Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

GMP Belgesi

GMP NEDİR?

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi  Üretim  Uygulamaları  , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
İmalat  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.
Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin "kozmetik sınıfında" kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.
Ayrıca, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde (İlaç, kozmetik ürünler vs) uyulması gerekli kurallar bütünüdür.
cGMP; Kalite Yönetimi, Personel, Tesis ve Ekipman, Dokümantasyon, Üretim, Kalite Kontrol, Fason Üretim, Şikayetler ve Ürün Geri Çekme ve İç Denetimlerle ilgili genel kaideleri belirlemiştir.

Kozmetik Ürünlerinde GMP sistemi ISO 22716 kozmetik standardı ile beraber yürütülmekte ve GMP+ISO 22716 Belgesi beraber yapılmaktadır.

GMP TEMEL İLKELERİ NEDİR?

11 Temel ilke ile GMP yapılanmaktadır:

1.Kalite yönetimi
2.Personel ve organizasyon
3.Bina, donanım, ekipman ve materyaller
4.Dokümantasyon
5.Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
6.Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
7.Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
8.Şikayetler ve geri çağırma
9.Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi
10.Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
11.İçsel ve dışsal denetim.


GMP’ NİN ZORUNLULUKLARI NEDİR?

GMP Sistem kurulum ve uygulamalarında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan başlıcaları;

1-)Herhangi bir işe başlamadan önce yazılı ve doğru talimatlara göre çalışıldığından emin olunmalıdır.
2-)Bu talimatlara her zaman , kesinlikle hiçbir yerini atlamadan takip edilmelidir.
3-)Doğru malzemenin kullanılması sağlanmalıdır.
4-)Doğru ekipmanın kullanılmasını ve temiz olmalarının sağlanması gerekmektedir.
5-)Kontaminasyonu ve karışmayı önleyecek şekilde  çalışılmalıdır.
6-)Etiketleme hatalarına karşı her zaman dikkatli olunmalıdır.
7-)Her zaman titizlikle ve doğru şekilde çalışılmalıdır.
8-)Çalışanlar dahil olmak üzere her şey temiz ve düzenli tutulmalıdır.
9-)Her zaman hatalara, yanlışlara ve kötü olaylara karşı hazırlıklı olunmalı ve bunlar derhal rapor edilmelidir.
10-)Tutulan raporların ve yapılan kontrollerin doğruluğundan emin olunmalıdır.

Son DüzenlenmeSalı, 13 Kasım 2018 19:03
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu kategoriden diğerleri: « BRC Belgesi GOST-R Rusya Kalite Belgesi »
yukarı çık

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç