Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Jeneratör Nedir ?

Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik üreticisidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde veya hiç elektrik enerjisi yoksa jeneratörler kullanılıp, elektrik üretilir. Jeneratörler ana şebeke enerjisi kesildiğinde kısa sürede devreye girerek bağlı olduğu yüklere elektrik enerjisi sağlarlar. Binaların, tesislerin yedek enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi; TS ISO 8528 serisi standartlarda belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano ve tesisatının kontrolleri, marş sistemi kontrolleri, yakıt kontrolleri, gösterge kontrolleri, blok ısıtıcı kontrolü, termal kontroller, akü kontrolleri, ses seviyesi kontrolleri ve topraklama kontrolleri de yapılmalıdır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa jeneratör kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Jeneratör Bakımlarını Aksatmadan Yaptırıyoruz, Yine de Periyodik Kontrol Ve Muayene Yaptırmak Gerekir Mi ?

Jeneratör bakımları üretici firmalar ya da bakım firmaları tarafından belirlenen rutin değişimlerin yapılmasını esas alan ve genellikle filtrelerin değişmesi ve genel gözle kontrol işlemlerini kapsamaktadır. Makinenin verimli çalışabilmesi için gerekli ve üreticinin belirlediği periyotları takiben gerçekleştirilir. Ancak Jeneratör Periyodik Kontrolleri İntersistem Teknik gibi tarafsız firmalar tarafından gerçekleştirilir ve daha çok jeneratörlerin güvenli şekilde çalışmalarını esas alan kontrolleri kapsamakta ve İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince yılda en az bir kez yapılması zorunluluktur.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Sonucunda Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tespit edilen uygunsuz noktaların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı/yaptırılmalı ve ilgili gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Elektrik Tesisat ve Ekipmanları

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

İç Tesisat Nedir ?
İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci...

Devamı...

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Pano Nedir ?
Pano, tesisteki elektriksel komponentlere doğrudan temasın engellenmesi ve komponentlerin bütünlüğü için tasarlanmış yalıtım ara birimidir. Şalter, sigorta, kontaktör, zaman rölesi, kablo, bara vb. tüm elektriksel donanımlar elektrik panoları...

Devamı...

Topraklama Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Topraklama Nedir ?
Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.
Topraklama Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?...

Devamı...

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir ?
Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene