Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlayarak katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark yaratmalarını sağlayarak daha da başarılı olmalarına zemin hazırlamaktır

Eğitimin İçeriği:

1.Müşteri Kavramı

1.1.İç Müşteri

1.2.Dış Müşteri

2.Müşteri Memnuniyeti Niçin Önemlidir?

3.Müşteri Memnuniyeti Aşamaları

3.1.Müşteri Memnuniyetinin Başladığı Nokta

3.2.Müşteri Memnuniyeti Süreci

3.3.Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğinin Sağlanması

3.3.1.Şikayet Sistemi

3.3.2.İletişim Taktikleri

3.3.3.Kurum-Çalışma-Ürün Bilgilendirmesi

4.Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi

4.1.Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesinin Yöntemleri

4.1.1.Şikayet Sistemi

4.1.2.Gizli Müşteri

4.1.3.Dış Kaynak Kullanımı

4.1.4.İç Kaynak Kullanımı

4.1.5.Açık Kapı Toplantıları

4.2.Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.2.1.Kurum İçi

4.2.2.Ürün

5.Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Beklentisi

5.1.Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun Değil

5.2.Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun

5.3.Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun Değil

5.4.Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun

6.Müşteri Memnuniyeti ve Kurumunuz

6.1.Müşteri Memnuniyeti ve İnavasyon

6.2.Piyasa Araştırması

6.3.Rakip Analizi

6.4.Yenilikleri Takip Etmek

6.5.Farklılık Yaratmak

6.6.Kurum içi Fikir Birliği ve Fikir Paylaşımı

6.7.Müşteri Memnuniyetinin Kazandırdıkları

Katılımcı Profili:

Müşteri hizmetlerinde çalışanlar ve bir ürün yada hizmetin pazarlanmasında, satışında ve sonrasında müşteriyle birebir ilişki kuranlar ile müşteri hizmetlerini ve müşteriyle birebir ilişki kuran kişi yöneten ve onlara destek veren herkes.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 veya 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

FMEA Hata Modu Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf...

Devamı... Başvur

Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar...

Devamı... Başvur

Hijyen Sanitasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlan...

Devamı... Başvur

İTU İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İTU İyi Tarım Uygulamaları, oluşumu, gelişimi, dokümantasyonu, iç tetkik yöntemleri, belgelendirme süreci ve yasal mevzuatımız konularının tarım sektöründeki uygulamaları ile bilinmesini sağlamak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Laboratuvar uygulamaları konusunda, insan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi gereken maddelerin inceleneceği ve laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayda alınmasıve raporlanması...

Devamı... Başvur

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
GMP nin önemini açıklamak ( Aseptik üretim, Validasyon, Stabilite, Parti dokümantasyonu, Kalifikasyon, DQ, IQ, OQ, PQ, Fason üretim, Uygunsuzluk, Olağandışı durumlar, Sapma yönetimi, OOT, OOS, SOP, Gözden geçirme, ICH Q8, Q9, Q10 v.b.) GMP'nin uygulanmadı...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı...

Devamı... Başvur

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sanayi üretiminde farklı farklı icraatlar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini...

Devamı... Başvur

Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak...

Devamı... Başvur

Kaizen Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıları, kuruluşlarda daha iyiye ulaşmak için sürekli gelişme ve çalışanların katılımı konusunda bilgilendirmek Eğitim İçeriği:
Kaizen Tanımı Kaizen ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki...

Devamı... Başvur

Veri Analizi Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru ve gerçekçi verilerden faydalanarak problemlere sistematik bir yaklaşım çerçevesinde çözüm getirme ve sistem iyileştirmesi becerilerinin verilmesi.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene