Kurumsal - İletişim

Logo Kullanım Talimatı

AMAÇ

Bu Talimat ; ISQ Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri tarafından belgelendirilmiş kuruluşların, belgelendirmeden sonra ISQ'ya ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntem belirlemektir.

TALİMAT

ISQ LOGO KULLANIMI

Logo sadece belgelendirme denetinden geçerek belgelendirilmiş olan kuruluşlar tarafından ISO IEC 17030, ISO 17021-1; R10.06 - Uluslararası akredite olan kuruluşlar tarafından tullanılmasına ilişkin şartlar, kural ve standartlarının gereklilikleri karşılanmak suretiyle kullanılabilir. Bu kurallar web sitesinde duyurulur, belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ile de garanti altına alınır.

ISQ logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde ISQ ‘ nın sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz

Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün, ürün ve test raporları,muayene raporları üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen veya bir paket veya kutu içersinde olabilir.) Logo ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. Örnek: “Bu ürün, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardına göre belgelendirilmiş tesislerimizde üretilmiştir.”

Belgeli kuruluş logoyu, reklam amaçlı yayınlarda ( gazete & dergi reklamları, el ilanları, broşür ve kataloglar) ve resmi evraklarında ( kartvizit, antetli kağıt, fatura) kullanabilir.

Logo; en ve boy oranı değiştirilmemek kaydı ile istenildiği şekilde büyütülüp küçültülebilir. Logo hiçbir surette değiştirilemez. Logo; kuruşun kendi logosundan daha belirgin ve ön planda olacak şekilde kullanılamaz.

Belge süresinin dolması, Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.

Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse kuruluşla ISQ arasında yapılan sözleşmeye göre belgenin askıya alınması veya sözleşmenin fesih edilmesi işlemleri yapılır.


Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene