Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Laboratuvar Test Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Test, muayene ve gözetim hizmetlerinde sektörlerde ihtiyaç duyulan testleri sonuçlandırmaya odaklı Laboratuvar hizmetleri vermektedir.
Farklı sektörlerde ve ithalata, ihracata yönelik zorunlu durumlarda gerekli test hizmetlerini sorunsuz olarak cevaplandırmaktayız.
Firmamız imkanları ve Ülkemizin güzide Teknik Üniversiteleri Laboratuvarları ile yapmış olduğumuz iş birlikleri neticesinde sektörlere geniş kapsamlı test, analiz hizmetleri yapısını oluşturmuş bulunmaktayız.
Tekstil Sektörüne yönelik AZOTEX Standart testleri, Avrupa birliği ürün güvenliği LVD testleri, Hijyen, Sanitasyon Uygulama Ölçümleri, Tüm Sektörler ve Özellikle gıda, medikal, hastane sektörlerine yönelik Temiz oda ölçüm ve testleri geniş kapsamlı olarak uzman kadromuz ile yapılmaktadır.
Günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında gelen en önemli test, ölçüm ve muayene hizmetleri, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak yapılmakta ve müşteri memnuniyeti sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. Yeterli Laboratuvar koşullarımızla ilgili sektörlere uygun çözümlerin merkezi olan İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu şartları, ISO 17020, ISO 15189 VE ISO 17025 standartlarına uygun olarak hazırladığı sistemler gereği vermektedir.

Müşterilerimize aşağıdaki test, ölçüm ve muayene hizmetleri verilmektedir:

1-Temiz Oda Test, Ölçüm Ve Gözetim Hizmetleri
2- Azotex Sağlıklı Ekolojik Tekstil Testleri
3-LVD, Lov Voltage Directive, Alçak Gerilim Direktifi, Yönetmeliği Testleri


1-TEMİZ ODA TEST ÖLÇÜM VE GÖZETİM HİZMETLERİMİZ

Gıda Firmalarına Uygulanan Hizmetler;
Gıda Zincirinde yer alan kuruluşlara yönelik, Ulusal ve Uluslar arası standartlar baz alınarak Hijyen ve Sanitasyon Gözetimleri:
Risk görülen noktalardan numune alınması ve alınan bu numunelerde yapılan analizlerin muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve firma içi risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi (Fiziksel, Mikrobiyolojik, ve Kimyasal Analiz Sonuçları) (Yüzeyi SWAB, Gıda , Personel El Yüzeyi SWAB, Buz, İçme ve Kullanma Suyu, , Ekipman).
Üretim alanları ortam havasında airsampler ile mikrobiyolojik analizlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlanması hizmetleri.
Medikal Üreticilerine Uygulanan Hizmetler;
Temiz Oda (Clean Room) Class Belirleme:
Temiz Oda Analizleri (Personel El Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ekipman Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.
Tarım Sektörüne Uygulanan Hizmetler;
Tarımın başlangıç noktası olan toprağın fiziksel incelemesi, numune alınması, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.
Sulama suyu numune alma, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.
Gübreleme Metotları.
Hastaneler, Tıbbı Laboratuarlar ve Tıp Merkezleri için;
Tıbbiye Sektöründe yer alan prosesler, Ameliyathane, Temiz Oda Analizleri (Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi hizmetleri.


2-AZOTEX SAĞLIKLI EKOLOJİK TEKSTİL TESTLERİ

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:
•Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,
•Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,
•Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,
•Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri
•Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.

 

3-LVD, LOW VOLTAGE DİRECTİVE, ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ TESTLERİ

Laboratuvarlarımızda yapılan testler:
•İzolasyon Testi
•Kaçak Akım Testi
•Toprak Hattı Süreklilik Testi

Bu testlerin yapıldığı ilgili ana Standart gurupları:
•TS EN 60335 Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlarda Güvenlik
•TS EN 60204 Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik
•TS EN 60950 Bilgi Teknolojisi Cihazlarında Güvenlik
•TS EN 60601 Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Güvenli

Devamını oku...

Kimyasal Testler

Alerjenik Boyar Maddeler   
Azo Boyar Maddeler    
Yasaklı Azo Boyar Maddeler                      
BHT Miktarı Tespiti                
Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler   
Klorlu Organik Taşıyıcılar       
Krom VI+ Tayini   
PVC Tayini       
Plastik Ürünlerde Kadmiyum Miktarı       
Ağır Metaller          
Formaldehit Tayini                            
Kurşun Miktarı Tespiti                     
Nikel Miktarı Tespiti 
Organik Kalay Bileşikleri    
PCBs Tayini
pH Değeri
Fenoller ( PCP,TeCP,OPP ) 
Plastik Ürünlerde Fitalat Tayini
Tüm Pestisitler 
Alkylphenols (NP, OP)   
Alkylphenolethoxylates (NPEO, OPEO) 
PFOS/PFOA
PAH (polyaromatic hydrocarbons)  
DMF (dimethyl fumarate)   
Biocide (incl. Triclosan)
Bisphenol A
Ekolojik Test Paketi
DMF
DMFA
DMFE
İsteğe Bağlı Diğer Testler/ Other Tests

Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler
 
Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli kosullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıstır. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıstır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.
 
Formaldehit
 
Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırısmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.
 
Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)
 
Mantar kaynaklı küfün olusmasını önlemek için tekstil, deri ve ahsap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.
 
Pestisitler
 
Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin islenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak isleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif ila siddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.
 
Ağır Metaller
 
Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme islemleri yoluyla da bulasabilir. Dnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi sekilde etkileyebilir. Ağır metaller denildiğinde genellikle asağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kursun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıstır. Kursun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine Dliskin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.
 
Krom (VI)
 
Krom (VI), temel olarak kromlu tabaklama uygulandığında deri tabaklama islemi sırasında olusan istenmeyen bir yan üründür. Sonraki depolama ve nakliye islemleri, Krom (VI) düzeyinin yükselmesine neden olabilir. Krom (VI), güçlü bir oksidandır ve kontrol altında tutulması gereken kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.
 
Nikel
 
Nikel, giysiler üzerindeki düğme, fermuar ve perçin gibi metal aksesuarlarda kullanılan alasımlarda bulunur. Bazı insanlar nikele karsı alerjik reaksiyon gösterebilir ve nikel barındıran aksesuarlarla uzun süreli temas halinde ciddi cilt tahrisi ile karsı karsıya kalabilir. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği’nin Ek XVII bölümünde Nikel salınımı kısıtlanmıstır.
 
Fitalatlar
 
Fitalatlar, Polivinil Klorürü (PVC) yumusatmak için en yaygın olarak kullanılan plastiklestiricilerdir. Diğer uygulama alanları Poliüretan (PU) ve baskı mürekkepleridir. Bazı çalısmalar, canlandırılmıs ağza alma kosullarında, yumusatılmıs PVC’nin küçük çocuklarda potansiyel olarak tehlikeli etkiler doğurabilecek miktarlarda fitalat salınımına yol açabileceğini göstermistir. Dünya çapında çesitli ülkeler, örneğin ABD Tüketici Ürünlerine iliskin Gelistirilmis Yasa (CPSIA) ve AB REACH Yönetmeliği aracılığıyla, çocuk bakım ürünlerinde fitalat kullanımına sınırlamalar getirmistir.
 
TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bilesikler
 
Tekstil endüstrisinde TBT; çorap, ayakkabı ve spor giysilerinde terleme neticesinde ortaya çıkan bakteri degradasyonunu ve buna bağlı hos olmayan kokuları önlemek için kullanılmaktadır. Bazı kalaylı organik bilesikler PVC ve PU ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bu tür bilesiklerin yüksek konsantrasyonları, toksik olarak değerlendirilmektedir. Cilt yoluyla emilebilen bu maddelerin üreme bozukluklarına yol açtığından süphe edilmektedir.
 
Klorlu Organik Tasıyıcılar
 
Polyesterin boyanmasında yaygın olarak kullanılan yardımcı maddeler olan klorlu organik bilesenler, merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmekte ve karaciğer ve böbrek yetmezliklerine yol açabilmektedir.
 
Alev Geciktiriciler
 
Yaygın olarak kullanılan geciktiriciler sunlardır: TRIS, TEPA, 2,3-Dibromopropil Fosfat, Polibromlu Bifeniller (PBB) ve Polibromlu Difenileterler (PBDE). Yüksek dozda alev geciktiriciler ile uzun süreli temas, bağısıklık sisteminin zayıflamasına, hipotiroidizme, hafıza kaybına ve eklem sertliğine yol açabilmektedir.
 
pH Değeri
 
Dnsan cildi, belirli bir ölçüde asidiktir ve bu, birçok hastalığın gelismesini önler. pH değerinin nötr (pH 7) veya hafif asidik derecelerde (7’nin altı) olduğu tekstil ürünleri, cilt için zararsızdır. pH değerleri asırı düzeyde olan kumaslar, kolaylıkla cilde zarar vererek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
 
Dimetilfumarat (DMF)
 
Dimetilfumarat; basit temas, solunum veya sindirim halinde cilt, gözler, mukoz zarlar ve üst solunum yollarını tahris edebilen ve zararlı olabilen bir bilesiktir. Madde; deri, mobilya, ayakkabı veya deri aksesuar ürünlerinde saklama veya nakliye sırasında küf olusumunu önlemek için mantar öldürücü olarak kullanılır ve kurutucu küçük posetler halinde kullanılabilir. Dmetilfumarat, Avrupa Komisyonu’nun 2009/251/EC sayılı Kararı kapsamında yasaklanmıstır.
 
Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)
 
Alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar, tekstil ürünlerinin islenmesinde ıslatıcı ajan olarak yaygın sekilde kullanılmaktadır. (EC) No 1907/2006 sayılı AB REACH Yönetmeliği, Nonilfenol (NP) ve Nonilfenol Etoksilatların (NPEO) salınımını kısıtlamaktadır. NPEO’lar yıllardır deterjan, emulgatör, ıslatma ajanı ve dispersiyon maddesi olarak kullanılmaktadır. NP, NPEO sentezine aracılık yapar. NPEO ve NP, suda yasayan canlılar için çok toksiktir ve suyu kirleten maddeler olarak değerlendirilir. Ayrıca suda yasayan canlıların hormon düzenleme sistemini bozabilir ve östrojenik etkilere yol açabilir. Oktilfenol (OP) ve Oktilfenol Etoksilatlar (OPEO) ise, yaygın olarak ele alınan diğer AP ve APEO’lardır.
 
Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)
 
PFOS; tekstil ürünlerinde, giyim esyalarında, halılarda, deri ürünlerinde ve kağıtta gres, yağ ve su geçirmezlik sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Biyolojik birikim özelliği çok yüksek olan bu madde toksik olarak değerlendirilmektedir.
 
Uçucu Organik Bilesikler (VOC)
 
VOC, bir grup uçucu organik çözücüye atıfta bulunur. Bu kimyasal maddeler genellikle boya ve mürekkep preparatlarında, tutkallarda, temizlik maddelerinde, ayakkabı astarlarında vb. kullanılır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal maddelerin güçlü ve belirgin bir kokuları vardır. Benzen gibi bazı VOC’ler kanserojendir. Bazıları ise çok toksiktir ve güçlü tahris edici özelliklere sahiptir.

Devamını oku...

Azotex Ekolojik Ürün Testleri

İnsanoğlunun hizmetine sunulmuş ilahi bir nimet olan ekolojik denge her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu dengede üretilen ürünlerde uyumlu olmalı insanlığa zar vermemelidir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu kapsamda üretilen ürünlerin doğada yok olabilmesi için gerekli yapılanmayı müşterilerine sunmaya devam etmektedir. Ekolojik ürün doğada yok olabilen, tehlikeli kimyasallar, azo boyarlar, kanserojen maddeler, ağır metaller, zararlı fiziksel ve biyolojik unsurlardan arınmış ürünleri tespit ederek tüketiciye hizmet etmektedir. Üreticilerin pazarda güven ve tercih nedeni olması için bu kaideler doğrultusunda üretim yollarını seçmesi lehinde olacaktır. İlerlemiş ve bilinçlenmiş tüketiciler artık hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıklarını düşünerek ekolojik ve organik ürünlere yönlenmişlerdir. Üreticiler bu hususta artık ürettiklerini değil toplumun istediğini üretmek zorundadırlar. Ekolojik ürün üretimi yapan üreticiler yeni yeni pazar hakimi olmaya başlamış ve kazançlarını büyük oranda artırmışlardır. Tüketici güveni ve sağlığı tercih ettiği için de satın aldıkları ürünler artık vasıflı ve o vasfın getirdiği değer parametrelerine göre fiyatlandırılmaktadır. Şartları görerek üretim yapmak üreticilerimize büyük kazançlar sağlamaktadır.  Ekolojik tekstil ve tekstil ürünlerinde sağlıksız yapılar ürünlerin belirli standartlar dahilinde test edilmesi ile bilinebilmektedir.
Standartlarla tanımlanan testler, bugün dünyada tekstil zincirinin her halkasına uygulanmaktadır. AZOTEX özel standardı, içerdiği standart test metotları ile tekstil zincirinde yer alan zararlıları kontrol altına alma veya olmamasını sağlama yolunda hizmet vermektedir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) AZOTEX Test Hizmetleri, tekstil ürünlerinin testleri ile üreticilerin üretim proseslerine vermekte ve bu desteğiyle  insan ekolojisinde güvenlik ortamının oluşmasını sağlamaktadır. AZOTEX istenmeyen zararlı içerik ve yapıdaki maddeleri tanımlar ve bu maddelerin tespitinde test kriterleri ve metotlarını uluslar arası kabul görmüş standartlar vasıtası ile ortaya koyar.
AZOTEX Belgelendirmesi ve testleri ulusal mevzuatının kapsamının üstünde de kontrol ve güven sağlayan bir unsur olarak üretici ve tüketicilerin kalitesini artırmada büyük rol oynar.
AZOTEX Standardı insan ekolojisi için önemli olan sağlıklı ürünlerin üretim ve satışı için iyi niyet göstergesi ve ürünün standardın öngördüğü kriterlere uygunluğunun belirlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını zorunlu kılması bakımından da büyük önem arz eder.
AZOTEX Standardı uygunluk testleri ve belgelendirmesi için kolay bir yol haritası mevcuttur. Bu aşamada Üretici, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ)’ a başvuru formu ve ürün numuneleri ile ürün bilgilerini (ürün tanımlarını) ilettiği aşamada uzmanlarımızın ürüne yönelik hazırlanmış AZOTEX Planları oluşturulur. Bu planlar tekstil zincirinin de bulunan üreticilerin ürettiği her bir ürün çeşidine yönelik değişkenlik arz eder. AZOTEX testlerin kapsamı belirlenen amaca, test örneğinin kendine özgü özelliklerine ve başvuru sahibinin üretim proseslerine bağlıdır. Ürünle ilgili girdiler test edildiği ve AZOTEX Şartlarını karşıladığı durumda AZOTEX Belgesi ve AZOTEX Arması kullanma hakkını elde etmiş olur. Şayet AZOTEX Belgeli bir ürün herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulur, yapısı ve üretim işlemi ile oynanırsa, ürünün bu işlemden sonra kriterlere uygunluğunu kontrol etmek için yeniden numune alınır ve yeniden test edilir. Test prosesi sırasında çıkabilecek sorunlar, ISQ ve belgeyi talep eden firma arasında değerlendirilerek uygun çözümler üretilmeye çalışılır. AZOTEX çalışmasında ve testlerinde firmamız gizliliğin korunması prensipleri ile hareket eder. Talep halinde, Kamu Hukuk Kurumları ve ilgili Bakanlık haricinde elde ettiği veri ve bulguları paylaşmaz. ISQ Müşterisine AZOTEX testleri ile ilgili uzman personeli tarafından hazırlanan Test sonuçlarını onaylı bir rapor halinde başvuru sahibine ulaştırır. Düzenlenen rapor kendi başına AZOTEX Belgesi olarak değerlendirilemez ve bu rapora istinaden AZOTEX Arması kullanma hakkı tanımaz.
Anlatılan tüm bu hususlar için doğru tercihlerle tüketiciye güven telkin eden bu belgelendirme ve testler ISQ değerlendirmeleri ile firmanıza kısa zamanda büyük güven ve değer katacaktır.

Kısa Değerlendirmelerle konuyu özetlersek;

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.
AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:
•Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,
•Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,
•Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,
•Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri
•Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.

Azotex Standart Testleri Genel olarak aşağıda listelenmiştir:

•Fiziksel Testler,
•Kimyasal Testler,
•Renk Performans Testleri,
•Boyutsal Değişme Testleri,
•UV Geçirgenlik Ve Koruma Faktörü Testleri,
•Su Geçirgenlik Testleri.
şeklindedir.

Devamını oku...

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç