Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

ohsas 18001

OHSAS 18001:2007 NEDİR?

Occupational Health and Safety Assessment Series 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serisi Şeklinde isimlendirilmiş İngilizce isim baş harfleri alınarak standart kodlaması yapılmış kuruluşların İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin nasıl olması gerektiğine dair kriterleri içeren standarttır.

Bu seriler (OHSAS 18001 ve OHSAS 18002) müşterilerin  yönetim sistemlerini değerlendirebilecek ve böyle bir standardın uygulamasına kılavuzluk edebilecek tanınabilir,bir iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı hakkındaki acil isteklerine cevaben geliştirilmiştir.
18001: İSG ile birlikte öncülük edecek ve umulan  ISO 18001 pazar beklentisi  yüzünden kullanılmıştır. Bu seri numarası  (söylendiğine göre) software için tahsis edilmişti. Ancak  ISO18001’ in çıkarılmaması üzerine OHSAS komitesi bu numarayı kullandı.

OHSAS 18001:2007 Belgesi / Standartı, 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan,
Denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir, 
Belgelendirilir ve Uluslar arası iş güvenliği standartları arasından kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır.

 


OHSAS 18001 NASIL OLUŞMUŞTUR?

•BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems 
•Draft NSAI SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System 
•Technical Report NPR 5001:1997 Guide to an occupational health and safety management system 
•ISMOL ISA & SGS 2000:1997 Requirements for Safety and Health Management Systems 
•UNE 81900 series of pre-standards on the prevention of occupational risks DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997
•Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use 
•Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria.
•BVQI Safety Cert: Occupational Safety and Health Management Standard 
•Draft BSI PAS 088 Occupational health and safety management systems

 


OHSAS 18001:2007 BELGESİNİN YARARLARI NEDİR ?

Standart uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini control altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevi’ dir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu system belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

•İşçi Sağlığı ve Güvenliği’ nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,
•İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,
•Uluslar Arası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır,  
•Karlılığı ve verimliliği arttır,
•Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,
•İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,
•Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,
•istenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,
•işgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,
•İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak, 
•İSG performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak, 
•Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
•Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar, 
•Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar, 
•Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek , karar verme kabiliyetini geliştirir, 
•İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar, 
•Firmanın imajını ve ününü geliştirir, 
•Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu  etkin stratejik planlama yapılması sağlar, 
•Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar, 
•Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.
•Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
•Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır. 
•İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır. 
•Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. 
•İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
•Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.

Devamını oku...

iso 10002

ISO 10002:2018 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)NEDİR?

Tanım olarak ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; 

Planlama, tasarım, geliştirme, işletme, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerin ele alınması sürecine ilişkin kılavuz bilgiler veren, açıklanan şikayet-taşıma süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanım için uygun olan, müşteriyi ve müşteri ilişkilerini yönetmekle ilgili geliştirilen tüm stratejilerin toplamına denir.

ISO 10002:2018; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır.

Müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002:2018 mutlak gerekliliklerden biridir. Şirketin potansiyel ve var olan müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Bu standard, türüne veya boyutuna veya sağladığı ürün ve hizmetlere bakılmaksızın herhangi bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tüm sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ek B, özellikle küçük işletmeler için rehberlik sağlar.

Bu standard, şikayetlerin ele alınmasının aşağıdaki yönlerini ele almaktadır:

a) Geri bildirime açık (şikayetler dahil), alınan şikayetleri çözme ve kurumun müşteri hizmetleri dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerini geliştirme becerisini geliştiren müşteri odaklı bir ortam oluşturarak müşteri memnuniyetini arttırmak;

b) Personel eğitimi dahil olmak üzere kaynakların uygun şekilde edinilmesi ve dağıtılması yoluyla üst yönetimin katılımı ve taahhüdü;

c) Şikayet sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini tanımak ve ele almak;

d) Şikayetçiyi açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikayet süreci ile sağlamak;

e) Müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için şikayetleri analiz etmek ve değerlendirmek;

f) Şikâyet ele alma sürecinin denetlenmesi;

g) Şikayetlerin ele alınması sürecinin etkinliğini ve verimliliğini gözden geçirmek.

Ayrıca bu standard, kuruluşun dışındaki çözüm veya istihdam ile ilgili anlaşmazlıklar için atıfta bulunulan anlaşmazlıklar için geçerli değildir.

 

ISO 10002:2018 CRM (CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT) – MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ NASIL GELİŞTİ?

Dünya üzerinde hızla artan rekabete bağlı olarak müşteriye sürekli ekonomik, kaliteli, kişisel mal ve hizmetler sunulması, müşteri sadakatinin ciddi biçimde azalmasına yol açmış; müşteriyi elde tutmak isteyen şirketler kar marjlarını azaltmışlardır. Karlılığı arttırmanın temel yolu farklılık yaratmaktan geçmesine karşın, teknolojik gelişmelerin hızla genele yayılması nedeniyle ürün özelliklerinde bunu sağlamak imkansız hale gelmiştir. Bu durumda farklılık yaratmanın ve karlılığı arttırmanın tek yolu, birebir pazarlama ile müşteri sadakatini arttırmaktan geçmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi, firmalara bu avantajı sağlamaya yönelik olarak doğmuştur.

Dünyadaki değişime, pazarlama stratejileri açısından bakacak olursak; 70’li ve 80’li yıllar kitlesel pazarla, 90’lı yıllar hedef pazarla, 2000’ler ise kişisel hizmet, ürün ve ilgi ile özdeşleştirilebilir. Büyük şirketlerin pazarlama birimleri, 1970’lerde ürün/hizmeti satmaya çalışırlarken, 1990’larda ise imaj ekonomisi ile belirli ürünler için belirli pazarlar, hatta aynı ürünün farklı renkleri için farklı pazarlar araştırma yoluna gidildi. Günümüzde ise bu segmentasyon da ortadan kalkmakta ve müşteriler artık kitleler değil bireyler olarak şirketlerin karşısına çıkmaktadırlar. Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin artık kitleler veya gruplar değil, bireyler olarak tanımlanmasının sonucudur.

 

NEDEN ISO 10002:2018 CRM-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ?

İntersistem Belgelendirme olarak yaptığımız tanımlama ile kısaca;

“Müşteriyi memnun ederseniz size para kazandırır ve devamlılığı halinde kazancım devamlı olmasını sağlar.”

Diğer Nedenleri:

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.

•Müşteriyi önemsediğinizi göstermek için,

•Müşteri şikayetleri yönetim sisteminizin rakiplerle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığını göstermek için,

•Mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi vitrini oluşturduğu için,

•Müşteri şikayetleri yönetimi konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirmek için.

Bu sebeple ISO 10002:2018;

•Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.

•Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında “özür” dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.

•Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.

•Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

ISO 10002:2018 Yeni Nesil Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, kuruluşların elektronik ticaretle ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm ticari veya ticari olmayan faaliyetler için etkili ve verimli bir şikâyetlerin ele alınması sürecini planlamak, tasarlamak, geliştirmek, işletmek, sürdürmek ve iyileştirmek için rehberlik sağlamaktadır. Bir organizasyona ve müşterilerine, şikayetçilere ve ilgili diğer taraflara fayda sağlamak amacı ile aşağıdaki kapsamları içermektedir:

 

Önsöz

Giriş

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

4 Yol gösterici ilkeler

4.1 Genel

4.2 Taahhüt

4.3 Kapasite

4.4 Şeffaflık

4.5 Erişilebilirlik

4.6 Duyarlılık

4.7 Tarafsızlık

4.8 Ücretler

4.9 Bilgi bütünlüğü

4.10 Gizlilik

4.11 Müşteri odaklı yaklaşım

4.12 Sorumluluk

4.13 İyileştirme

4.14 Yetkinlik

4.15 Zamanındalık

5 Şikayet-idare çerçevesi

5.1 Organizasyonun içeriği

5.2 Liderlik ve bağlılık

5.3 Politikası

5.4 Sorumluluk ve yetki

6 Planlama, tasarım ve geliştirme

6.1 Genel

6.2 Amaçlar

6.3 Faaliyetler

6.4 Kaynaklar

7 Şikayet-işlem sürecinin işletilmesi

7.1 İletişim

7.2 Şikayetlerin alınması

7.3 Şikayetlerin takibi

7.4 Şikayetlerin tanınması

7.5 Şikayetlerin ilk değerlendirmesi

7.6 Şikayetlerin araştırılması

7.7 Şikayetlere cevap

7.8 Kararın iletilmesi

7.9 Şikayetlerin kapatılması

8 Bakım ve iyileştirme

8.1 Bilgilerin toplanması

8.2 Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi

8.3 Şikayet-ele alma sürecinin memnuniyetinin değerlendirilmesi

8.4 Şikayet-ele alma sürecinin izlenmesi

8.5 Şikayet-ele alma sürecinin denetimi

8.6 Şikayet-ele alma sürecinin yönetimin gözden geçirilmesi

8.7 Sürekli iyileştirme

Ek A ISO 10001, bu belge, ISO 10003 ve ISO 10004 ile ilişki

Ek B Küçük işletmeler için rehberlik

Şikayetçi için Ek C Formu

Ek D Objektiflik

D.1 Genel

D.2 Personel için tarafsızlık

D. 3 Şikayet-işlem prosedürlerini disiplin prosedürlerinden ayırma

D.4 Gizlilik

D.5 Objektif izleme

Ek E Şikayet-işlem akış şeması

Ek F Şikayet Takip Formu

Ek G Yanıtları

Ek H Eskalasyon akış şeması

Ek I Sürekli izleme

I.1 Genel

I.2 Yönetim sorumluluğu

I.3 Performans ölçümü ve izlenmesi

Ek J Denetim

Kaynakça

Devamını oku...

iso 50001

ISO 50001:2018 NEDİR?

Uluslar Arası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı, 2011 yılında ilk defa yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. EN 16001 gibi bölgesel ve ulusal standartlardan sonra yayımlanan ilk küresel enerji yönetim standardıdır.
ISO 50001:2018 Belgesi/ Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar.
Enerji Yönetim Sistemi standardı  organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uyguylamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur..
Standard, kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.
Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.
Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.


ISO 50001:2018 AMACI NEDİR?

•Enerji Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak.
•Bu standardın getirdiği yenilikleri özümsemek
•Verimli enerji kullanımı kavramlarını anlayabilmek.
•Şirketlerde Enerji Yönetim Sistemi kurmak için standardın şartlarını anlamak.


ISO 50001 KİMLER İÇİNDİR?

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.
Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

Devamını oku...

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

iso 27001

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ NEDİR?

Bir Kuruluştaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlayan kalite yönetim standardıdır.

Günümüzde ticari şirketler ve devlet kurumları işlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi kullanımına yönelmişlerdir. Zaman geçtikçe bilginin önemi artmış, sadece güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması gelişen ihtiyaçlara cevap verememiş aynı zamanda bir yerden bir yere nakil edilmesi de kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgiye olan bu bağımlılık bilginin korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgiye yönelik olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün ve/veya gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının bozulmasına ve bu da beraberinde işlerin aksamasına neden olmaktadır.
Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar.

Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür.

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:
• Gizlilik (Confidentiality)
• Bütünlük (Integrity)
• Kullanılabilirlik (Availability)

Bu kavramları biraz daha açacak olursak gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük için kısaca kazara veya kasıtlı olarak bilginin bozulmaması diyebiliriz. Kullanılabilirlik, bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır durumda olması demektir. Herhangi bir sorun ya da problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu erişim kullanıcının hakları çerçevesinde olmalıdır.
Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu zaman  diliminde mutlaka erişebilmelidir.

Devamını oku...

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

iso 45001-2018

ISO 45001:2018 NEDİR?

ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kuruluşun iş ile ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyerek proaktif olarak iyileştirmeler kazandırarak kuruluşların güvenli ve sağlıklı iş ve işyerleri ortaya çıkarmasına kılavuzluk eder.

ISO 45001:2018, İş sağlığı ve güvenliği performansı için kriterleri belirgin olarak belirtmez, ayrıca bir İSG yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kural koymaz.

ISO 45001:2018, yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı, mutluluğu, huzuru ve refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer unsurlarını kuruluşların uygulama sistemlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır.

ISO 45001: 2018, ürün güvenliği, mal kayıpları veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları içermez ve değerlendirmeye almaz.

ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikler bir kuruluşun İSG yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu standarda uygunluk iddiaları kabul edilemez.

 

ISO 45001:2018 NASIL OLUŞMUŞTUR?

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global ihtiyaçların artması kuruluşları arayış içerisine itmiştir. Kuruluşlar farklı ülkelerin İSG konuları için uygulamalarını ve standartlarını tespit etmiş ve onları uygulamaya gayret göstermişlerdir. Ancak bu standartlar farklı ülke alt yapılarına hitap ettiği için uygulamalar yetersiz kalmıştır. 1999 yılında İngiliz BSI kurumu tarafından 13 kuruluşla oluşturulan OHSAS 18001 standardı bunun en büyük örneğidir. 

İş güvenliği noktasında OHSAS 18001 in yaygınlaşması ve iş güvenliği sistemindeki yönetim sistemi yapısı ihtiyacına ISO duyarsız kalmamış ve 2018 yılı Mart ayında Global İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001:2018 standardını yayınlamıştır. ISO 45001, OHSAS 18001, İş sağlığı ve güvenliği yönetimi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO-OSH 2001 kılavuzları ve çeşitli ulusal standartlar gibi diğer ilgili standartlar dikkate alınarak geliştirilmiştir.

 

ISO 45001:2018 KİMLER ALABİLİR?

ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak, kuruluşların faaliyetleri ile ilgili sistem eksiklikleri ile beraber tüm risklerini en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği fırsatlarından yararlanmak, İSG yönetimini ele almak için bir yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen kuruluşlar alabilir. ISO 45001:2018, büyüklüğü, türü ve faaliyetlerinden bağımsız olarak herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği bağlamının, çalışanlarının, diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, kuruluşun denetimi altındaki İSG risklerine uygulanabilir.

İyi bir OHSAS 18001 sistemi sahipleri bu standardı ve sertifikayı kolay alabileceklerdir.

 

ISO 45001:2018 NASIL KURULUR?

ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;

1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını içersin,

2. Kuruluşunuzun yönetim sistemi kapsamını göz önünde bulundurarak, yönetimden ne istenecek – ne elde edilecek analizini yapın,

3. İSG politikasını ve İSG hedeflerinizi belirleyin.

4. Yönetim Sistemi için istediğiniz zaman dilimini tanımlayın, Sistemi nasıl planlayacağınızı planlayıp başarı için uygulamaya geçirin

5. Standardı uygulayabilmeniz için gereken tüm yeterlilik ve / veya kaynak boşluklarını belirleyin.

 

ISO 45001 DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLEBİLİR Mİ?

ISO 45001:2018, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlarla aynı terimleri ve alt yapıyı paylaşan üst düzey bir standart olarak hazırlanmıştır.  Bundan dolayıdır ki ISO 45001 entegrasyona uyumlu ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevre ve iş güvenliği birbirini ilgilendiren ve birbirini yakından takip eden standartlardır. Çünkü birçok kuruluşun kendi İSG ve çevresel yönetim işlevlerini içsel olarak birleştirdiği bilinmektedir. Bu, özellikle ISO 14001'e aşina olanlar için ISO 45001:2018'in entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. 

ISO 45001:2018, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile rahatlıkla entegre edilebilir.

 

ISO 45001:2018’ İN FAYDALARI

ISO 45001:2018, Kuruluşların güvenlik uygulamaları ile önlem alarak çalışmak ve kuruluş itibarının artırılmasını teşvik etmek için aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

1-Düzenleyici uyumluluk sorunlarına cevap verme yeteneğini geliştirmek

2-Olayların toplam maliyetini azaltmak

3-Kesinti süresinin azaltılması ve operasyonların kesintiye uğraması maliyetleri

4-Sigorta primlerinin maliyetini ve hasar azaltmak

5-Devamsızlığı ve çalışan devir oranlarını azaltmak

6-Uluslararası bir standart ve sosyal sorumluluk elde etmenin kolay yolu,

7-Müşteri karşısında itibarın artması, Müşteri sayısının artması,

8-Pazar Payının artması,

9-İşletmenin tüm performanslarında kazanımlar,

10-Finansal kazanımlar,

11-Kanunlara uyum,

12-Motivasyon artırımı ve Güven.

 

ISO 45001:2018 STANDARDI KAPSAMI

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

3.1 Organizasyon

3.2  İlgili taraf 

3.4 Katılım

3.5 Konsültasyon

3.6 İş yeri

3.7 Müteahhit/İşveren

3.8 Gereklilik

3.9 Yasal ve diğer gereksinimler

3.10 Yönetim Sistemi

3.11 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

3.12 Üst yönetim

3.13 Etki

3.14 Politika

3.15 iş sağlığı ve güvenliği politikası, İSG politikası 

3.16 Amaç

3.17 İş sağlığı ve güvenliği hedefi

3.18 Yaralanma ve hasta sağlığı

3.19 Tehlike

3.20 Risk

3.21 İş sağlığı ve güvenliği riski

3.22 İş sağlığı ve güvenliği fırsatı

3.23 Yetki

3.24 Belgelenmiş bilgi

3.25 Süreç

3.26 Prosedür

3.27 Performans

3.28 İş sağlığı ve güvenliği performansı

3.29 Dış kaynak , fiil

3.30 İzleme

3.31 Ölçüm

3.32 Denetim

3.33 Uygunluk

3.34 Uyuşmazlık

3.35 Olay

3.36 Düzeltici faaliyet

3.37 Sürekli gelişim

4 Örgütün içeriği

4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak

4.2 İşçilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 OH ve S yönetim sistemi

5 Liderlik ve işçi katılımı

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.2 İSG politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer

5.4 İşçilerin danışması ve katılımı

6 Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler

6.2 İSG ve Amaçları ve bunları başarmak için planlama

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgi

8 Çalıştırma

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazırlık ve cevap

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi

9.2 İç denetim

9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici eylem

10.3 Sürekli iyileştirme

Ek A Bu belgenin kullanımı hakkında rehberlik

Kaynakça

Terimlerin alfabetik endeksi 

Devamını oku...

ISO 22000-2018 Gıda Güvenliği Belgesi

iso 22000

ISO 22000:2018 BELGESİ

Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni düzenlemeler ile ISO 22000:2018 yeni gıda standardı daha çok anlaşılırlık getiriyor. 

Yeni Nesil Standardın getirdikleri:

1-Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,

2-İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,

3-Hükümetler için doğal gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius' a güçlü bağlantılar yapılıyor.

Yeni standart, genel olarak tanınan kilit unsurları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik kontrolünü, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Ön koşul Programları (PRP'ler) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri ile gerçekleştirmektedir.

Yeni nesil Gıda güvenliği organizasyonlarında ise: 

-Yönetişim

-Tüketiciler

-Danışmanlık, 

-Endüstri,

-Araştırma. 

ISO 22000:2018 Yeni nesil gıda standardı, eski standart ISO 22000: 2005’i iptal edip, yerine geçti. Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 22000:2018’ in Haziran 2018 yayınlanma tarihinden itibaren üç yıl(Haziran 2021) olacaktır.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç