Kişisel Gelişim Eğitimleri

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kendini ve fizyolojik özelliklerini tanıtmak.

Mevcut potansiyel yeteneklerini kullanmasını öğretmek.

Hayat amaçlarını belirlemesinde yol gösterici olmak.

Hayat amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde plan yaptırmak.

Kazanma ve başarma isteği uyandırmak.

Kendisi için bir çalışma ve kazanma stratejisi belirletmek.

Başarırım inancını kökleştirmek.

Beceremem inancını yok etmek.

Verimli ve etkili bir şekilde uygulayabileceği ders planları yaptırarak uygulamasında yol gösterici olmak.

Zamanını programlı kullanması yönünde yol gösterici olmak ve zamanı programlamayı öğretmek.

İdeal ders çalışma ve okuma ortamlarını oluşturması veya farklı ortamları ideal hale getirebilmesi yönünde gerekli bilgileri vererek farklı ortamlarda ders çalışabilmesini sağlamak. Ders çalışma sıkıntısını aşmak.

Ders çalışırken konsantre olamama sorunundan kurtulmak.

Anlatılan ve çalışılan konuları kısa sürede ve maksimum düzeyde kavrayabilmesi için nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi vermek, uygulama yaptırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak.

Mevcut okuma hızlarını ortalama, 2-6 kat artırarak yeni okuma biçimi geliştirmek. Okuma hızlarının artışlarına paralel olarak anlama oranlarını ve kapasitelerini artırmak.

Etkin, hızlı ve verimli okuma becerileri kazandırmak.

Ders, konferans panel vb. durumlarında dinleyici pozisyonunda iken ideal ve verimli dinleme yöntemlerini öğretmek

Derslerde veya dinleyici olduğu durumlarda not alırken dikkat edilecek noktaları ve teknikleri öğretmek ve pratik öneriler sunmak.

Derse kendini verememe, dikkatini yoğunlaştıramama ve konsantre olamama sorunundan kurtulma.

Pratik hafıza kullanma tekniklerini öğretmek

Etkin hatırlama tekniklerini öğretmek

Sınavlarda okuduğunu anlama ve bilgilerini rahat kullanabilme becerilerini kazandırmak.

Sınav süresini verimli kullanabilmesini ve sorulardaki dikkat noktalarını yakalayabilmelerini sağlamak.

Özgüveni güçlendirerek, öğrenciyi kendisine döndürüp, kendisini tanıması ve kararlarını almasını sağlayarak bu yönde teşvik etmek.

Test çöme stratejilerini kavrayarak, sorulardaki dikkat noktalarına yakalayabilmek

Okul ve sosyal yaşam içerisinde "sonuçlar olumsuz olursa, elimden geleni yaptım, bu kez olmadı, dünya yıkılmadı, bir sonraki defa mutlaka" inancına sahip kılmak.

Eğitimin İçeriği:

1.İnsan beyninin, özellikleri ve kapasitesi

2.Öğrenmeyi öğrenme nedir ve nasıl geliştirilir

3.Eğitimin önemi, amaçları ve faydaları

4.Öğrenme stillerinin tesbiti

5.Hayat amaçlarının saptanması ve oluşturulması

6.Başarılı insan modellemesi ve model oluşturma

7.Bilgi

-Bilginin yapısı ve özellikleri

-Bilgi edinme kaynakları

-Bilginin zaman boyutu ve canlılığı

8.Zaman ve program

-Zamanı programlamak ve yönetmek

-Öncelikler, zaman ve başarı

-Ders çalışırken zaman kazandıracak öneriler

-Çalışma planlarının önemi ve hazırlanması

-Haftalık çalışma planı

-Aylık ve dönemlik çalışma planı

-Tekrar çalışma planı

-Değerlendirme planı

-Zaman cetvellerinin değerlendirilmesi

9.Ders çalışma ortamı

-Çalışma odası ve düzeni

-Çalışma masası

-Ses, ısı, ışık, televizyon, müzik, vb. çevresel faktörler

10.Tekrar programları

-Günlük, haftalık, aylık tekrar periyotları

-Öğrenme ve tekrar

-Tekrarın öğrenme ve hafıza gücüne etkisi

11. NLP. başarının bilimi - verimli ve etkili yaşama sanatı

12. Hızlı ve etkin okuma teknikleri

-Hızlı ve esnek okuma

-Okumadaki dikkat noktaları

-Anahtar ve yön kelimelerini bulma

13.Okuma ve anlamayı geliştirme

14.Etkin okuma tekniği

15.Etkin dinleme tekniği

16.Not alma teknikleri

-Not tutarken dikkat edilecek noktalar

-Not tutmada pratik öneriler

17.Öğrenme, önemi ve başarının artırılması

18.Öğrenmede dikkat – konsantrasyon – yoğunlaşma, önemi ve geliştirilmesi

19.Okumaya ve anlamaya etki eden faktörler

20.Televizyon ve bilgisayarın (oyunsayar) öğrenmeye etkisi

21.Hafıza-hatırlama

-Kısa ve uzun süreli hafıza

-Pratik hafıza kullanma teknikleri

-Unutmayı azaltmanın ve etkin hatırlamanın kuralları

-İsim hafızasını güçlendirme

-Bağlama, hikayeleme, birleştirme, görsel canlandırma, akrostiş, çağrışımlı ses uyumu isimli hafıza tekniklerinin kullanımı

-En az 20 kelimeyi hafızada tutabilme

22.Zihin haritaları tekniği

-beyini iki yönlü kullanma

23.Soyut düşüncenin geliştirilmesi

-Mantıklı bağıntılar kurma

-Mantıksız bağıntılar kurma

-Mantıklı ve mantıksız bağıntılar kurarak hafıza eğitimi

24.Yaratıcılığı geliştirme teknikleri

25.Özgüven ve özsaygıyı geliştirme

26.Pozitif ruh halini artırma ve geliştirme teknikleri

27.Alternatif düşünme teknikleri

28.Sınav

-Motivasyon

-Sınav kaygısı ve başa çıkma

-Gevşeme ve yoğunlaşma teknikleri

29.Sınav sırasında

-Okuma - anlama, zaman-hız ilişkisi

-Anlayarak okuma

-Sorularda dikkat noktaları

-Derin nefes molaları30. sağlık ve beslenme

31.Düşünmek

-Düşünmeyi öğrenebilmenin iki ön şartı

-Düşünmede evrensel entelektüel standartlar

32.Pratik soru çözüm teknikleri

33.Kendini (bilgilerini) ifade edebilme

Katılımcı Profili:

İlköğretim 2. kademede ve lisede okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler.

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1-3 veya 5 Gün

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Katılım Sertifikası verilir.

Liderlik Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kişinin kendisini tanımasını sağlamak liderlik için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Liderliğin tanımı...

Devamı... Başvur

Stratejik Planlama Ve Stratejik Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Stratejik yönetime ve stratejik planlamaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Plan nedir?...

Devamı... Başvur

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İnsan kaynakları yönetimi konusunda yaşanan son gelişmeleri tanıtmak, bir bütünlük içerisinde insan kaynaklarının yönetimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Performans Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Performans değerlendirmenin amacı, işleyişi ve performans ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemler hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Stres ve stres kaynaklarını tanıtmak, stresin yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
*Stres kavramı...

Devamı... Başvur

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Sözsüz iletişime ilişkin temel bilgileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-İletişimde beden dilinin yeri ve önemi...

Devamı... Başvur

Motivasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Motivasyona ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Motivasyon kavramı...

Devamı... Başvur

EFQM Mükemmellik Modeli Ve Öz Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kurumsal özdeğerlendirmeye ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Özdeğerlendirme nedir?...

Devamı... Başvur

Kurum Kültürü Ve Mesleki Etik Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Olumlu bir kurum kültürü oluşturmak için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Eğitimin İçeriği:
-Kurum Nedir?...

Devamı... Başvur

Kişisel Takdim Ve İletişim Temel Eğitimi

Eğitim Amacı:
Doğru iletişim kurabilmek, kendini doğru ifade edebilmek
Eğitim Uygulama İçeriği:
İletişim nedir? İletişimin amaç ve hedefleri İyi bir iletişimin...

Devamı... Başvur

İlişki Yönetimi Ve Bakımı Temel Eğitimi

Eğitim Amacı:
Katılımcıların gerek kurum içi gerekse kurum dışı ilişkilerinde başarılı olmak için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri.
Eğitim Uygulama İçeriği:...

Devamı... Başvur

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Amacı
Bireysel olarak ya da bir işletme/kurumda eğitmen olarak görev alacak bireylere , eğitimcilik ile ilgili doğru tutumlar kazandırmak, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamak....

Devamı... Başvur

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Koçluk sürecini merak eden, kendisine uygulamak isteyen ve/veya daha sonra sertifikalı koçluk eğitimlerimize katılarak (öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, yönetici koçluğu vb) meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcı..

Devamı... Başvur

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Yaşamımızın kontrolünü kazanıp iş, aile ve sosyal yaşantımızda denge kurmak ve doyumlu bir hayat sürmek istiyoruz. Hedeflerimiz ve hedeflerimizi gerçekleştirecek potansiyelimizin farkına vardırmak ve harekete geçirmek...

Devamı... Başvur

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilmek, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilmek. Katılımcılara öğrenci koçu eğitimini anlatarak yeni bir meslek sahibi yapabilmek...

Devamı... Başvur

Satış Koçluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların Müşterilerine koçluk yapabilmeleri, Satış sürecine bakış açısını değiştirebilmek, süreci daha efektif yönetmeninin yollarını öğretmek, Satışları düzenli olarak artırabilmek, Müşterilerle derin iletişimi ve onların ihtiyaçlarını okuyabilme tekniklerini keşfettirebilmek, İkna...

Devamı... Başvur

Hazıfa Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Hafızayı etkin kullanmanın sistemini bireye öğretmek ve bu sayede kolay ve kalıcı öğrenmenin tekniklerini bireye uygulatmaktır.
Eğitimin İçeriği:...

Devamı... Başvur

Hitabet Sanatı Ve Toplum Önünde Akıcı Konuşma Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların, topluluklara kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak. İnsanları ve düşünce modellerini tanımak, Konuşmalarda ses tonunu, nefesini, süresini ayarlayabilmek. Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin...

Devamı... Başvur

Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara etkin zaman kullanma yöntemlerini göstermek, Zaman kavramını bilinçaltı düzeyde tanımak, Kişisel zaman algılarını öğrenmek ve zamanı yönetmek, Zaman kullanımı ve buna bağlı olarak stres doğurucu engellerle baş edebilme, Kişisel verimliliğin...

Devamı... Başvur

NLP İle Satış Teknikleri Ve Satış Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara kendini ve diğer insanları tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilme kabiliyetini kazandırabilme...

Devamı... Başvur

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz. Ders çalışırken kullandığınız ders kitaplarını ve kaynak kitaplarınızı yüksek anlama oranıyla daha hızlı okuyup anlayarak zamandan kazanıp başarı oranınızı da ükseltebilirsiniz. Öğrenme ve anlama hızınızı artırabilecek...

Devamı... Başvur

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene