Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

HACCP Gıda Üretim Belgesi

HACCP NEDİR?

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak adlandırılan standarttır.

HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. İncelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.

HACCP uygulanırken, risk analizinin yanı sıra, kritik noktaların tespiti ve takibi de söz konusudur. Tüketiciye yönelik riskler, gıdanın mikro-biyolojik, kimyasal ya da fiziksel etkileşime maruz kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kısaca HACCP, gıda odaklı bir kalite güvence sistemi olarak değerlendirilebilir.

Gıda üretiminde tehlike analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve tehlikelerin giderilmesi esasına dayalı %100 gıda güvenliğini amaçlayan Gıda Üretim Sertifikasyon, Gıda Kalite ve Güvenlik Sistemi’dir.

Hammaddeden-tüketime risk oluşturabilen her bir noktanın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip incelenmesiyle ile tehlike engellenir.

HACCP bir sistemdir ve bilimsel çalışmalara dayanır.

HACCP, ISO 22000 Belgesi' ni / Standardı' nı kapsamaz. ISO 22000 standardında bir başlık olarak yer alır.

HACCP NEREDEN GELMEKTEDİR?
Gıda güvenliği sisteminin gelişim süreci aşağıda belirtilen yıllarda yapılan uygulamalarla olmuştur:
1960: NASA ve ABD ordusu (Phillsbury).
1970: FDA resmi denetimlerde.
1996: Hollanda, Danimarka, Avusturalya standartları yayınlandı.
1997:Gıda Maddeleri Tüzüğü.
1998:Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetimine Dair Yönetmelik.
2011: Gıda Üretim Yerleri Gereklilikleri-Tarım Bakanlığı


HACCP FAYDALARI NEDİR?
Yapılan çalışmalar sonucunda HACCP aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
Türkiye’ de Gıda Üretim Sertifikasyonu’ nu(İşletme Kayıt yada İşletme Onay Belgesi) almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzut ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.
Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodu
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar.
Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem
Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler.
Proseslerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verdiği için güvenli olmayan  ürün üretebilme riskini azaltır
Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması
Pazar payının yükselmesini sağlar.
CCP belirleyerek, esneklik ve tecübeleri artırması; maliyetleri azaltıp kar oranlarını artırması
Kontrolsüz üretimden doğan ürün kayıplarını azaltır.
Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım
Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir.
Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir.
Kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olması ve FAO/WHO onay görmesi
Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar.

Son DüzenlenmeSalı, 13 Kasım 2018 20:01
Öğeyi Oyla
(7 oy)
yukarı çık

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç