Ölçüm ve Testler

Kimyasal Testler

Kimyasal Testler

Alerjenik Boyar Maddeler

Azo Boyar Maddeler

Yasaklı Azo Boyar Maddeler

BHT Miktarı Tespiti

Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler

Klorlu Organik Taşıyıcılar

Krom VI+ Tayini

PVC Tayini

Plastik Ürünlerde Kadmiyum Miktarı

Ağır Metaller

Formaldehit Tayini

Kurşun Miktarı Tespiti

Nikel Miktarı Tespiti

Organik Kalay Bileşikleri

PCBs Tayini

pH Değeri

Fenoller ( PCP,TeCP,OPP )

Plastik Ürünlerde Fitalat Tayini

Tüm Pestisitler

Alkylphenols (NP, OP)

Alkylphenolethoxylates (NPEO, OPEO)

PFOS/PFOA

PAH (polyaromatic hydrocarbons)

DMF (dimethyl fumarate)

Biocide (incl. Triclosan)

Bisphenol A

Ekolojik Test Paketi

DMF

DMFA

DMFE

İsteğe Bağlı Diğer Testler/ Other Tests

Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler

Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli kosullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıstır.

Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıstır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.

Formaldehit

Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırısmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.

Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)

Mantar kaynaklı küfün olusmasını önlemek için tekstil, deri ve ahsap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.

Pestisitler

Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin islenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak isleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif ila siddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.

Ağır Metaller

Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme islemleri yoluyla da bulasabilir. Dnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi sekilde etkileyebilir. Ağır metaller denildiğinde genellikle asağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kursun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıstır. Kursun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine Dliskin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.

Krom (VI)

Krom (VI), temel olarak kromlu tabaklama uygulandığında deri tabaklama islemi sırasında olusan istenmeyen bir yan üründür. Sonraki depolama ve nakliye islemleri, Krom (VI) düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Krom (VI), güçlü bir oksidandır ve kontrol altında tutulması gereken kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.

Nikel

Nikel, giysiler üzerindeki düğme, fermuar ve perçin gibi metal aksesuarlarda kullanılan alasımlarda bulunur. Bazı insanlar nikele karsı alerjik reaksiyon gösterebilir ve nikel barındıran aksesuarlarla uzun süreli temas halinde ciddi cilt tahrisi ile karsı karsıya kalabilir. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği’nin Ek XVII bölümünde Nikel salınımı kısıtlanmıstır.

Fitalatlar

Fitalatlar, Polivinil Klorürü (PVC) yumusatmak için en yaygın olarak kullanılan plastiklestiricilerdir. Diğer uygulama alanları Poliüretan (PU) ve baskı mürekkepleridir. Bazı çalısmalar, canlandırılmıs ağza alma kosullarında, yumusatılmıs PVC’nin küçük çocuklarda potansiyel olarak tehlikeli etkiler doğurabilecek miktarlarda fitalat salınımına yol açabileceğini göstermistir. Dünya çapında çesitli ülkeler, örneğin ABD Tüketici Ürünlerine iliskin Gelistirilmis Yasa (CPSIA) ve AB REACH Yönetmeliği aracılığıyla, çocuk bakım ürünlerinde fitalat kullanımına sınırlamalar getirmistir.

TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bilesikler

Tekstil endüstrisinde TBT; çorap, ayakkabı ve spor giysilerinde terleme neticesinde ortaya çıkan bakteri degradasyonunu ve buna bağlı hos olmayan kokuları önlemek için kullanılmaktadır. Bazı kalaylı organik bilesikler PVC ve PU ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bu tür bilesiklerin yüksek konsantrasyonları, toksik olarak değerlendirilmektedir. Cilt yoluyla emilebilen bu maddelerin üreme bozukluklarına yol açtığından süphe edilmektedir.

Klorlu Organik Tasıyıcılar

Polyesterin boyanmasında yaygın olarak kullanılan yardımcı maddeler olan klorlu organik bilesenler, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte ve karaciğer ve böbrek yetmezliklerine yol açabilmektedir.

Alev Geciktiriciler

Yaygın olarak kullanılan geciktiriciler sunlardır: TRIS, TEPA, 2,3-Dibromopropil Fosfat, Polibromlu Bifeniller (PBB) ve Polibromlu Difenileterler (PBDE). Yüksek dozda alev geciktiriciler ile uzun süreli temas, bağısıklık sisteminin zayıflamasına, hipotiroidizme, hafıza kaybına ve eklem sertliğine yol açabilmektedir.

pH Değeri

İnsan cildi, belirli bir ölçüde asidiktir ve bu, birçok hastalığın gelismesini önler. pH değerinin nötr (pH 7) veya hafif asidik derecelerde (7’nin altı) olduğu tekstil ürünleri, cilt için zararsızdır. pH değerleri asırı düzeyde olan kumaslar, kolaylıkla cilde zarar vererek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Dimetilfumarat (DMF)

Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahris edebilen ve zararlı olabilen bir bilesiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf olusumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük posetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıstır.

Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)

Alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar, tekstil ürünlerinin islenmesinde ıslatıcı ajan olarak yaygın sekilde kullanılmaktadır. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği, Nonilfenol (NP) ve Nonilfenol Etoksilatların (NPEO) salınımını kısıtlamaktadır. NPEO’lar yıllardır deterjan, emulgatör, ıslatma ajanı ve dispersiyon maddesi olarak kullanılmaktadır. NP, NPEO sentezine aracılık yapar. NPEO ve NP, suda yasayan canlılar için çok toksiktir ve suyu kirleten maddeler olarak değerlendirilir. Ayrıca suda yasayan canlıların hormon düzenleme sistemini bozabilir ve östrojenik etkilere yol açabilir. Oktilfenol (OP) ve Oktilfenol Etoksilatlar (OPEO) ise, yaygın olarak ele alınan diğer AP ve APEO’lardır.

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

PFOS; tekstil ürünlerinde, giyim esyalarında, halılarda, deri ürünlerinde ve kağıtta gres, yağ ve su geçirmezlik sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Biyolojik birikim özelliği çok yüksek olan bu madde toksik olarak değerlendirilmektedir.

Uçucu Organik Bilesikler (VOC)

VOC, bir grup uçucu organik çözücüye atıfta bulunur. Bu kimyasal maddeler genellikle boya ve mürekkep preparatlarında, tutkallarda, temizlik maddelerinde, ayakkabı astarlarında vb. kullanılır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal maddelerin güçlü ve belirgin bir kokuları vardır.

Benzen gibi bazı VOC’ler kanserojendir. Bazıları ise çok toksiktir ve güçlü tahris edici özelliklere sahiptir.

Ürün Testleri

Ürünlerin dayanım, kullanım uygunluğu, güvenlik ve sağlık koşullarının durumlarının tespiti için İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan önce bazı kavramları izah etmeye çalışalım. Test, yeni ürün geliştirilmesinde...

Devamı...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi bir nimet olan ekolojik denge her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu dengede üretilen ürünlerde uyumlu olmalı insanlığa zar vermemelidir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu kapsamda üretilen ürünlerin doğada yok olabilmesi...

Devamı...

Fiziksel Testler

Yıkama Sonrası Görünüm
Kuru Temizleme Sonrası Görünüm
Yıkama Sonrası Boyut Sabitliği
Kuru Temizleme Sonrası Boyut Sabitliği ...

Devamı...

Renk Performans Testleri

Klorlu Ağartıcı Haslığı
Klorlu Su Haslığı
Renk Okutması
Sürtme Haslığı...

Devamı...

Boyutsal Değişme Testleri

Yıkama Sonrası / After Washing
-TS 5720 EN ISO 6330/Nisan 2002
-EN ISO 6330:2000
-ISO 6330:2000...

Devamı...

Laboratuvar Test Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon Laboratuvar ve Test hizmetlerini Azotex, Eko etiket, Helal Belgesi, Doğal Ürün Belgeleri, Vegan ve vejetaryen belgelendirmeleri kapsamında vermektedir.
Bu belgelendirme kapsamları haricinde...

Devamı...

UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü Testleri

İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması...

Devamı...

Su Geçirgenlik Testleri

Su Geçirmezlik (Hidrostatik) / Water Permeability (Hydrostatic)
-TS 257 EN 20811/ Nisan 1996
-EN 20811:1992
Bundesmann Yağmurlama Testi / Rain Test- Bundesmann...

Devamı...

LVD Low Voltage Directive Testleri

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)
LVD YÖNETMELİĞİ
LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren...

Devamı...

Temiz Oda Analiz ve Partikül Ölçümleri

TS 11605 EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bu odalarda birlikte kontrol edilen ortamlar Bölüm 1 - Hava temizliğinin sınıflandırılması
Hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun, hassas aktivitelerde kabul edilen kontaminasyon sınırlarında kalmasının kontrolü...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene