Kişisel Gelişim Eğitimleri

Motivasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Motivasyona ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği:

-Motivasyon kavramı

-Yönetimde motivasyon

-İnsan doğası hakkında görüşler

X Kuramı

Y Kuramı

Z Kuramı

-Güdüleme Kuramları

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi

-Bireysel Motivasyon

-Bireyleri motive eden güdüler

Fizyolojik ihtiyaçlar

Ruhsal ihtiyaçlar

Toplumsal ihtiyaçlar

-Örgütsel Motivasyon

-Motivasyonda özendirici araçlar

Ekonomik araçlar

Psiko-sosyal araçlar

Örgütsel ve yönetsel araçlar

-Düşük motivasyonun göstergeleri

Katılımcı Profili:

Eğitime İnsan kaynakları bölüm yöneticileri, çalışanları ve bu işlerde çalışacak aday personeler, kariyerini geliştirmek isteyen insan kaynakları.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

Liderlik Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kişinin kendisini tanımasını sağlamak liderlik için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Liderliğin tanımı...

Devamı... Başvur

Stratejik Planlama Ve Stratejik Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Stratejik yönetime ve stratejik planlamaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Plan nedir?...

Devamı... Başvur

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İnsan kaynakları yönetimi konusunda yaşanan son gelişmeleri tanıtmak, bir bütünlük içerisinde insan kaynaklarının yönetimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Performans Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Performans değerlendirmenin amacı, işleyişi ve performans ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemler hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Stres ve stres kaynaklarını tanıtmak, stresin yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
*Stres kavramı...

Devamı... Başvur

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sözsüz iletişime ilişkin temel bilgileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-İletişimde beden dilinin yeri ve önemi...

Devamı... Başvur

EFQM Mükemmellik Modeli Ve Öz Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kurumsal özdeğerlendirmeye ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Özdeğerlendirme nedir?...

Devamı... Başvur

Kurum Kültürü Ve Mesleki Etik Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Kurum Nedir?...

Devamı... Başvur

Kişisel Takdim Ve İletişim Temel Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru iletişim kurabilmek, kendini doğru ifade edebilmek
Eğitim Uygulama İçeriği:
İletişim nedir? İletişimin amaç ve hedefleri İyi bir iletişimin...

Devamı... Başvur

İlişki Yönetimi Ve Bakımı Temel Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıların gerek kurum içi gerekse kurum dışı ilişkilerinde başarılı olmak için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri.
Eğitim Uygulama İçeriği:...

Devamı... Başvur

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Amacı
Bireysel olarak ya da bir işletme/kurumda eğitmen olarak görev alacak bireylere , eğitimcilik ile ilgili doğru tutumlar kazandırmak, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamak....

Devamı... Başvur

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Koçluk sürecini merak eden, kendisine uygulamak isteyen ve/veya daha sonra sertifikalı koçluk eğitimlerimize katılarak (öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, yönetici koçluğu vb) meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcı..

Devamı... Başvur

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Yaşamımızın kontrolünü kazanıp iş, aile ve sosyal yaşantımızda denge kurmak ve doyumlu bir hayat sürmek istiyoruz. Hedeflerimiz ve hedeflerimizi gerçekleştirecek potansiyelimizin farkına vardırmak ve harekete geçirmek...

Devamı... Başvur

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilmek, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilmek. Katılımcılara öğrenci koçu eğitimini anlatarak yeni bir meslek sahibi yapabilmek...

Devamı... Başvur

Satış Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların Müşterilerine koçluk yapabilmeleri, Satış sürecine bakış açısını değiştirebilmek, süreci daha efektif yönetmeninin yollarını öğretmek, Satışları düzenli olarak artırabilmek, Müşterilerle derin iletişimi ve onların ihtiyaçlarını okuyabilme tekniklerini keşfettirebilmek, İkna...

Devamı... Başvur

Hazıfa Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Hafızayı etkin kullanmanın sistemini bireye öğretmek ve bu sayede kolay ve kalıcı öğrenmenin tekniklerini bireye uygulatmaktır.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Hitabet Sanatı Ve Toplum Önünde Akıcı Konuşma Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların, topluluklara kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak. İnsanları ve düşünce modellerini tanımak, Konuşmalarda ses tonunu, nefesini, süresini ayarlayabilmek. Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin...

Devamı... Başvur

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kendini ve fizyolojik özelliklerini tanıtmak.
Mevcut potansiyel yeteneklerini kullanmasını öğretmek.
Hayat amaçlarını belirlemesinde yol gösterici olmak....

Devamı... Başvur

Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara etkin zaman kullanma yöntemlerini göstermek, Zaman kavramını bilinçaltı düzeyde tanımak, Kişisel zaman algılarını öğrenmek ve zamanı yönetmek, Zaman kullanımı ve buna bağlı olarak stres doğurucu engellerle baş edebilme, Kişisel verimliliğin...

Devamı... Başvur

NLP İle Satış Teknikleri Ve Satış Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilme kabiliyetini kazandırabilme...

Devamı... Başvur

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz. Ders çalışırken kullandığınız ders kitaplarını ve kaynak kitaplarınızı yüksek anlama oranıyla daha hızlı okuyup anlayarak zamandan kazanıp başarı oranınızı da ükseltebilirsiniz. Öğrenme ve anlama hızınızı artırabilecek...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene