Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerimiz 2 şekilde ayrı ayrı verilmektedir:

1-Ticaret Kontrol Gözetimi
2-Ürün Muayene Gözetimi

1-Uluslar arası ticarette alıcı ve satıcı arasında güven telkinini sağlamak amacıyla mal tesliminin satış sözleşmesinde belirtilen, Kalite, İçerik, Miktar, Ambalaj, Etiket, Yükleme, Taşıma , depolama unsurlarının uygunluğunun kontrolü ve takibi işleridir. Kontrol ve takipte incelenen durumlar, değerlendirmeler ve kontrol sonuçları ilgililere raporlanarak bildirilir.

Üretim Sektöründe yine sektör içerisindeki sektörel ayrımların farklılık göstermesine rağmen gözetim de incelenecek, değerlendirilecek konuların değerlendirilmesi taraflara faydalar sağlarlar,
Bu Faydalar:
•Alımı yapan kuruluşun, istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi sağlar,
•Ticareti yapan kuruluşlar arasında ileride doğabilecek muhalif durumların, anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenmesini sağlar,
•Değişebilen durumlar için yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır,
•Üçüncü taraf gözetim sonuçları satışları desteklemek için kullanılabilir,
•Bu belge ayrıca akreditifle birlikte sunulacak belgelerden biri olarak da kullanılabilir.

İhracatçının gönderdiği malın ithalatçının siparişine ve sözleşmesine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu belgeye “Gözetim Belgesi” denir. Farklı bir tanımla, ikili ticarete konu olan malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla ticareti yapan taraflar tarafından tespit ettirilmesi faaliyetidir.

2-Ürünlerin kontrolünde yapılan bu gözetime ürün muayenesi, yada ürün gözetimleri denmektedir. Firmamız bu gözetim hizmetlerinide müşterilerine sunmaktadır.
•Gözetim Süreci İş akışının başında Üretici yada yüklenici Kalite Kontrol planının incelenmesi ve onaylanması,
•Kaynak Prosedürlerinin (WPS) kontrol edilmesi ve onaylanması,
•Kaynak Yöntem Testlerine (PQR) nezaret edilmesi ve hazırlanacak raporların onaylanması, formların WPS ile uyumlu olarak kodlanması ve takibi,
•Kaynakçı Testlerine nezaret edilmesi ve kaynakçı test sertifikalarının onaylanması.
•İmalatta kullanılacak her türlü malzemenin (boru, fittings, sac, profil,) ve sarf malzemenin (elektrod, kaynak teli v.b.) kontrolleri. Gerekli görüldüğünde malzeme mekanik testlerinin yaptırılması ve raporlarının onaylanması.
•Yapılacak tüm imalatlara ve testlere nezaret edilmesi. (Tahribatsız Testler, Vakum Testleri, Hidrostatik Testler) (Testlere başlanmadan önce test prosedürleri ve test ekipmanları kontrol edilir ve uygunsa onaylanır.)
•Ürüne yapılacak testler sonucunda müteahhit-imalatçı firma tarafından hazırlanacak  raporların kontrol edilerek uygunsa onaylanması.
•İmalat ölçü-boyut kontrollerine nezaret edilmesi , raporların onaylanması.
•İmalatların proje uygunluklarının kontrolleri.
•Yapılacak imalatlar sırasında gerekli görülen Tahribatsız Muayenelerin belirlenmesi, testlere nezaret edilmesi  ve Tahribatsız muayene sonuçlarının değerlendirilerek raporların onaylanması.
•İmalatlar sonrasında varsa kumlama-boya kontrolleri (bu işlem var ise)
•İmalatlar kapsamında izolasyon kontrolleri (bu işlem var ise)
•İşin ifası sırasında Kalite yönünden görülen aksaklıklar için Uygunsuzluk Raporlarının hazırlanması.

İş Alkışı sonunda, yapılan işe ait onaylanmış, Kaynakçı belgeleri, PQR’lar,  WPS’ler,  Ölçü kontrol raporları, Malzeme sertifikaları, Hidrostatik test raporları, Tahribatsız muayene raporları, Uygunsuzluk raporları, Uygunsuzluk düzeltici ve önlem faaliyet raporları, Var ise boya kontrol raporları, Nihai durum güncel resimlemeler müşteriye teslim edilirler.

Devamını oku...

ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

TS EN ISO 17020, üstlenilmiş olan görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarının olması gereken yapısını belirleyen uluslar arası standarttır.

TS EN ISO 17020  standardı, buna uygun olarak muayene yapan kuruluşlara duyulan güveni geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
TS EN ISO 17020  standardı, ISO 9000 (EN/ISO 9000) serisi standartlar ve ISO/IEC Guide 39 gibi Avrupa ve uluslar arası dokümanlarda yer alan şartlar ve tavsiyeleri dikkate alarak muayene yapan kuruluşlarının deneyimlerinin ışığı altında hazırlanmıştır.

Verdikleri hizmetlerin, müşterileri ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymalarının gerektiği genel kriterlerin bir Avrupa standardı içinde uyumlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu nedenle TS EN ISO 17020  standardı, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Özel müşterileri, onların bağlı oldukları ana kuruluşlar ve/veya resmî yetkililer adına bu yönetmeliklere, standartlara veya şartnamelere uygunlukları konusunda bu kesimlere bilgi sağlamak amacıyla, muayene
kuruluşları bu değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir.

Muayene  parametreleri, miktar, kalite, güvenlik, kullanıma uygunluk, işletilmekte olan tesis veya sistemlerin sürekli güvenlik uygunluğu gibi hususları içerebilir.

 

"FİRMAMIZ AKREDİTASYON EĞİTİM HİZMETİ VERDİĞİ MÜŞTERİLERİNE HİÇ BİR ZAMAN ISO 9001 VE ISO14001 BELGELENDİRMESİ YAPMAMAKTADIR."

Devamını oku...

Kalibrasyon Hizmetleri

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Endüstriyel Kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Kalibrasyon konusundaki çalışmalarına 2010 yıllarında başlayan tecrübeli Kalibrasyon uzmanlarımızla, yerinde kalibrasyon ve akreditasyon koşulları sağlamış kalibrasyon laboratuarlarımızdaki titiz çalışmalarımızla, raporlama, belgelendirme, kalibrasyon çözüm ve analizlerle, firma içi ve dışı eğitim hizmetlerimizle müşterilerimize gerekli hizmeti vermekteyiz.

Kalibrasyon:
Belirli Şartlarda, bilinçli, eğitimli uzman personel kullanılarak, değeri bilinmeyen bir büyüklüğün, değeri bilinen referans bir cihazla belirlenmiş metotlar kullanarak değerinin tespit edilmesi ve bu tespitlerin raporlanması ve belgelendirilmesi faaliyetine denir.

Biyomedikal Kalibrasyon:
Gelişen teknoloji ve artan kalite standartları ile birlikte insan sağlığını direkt ilgilendiren teşhis ve tedavi cihazlarının doğru çalışması önemlidir. Hizmet sunumundan kaynaklanan, yetersizlik ve hataların doğurabileceği insan yaşamı ile ilgili ciddi sorunlar, sağlık hizmetlerinde kalite kavramının önemini arttırmıştır. Sağlık kuruluşları da, kendilerini yarınlara taşıyabilmek, hastalarına beklenenin ötesinde hizmet vermek ve bu hizmeti sürekli olarak iyileştirmek ve gelişen teknolojiyi takip etmek zorundadırlar. Biyomedikal ve klinik mühendisliği ile Biyomedikal cihazların kalite kontrolü, günümüzün yeni kavramları olmakla birlikte;  biyomedikal cihazların test ve kalibrasyonu da yapılması gereken şartlardandır.

Kalibrasyon Yaptırmada Amaç:
Mevcut olan veya ihtiyaca göre belirli kriterler dâhilinde seçilecek ölçme ve muayene ekipmanlarıyla bilinen belirsizlikler çerçevesinde doğru ölçüm yapmak ve bu ölçümleri kayıt altına alarak belgelendirmektir.

Kalibrasyon Konusunda Bilinmesi Gereken Hususlar:
•Kalibrasyon tamir etmek demek değildir.
•Ayar yapmak, sıfırlamak değildir.
•Ürettiğimiz ürünün ölçülebilir karakteristiklerinde ne kadar hassasiyete ihtiyaç duyduğunuzu bilmiyorsanız, hiçbir işe yaramaz.
•Kalibre edilen ekipmanın, doğru değeri gösterdiği anlamına gelmez, sadece ne derece doğru olduğunu gösterir.
 
Kalibrasyon Yapılması Gereken Ürünler:
Ölçüm ve ayar gerektiren, kumpas, metre, mikrometre, manometre, teraziler, elektronik teraziler, basıç ölçerler, hacim ölçerler v.b. ürünlerin yanı sıra;
Biyomedikal Ürünlerin,
•Ekokardiyografi Kalibrasyonu
•Beher Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Vaparizatörü Kalibrasyonu
•Ateş Ölçer Kalibrasyonu
•Balon Joje Kalibrasyonu
•Ağrı Pompası Kalibrasyonu
•Defibrillatör Kalibrasyonu
•Basınç jenaratörü Kalibrasyonu
•Baskül Kalibrasyonu
•Bebek Terazisi Kalibrasyonu
•Anestezi Cihazı Ventilatör Kısmı Kalibrasyonu
•Büret Kalibrasyonu
•Diadinami Kalibrasyonu
•Erlen Mayer Kalibrasyonu
•Etüv Kalibrasyonu
•Fototerapi Kalibrasyonu
•Biometri Ultrasound Kalibrasyonu
•Cerrahi Aspiratör Kalibrasyonu
•Derin Dondurucu Kalibrasyonu
•Dijital thermometre Kalibrasyonu
•Galvani Faradi Kalibrasyonu
•Eforlu EKG Kalibrasyonu
•EKG Cihazı Kalibrasyonu
•Fetal Monitör Kalibrasyonu
•Elektriksel Güvenlik testi
•Hematokrit Santrifüj Kalibrasyonu
•Flowmetre Kalibrasyonu
•Hassas Terazi Kalibrasyonu
•Hasta Başı Monitörü Kalibrasyonu
•İnfüzyon Pompası Kalibrasyonu
•İnkübatör Kalibrasyonu
•Kantar Kalibrasyonu
•Kompresör Kalibrasyonu
•Küvöz Kalibrasyonu
•Lensmetre Kalibrasyonu
•Manometre Kalibrasyonu
•Mezur Kalibrasyonu
•Mikro Pipet Kalibrasyonu
•Odyometre Kalibrasyonu
•Ventilatör ( Suni Solunum Cihazı)
•Pastör Fırını Kalibrasyonu
•Perfüzyon Cihazı Kalibrasyonu
•Oksijen Konsantratörü Kalibrasyonu
•Otoklav Kalibrasyonu
•Otorefraktometre Kalibrasyonu
•Pacemaker Kalibrasyonu
•Pakimetre Kalibrasyonu
•Soğutucu Kalibrasyonu
•Thermohigrometre Kalibrasyonu
•Vakum manometresi Kalibrasyonu
•PH Metre Kalibrasyonu
•Pipet Kalibrasyonu
•Pnömatik Turnike Kalibrasyonu
•Thermometre Kalibrasyonu
•Ultrasound FTR Cihazı Kalibrasyonu
•Vakum Cihazı Kalibrasyonu
•Pulsoksimetre Kalibrasyonu
•Santrifüj Kalibrasyonu
•Elektrokoter Kalibrasyonu
•Spektrofotometre Kalibrasyonu
•Su Banyosu Kalibrasyonu
•Tansiyon Aleti Kalibrasyonu  Kalibrasyonları da kapsamımızda bulunmaktadır.

Devamını oku...

İNTERSİSTEMTEKNİK © 2018 Tüm Hakları Saklıdır

Yukarı Masaüstü Moduna Geç