Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Pano Nedir ?

Pano, tesisteki elektriksel komponentlere doğrudan temasın engellenmesi ve komponentlerin bütünlüğü için tasarlanmış yalıtım ara birimidir. Şalter, sigorta, kontaktör, zaman rölesi, kablo, bara vb. tüm elektriksel donanımlar elektrik panoları içerisinde tasarlanır ve komponentlerin yoğunluğuna göre pano ebatları tercih edilir.

Termal Kontrol Nedir ?

Tasarlanan elektrik panolarının normal çalışma anlarında çektikleri enerji dağılımının ve bağlantı durumlarının ısıl farklılıklarla gözlemlenebilmesidir. Termal kontrol termal kameralar vasıtası ile gerçekleştirilirler ve yüksek ısının söz konusu olduğu komponentlerin, kabloların ya da bağlantıların rahatlıkla görsel olarak gözlemlenebilmesine olanak sağlarlar.

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

Pano periyodik kontrolü ve muayenesi; TS EN 61439 ve TS EN 61557 serisi standartlarda belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano ve tesisatının kontrolleri, kaçak akım koruma rölelerinin kontrolleri, akım-gerilim kontrolleri, temizlik kontrolleri, göstergelerinin kontrolleri, topraklama ve topraklama sürekliliği kontrolleri de yapılmalıdır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Tesisimizde Ana Dağıtım Panoları Ve Tali Dağıtım Panoları Var. Tamamının Kontrolü Gerekir Mi ?

Tesisteki tüm panoların bakımlarının yapılması, güvenlik seviyelerinin karşılanması gerektiği gibi, ilgili güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığının İntersistem Teknik gibi tarafsız kontrol firmaları tarafından muayene edilmesi ve raporlanması zorunludur. Tesisteki mevcut tüm panoların risk oluşturması mümkün olduğu gibi, kontrol edilmesi de gerekmektedir. İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince yılda en az bir kez yapılması zorunluluktur.

Pano Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Sonucunda Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Pano Periyodik Kontrolü ve Muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tespit edilen uygunsuz noktaların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı/yaptırılmalı ve ilgili gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Yapılan Elektrik Tesisat ve Ekipmanları

İç Tesisat Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

İç Tesisat Nedir ?
İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci...

Devamı...

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Jeneratör Nedir ?
Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik üreticisidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde veya hiç elektrik enerjisi yoksa jeneratörler kullanılıp, elektrik üretilir. Jeneratörler ana şebeke enerjisi kesildiğinde kısa sürede devreye...

Devamı...

Topraklama Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Topraklama Nedir ?
Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.
Topraklama Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?...

Devamı...

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi

Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir ?
Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif...

Devamı...

Popüler Hizmetler

doğal gıda belgesi
Doğal Gıda Belgesi

Ürün Belgelendirme

akredite helal belgesi
Akredite Helal Belgesi

Gıda Belgelendirme

iso 9001 kalite belgesi
ISO 9001 Kalite Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 13485:2016 medikal cihazlar belgesi
ISO 13485 Medikal Cihazlar Belgesi

Sistem Belgelendirme

iso 14001:2015 çevre yönetim belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

ce belgesi
CE Belgesi

Ürün Belgelendirme

iso 50001:2018 enerji yönetimi belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesi

Sistem Belgelendirme

kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolü
Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Periyodik Kontroller ve Muayene