Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Medyada Toplam Kalite Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu derste medya sektörünün kalite yönetim standartlarını incelemek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Kalite kavramı, temel kalite felsefesi, liderlik, stratejik kalite planlama, medyada kalite program ilkeleri, medyada kalite uygulama örnekleri, medyada tüketici beklentileri ve doyumu

Katılımcı Profili:

Medya sektörü kalite yönetim temsilcileri ve Medya Sektöründe yer alan kuruluşların kalite konusunda kendini geliştirmek isteyen insan kaynakları, medya şirketi yönetici ve diğer personelleri.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001:2015, ISO 9004 Standartları konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda yeteneklerini geliştirmek.
Eğitim İçeriği:...

Devamı... Başvur

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardının gerektirdiği Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasına yönelik temel bilgi ve bilinci vermek.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Gıda sektörü üretim ve hizmetleri zincirinde bulunan kuruluşların, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini ve tehditlerini yönetmeye yönelik bir sistemin...

Devamı... Başvur

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı: PAS 220 Kılavuzu ile ilgili temel bilgileri ve bu kılavuzun ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile nasıl ilişkilendirildiğini katılımcılara aktarmak, işletmelerde uygulanan Ön Gereksinim Programlarının PAS 220...

Devamı... Başvur

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
OHSAS 18000 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sisteminin gereklerinin ve yasal mevzuatların bilgilendirmesi.
Eğitimin İçeriği:
OHSAS 18000 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine...

Devamı... Başvur

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Müşteri odaklı bir sistem ve müşteri memnuniyeti bilinci oluşturmak. Müşteri şikayetlerinin alınması, şikayetlerin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında sistem yaklaşımı kazandırma.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
IATF 16949 Otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre oluşturulması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Katılımcılara IATF 16949 Standardını açıklamak, Standard uygulamalardan örnekler vererek, sistemini kurmak, geliştirmek...

Devamı... Başvur

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin kısa adıyla BGYS’ nin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin...

Devamı... Başvur

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardının ve enerji yönetim sisteminin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin...

Devamı... Başvur

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Eğitim

Eğitimin Amacı:
Tıbbi cihaz sektörü yöneticilerine yönelik, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardının açıklanıp yorumlanması. CE belgelendirme konusunda standardın rolünün gereklerinin kazandırılması.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Bilgi Teknolojisi tanımlamaları ve ortak özellikleri, Bilgi Tekolonjisi Hizmet Yönetiminin dayandığı temelleri, Standart temel kavramları, ISO 20000 ailesinin üyeleri, ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri standardı, TSE...

Devamı... Başvur

TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite Ve Yeterlilik İçin Özel Gereklilikler Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO 15189 Tıbbi yada medikal laboratuvarların akreditasyonunun, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Yeterliliği Akreditasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
ISO17020 Muayene kuruluşları akreditasyonunun, muayene hizmetleri alanlar nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

HACCP Gıda İşletme Belgesi Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı: Global Örgütlerden FAO ve WHO tarafından kurulan, Kodeks Alimentarius Komisyonunun uluslar arası ticarette gıda ürünlerinde gıda güvenliğinin uyulmasını tavsiye ettiği HACCP sistemi ve HACCP sistemi uygulama kılavuzunun uygulamalarını içeren sistem...

Devamı... Başvur

BRC Global Standardı Eğitimi

Eğitimin Amacı: BRC - British Retail Consorcium, İngiliz perakende ve toptancıları Konsorsiyumu bu standardı yayınlanmış ve çok sayıda İngiliz perakende ve toptancısı tarafından istenen Gıda Güvenliği, Yasallık ve Kalite üzerinde kurulmuş bir özellik kazanmışır. İngiliz...

Devamı... Başvur

IFS - Ineternational Food Standard Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Global Standart – IFS Food standardının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak anlatmaktır.
Eğitimin İçeriği:
•Uluslararası Gıda Güvenliği Standartları
•Gıda Özelliklerinin Tanımlanması...

Devamı... Başvur

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Toplam kalite yönetimi uygulama aşamalarının örneklerle tanıtılması anlaşılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
Kalitenin tarihçesi...

Devamı... Başvur

JCI Sağlık Sektörü Global Akreditasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı: Sağlık sektöründe kalite, standardizasyon ve akreditasyonun önemini ve gelişimini aktarmak, uluslar arası akreditasyonlar ve JCI (Uluslar Arası Ortak Komisyon - Joint Commission International) Standartları hakkında katılımcıların bilgilendirilmelerini sağlamak...

Devamı... Başvur

QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Otomotiv sektöründe çalışanlar için QS 9000 standardı hakkında bilgi vermek, sistemin kurulması üzerinde bilinçlendirme sağlamak
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Laboratuvar Metod Validasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metodların validasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metod validasyon parametlerinin anlaşılmasını sağlamak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Ölçme belirsizliğini tahmin edebilmek, hesabını yapabilmek için kullanılan istatistiksel yöntemlerin anlaşılmasını sağlamak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

CE Belgelendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Avrupa ürün güvenliği ve belgelendirmesi, ithalat ve ihracatçıların bilmesi gerekenler, ülkemiz yasal mevzuatlarının avrupa mevzuatlarına uyumu, üreticiler için zorunlu uygulamaları kazatılcılara kazandırmak...

Devamı... Başvur

AZOTEX Güvenilir Tekstil Standart Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Tekstilde kullanılan kimyasallar insan ve çevre sağlığı üzerinde büyük sorunlar meydana getirmektedir. Yine aynı şekilde pamuk üretimi sırasında kullanılan kimyasallar çevre üzerinde büyük sorunlar meydana getirmektedir. Tekstil hammaddeleri bünyesinde kalan...

Devamı... Başvur

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
HOTEQ 500 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
Genel Yönetim Bilgisi...

Devamı... Başvur

BCP 2000 İyi İnşaat Uygulamaları Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
BCP 2000 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
Genel Yönetim Bilgisi...

Devamı... Başvur

IFMS 24001 Bankacılık Ve Finans Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
IFMS 24001 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
Genel Yönetim Bilgisi...

Devamı... Başvur

SROM 8008 Madya Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
SROM 8008 standardı üzerine yeterlilik kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
Genel Yönetim Bilgisi...

Devamı... Başvur

ITMS 4004 Eğitim Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Eğitim Kuruluşlarının yönetim sistemlerinin ISO 9001 ve ISO 17024 standartları uygunluğu kabiliyetlerini kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
ISO 9001 Standart Bilgisi...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene