Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi

ISO 22000:2005 NEDİR?

ISO 22000:2005  standardı ‘‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar’’  olarak oluşturularak yayınlanmış standarttır.

Ayrıca, TS 13001 HACCP standardı bu standardın uygulamaya girmesi ile iptal olmuştur.

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. ‘‘Kritik Kontrol Noktaları’’nın belirlenmesi riskin azaltılması, dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
Bu standard, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir. Bu gıda standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve dünyada ISO 9001 belgesi gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.
ISO (International Organisation for Standardization) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır. Bu standart Uluslararası Standart Örgütü’ nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek yayınlanmıştır.
27.01.2006 tarihinde ISO 22000:2005 standardı, TS EN ISO 22000 standardı olarak TSE-Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayınlanmış ancak daha sonra iptal edilerek yerine 24.04.2006 tarihinde TS EN ISO 22000:2005  standardı ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar’ yayınlanmış olup, standart üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. Bu standardın yayınlanması ile TS 13001 – HACCP standardı iptal edilerek, yürürlülükten kaldırılmıştır.
Güvenli gıda alımı için sürekli artan bir müşteri talebi bulunması, ülkeler tarafından birçok gıda güvenliği standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır ve artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve Bu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile bu ihtiyacı karşılamak hedeflenmektedir.
Bu standard, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.

Standardın ana prensibi:

‘‘müşteriler için ürünlerin kullanımının güvenli olmasını sağlayacak bir gıda güvenliği yönetim sistemini planla, tasarla, uygula, işlet, bakım yap ve güncelle’’ ( ISO 22000:2005)

ISO 22000 STANDARD AİLESİ/SERİSİ HANGİ STANDARDLARI KAPSAR?

Standartlar Teşkilatı, yayınladığı gıda güvenliği standart serisini aşağıdaki standartlardan oluşturmakta ancak asıl sistemin uygulanıp belgelendirileceği standart ise ISO 22000:2005 standardıdır.
•TS EN ISO 22000:2005  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar
•ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar  için şartlar
•TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu 
•ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu’ ndan oluşmaktadır.

ISO 22000:2005 KAPSAMI
Bu standard dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda endüstricilerinin, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla gıda güvenliğini garanti altına almak için araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektir.
Bu standardı uygulamak isteyen firmalar, Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar ve aynı zamanda geçerli iyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dökümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001:2008 de olduğu gibi) ve tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim ile de desteklenmelidir. ISO 22000:2005 için aynı zamanda ISO 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

ISO 22000:2005 AMACI NEDİR?

•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi' nin yorumlanmasını sağlamak.
•Bu standardın getirdiği yenilikleri özümsemek
•Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek.
•Şirketlerde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmak için standardın şartlarını anlamak.

 

ISO 22000:2005' ten ISO 22000:2018 Belgesi geçişi 2021 yılına kadardır. 2005 versiyonu 2021 yılında iptal olacaktır.

Son DüzenlenmeSalı, 13 Kasım 2018 19:58
Öğeyi Oyla
(2 oy)
yukarı çık

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç