik) İyi Tarım Uygulamaları Kapsamları – Alt kapsamları Neden İyi Tarım Uygulamaları İnsanoğlunun Yerleşik Düzen Sonrası Tarım Modelleri (Yayılmacı Tarım, Yoğun Tarım, Organik-Ekolojik-Doğal-Biyo yada Biyolojik Tarım, Topraksız Tarım, İyi Tarım Uygulamaları-ITU) Ülkemizdeki ve Dünyadaki Mevzuat Yasalar ve Yönetmelikler Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamalarına Konu Standartlar Bitkisel Üretimde Kontrol Noktaları ve Kontrol Listesi Bitki Sağlığı Eğitimi (Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Entegre Mücadele) Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı Gübreler ve Gübreleme Teknikleri Tarım İlaçları (Pestisit) ve MKS (Maksimum Kalıntı Seviyeleri) Tarım Çevre İlişkileri Çevre Risk Analizi İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar Kontrol ve Sertifikasyon Süreci İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri İyi Tarım Uygulamalarında İzlenebilirlik ve Kayıt Tutma Risk Değerlendirme İyi Tarım Uygulamaları KYS Gereklilikleri İyi Tarım Uygulamalarının Diğer Yönetim Sistemleri (GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ile İlişkileri

Katılımcı Profili:

Tarım Üreticileri, Paketleyicileri, Tedarikçileri ve Yurtiçi, Yurtdışı Satışını Yapan Kuruluşların Yöneticileri, Bu Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemleri ve Gıda Güvenliğine İlişkin Konularda Çalışanlar, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri, Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Halk Sağlığı Uzmanları. Tarım Sektörünün Belgelendirilmiş Kontrollü Üretim Kısmının Bir Parçası Olmayı Hedefleyen Öğrenciler, Ziraat Teknikerleri, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Üreticiler, İhracatçılar, Birlik ve Kooperatif Mensupları.

İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Yapmak İsteyenler, Tarım Danışmanları ve Sorumlu Yöneticiler.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

FMEA Hata Modu Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf...

Devamı... Başvur

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark yaratmalarını sağlayarak...

Devamı... Başvur

Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar...

Devamı... Başvur

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlan...

Devamı... Başvur

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Laboratuvar uygulamaları konusunda, insan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği ve laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayda alınmasıve raporlanması...

Devamı... Başvur

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
GMP nin önemini açıklamak ( Aseptik üretim, Validasyon, Stabilite, Parti dokümantasyonu, Kalifikasyon, DQ, IQ, OQ, PQ, Fason üretim, Uygunsuzluk, Olağandışı durumlar, Sapma yönetimi, OOT, OOS, SOP, Gözden geçirme, ICH Q8, Q9, Q10 v.b.) GMP'nin uygulanmadı...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı...

Devamı... Başvur

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sanayi üretiminde farklı farklı icraatlar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak...

Devamı... Başvur

Kaizen Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıları, kuruluşlarda daha iyiye ulaşmak için sürekli gelişme ve çalışanların katılımı konusunda bilgilendirmek Eğitim İçeriği:
Kaizen Tanımı Kaizen ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki...

Devamı... Başvur

Veri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene