Stratejik Planlama Eğitimleri

Mevcut Durum Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Stratejik planlama sürecinin temel adımlarından birisi mevcut durumun analiz edilmesidir. Geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirilebilmesi için öncelikle, kurum / kuruluş ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilerek kurumun / kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verilmesi gereklidir. Mevcut durumda geçmiş performansın değerlendirilmesinin yanı sıra hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesini içermektedir. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun gelecekte yöneleceği hedeflere ışık tutacak, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere baz teşkil edecektir. Bu kapsamda verilen bu eğitim ile kurumun /kuruluşun mevcut durum analizini gerçekleştirebilmesi ve mevcut performansı ile sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemek için gerekli teknik ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

* Dış Çevre Analizi {kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların ana izi)

« İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)

« Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi

« Paydaş Analizi Eğitimi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu / olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

Katılımcı Profili:

Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Stratejik Yönetim Ve Planlama Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır.
Eğitim İçeriği:...

Devamı... Başvur

Gelecek Senayoları Ve Trend Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitiminin/Çalıştayının amacı kurumun stratejik planlama döneminde karşı karşıya kalacağı çevresel gelişim ve değişimleri anlamasına yardımcı olacak ve bunların kuruma ve kurum faaliyetlerine muhtemel etkilerini ortaya koyacak teknikleri...

Devamı... Başvur

GZFT SWOT Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
GZFT Çalıştayının amacı kurumu ve onun çevresini denetlemede kullanılan temel araçlardan birisini örnek vaka çalışmaları kullanılarak açıklamaktır.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene