Belgelendirme

Masaüstü Versiyonu Kayıt Ol Giriş

Ürün Belgelendirme

Üreticinin ürettiği ürünlerin veya hizmetlerin ilgili standartlara veya pazar şartlarına uygunluğunun tescil edilmiş halidir. Ürün Belgeleri genellikle ticaret yapılan yabancı pazarlarda zorunlu bir kısım pazarda da gönüllülük prensibine bağlıdır. Bu nedenlerden ötürü, üretici hitap ettiği pazarın, ülkenin şartlarına uygun ürün belgelendirmesini yapmaya ve her Pazar için gerekli olabilecek ürün belgelerini önceden almaya dikkat etmelidir.


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), ürünlerinizi hangi standartlara göre hangi testlere göre test ettirmeniz ve belgelendirmeniz gerektiği konusunda firmanıza ve ürününüze uygun belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.
Uluslar arası ticarette iş yaptığınız muhatap ülkelere ürün gönderdiğiniz zaman ürünlerinizin ilgili ürün belgelerine sahip olması zorunlu unsurdur. Bu belgelerin olmadığı durumlarda büyük yasal yaptırımlar ve tazminatlar karşınıza çıkabilir.


Örnek olarak;

Gost-R Belgesi Rusya’ ya, Gost-K Belgesi Kazakistan’ a, Ukr-Sepro Belgesi Ukrayna’ ya, TSE Belgesi Türkiye’ ye, CE Belgesi Avrupa Birliği ülkelerine ürün satabilmeniz için ürünlerinizi ilgilendiren zorunlu ürün belgelendirme uygulamalarıdır.


AZOTEX gibi gönüllü ürün uygunluk işaretleri ürünlerinizin pazar payını arttırmada ve müşterilerinize ve tüketicilere güven verme konusunda en büyük yardımcınız olmaktadır. Bu işaret tekstil, organik tekstil ve ekolojik tekstil pazarında güven duyulan belgelendirmedir ve arması size pazar avantajı sağlar.


Ürün belgelendirmenin gereklerini ve faydalarını dikkate alarak üretiminize gerekli olan belge ve belge araştırmaları firmamızdan temin edilmektedir.


Firmamızın Verdiği Ürün Belgelendirme Hizmetleri’ nden Bazıları;

•CE Belgeleri
•AZOTEX Güvenilir Ekolojik Tekstil Belgesi
•GLOBALG.A.P. Belgesi
•FSC-CoC Matbaa Etiket Belgesi
•Tüm Gıda Belgeleri

Devamını oku...

Gıda Belgelendirme

Gıda zincirinde yer alan kuruluşların her türlü gıda standartlarına göre, gıda programları, hijyen sanitasyon uygulamaları, ürün geri çekme programları, ürün yönetimleri, işletme yönetim ilkeleri, prosedürleri ve faaliyetleri, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ),  tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Gıda Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Gıda Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletmelerin gıda güvenliği yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu gıda standartlarını tespit ve tescil faaliyetlerini tüm gıda belgelendirme kapsamı ile varsa akredite olarak vermektedir.

Gıda Belgelendirme, Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.
Bu faydalardan bazıları;

Güvenilir gıda üretiminin tüketici tercihi sağlaması, karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, kurumsallaşma değişim hızı, gıda sistemleri adaptasyonu, Teknoloji kullanımını artırma v.b. kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde mevcuttur.

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ),  Gıda Belgelendirme Kapsamımız:

•HACCP Gıda Üretim Sertifikası
•FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgesi
•ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi
•Helal Belgesi
•BRC Belgesi
•GMP Belgesi

Devamını oku...

Kalite Belgelendirme

Ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümantasyona göre yeterli uygunlukta olduğunun İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ),  Kuruluşunca belgelendirilmesi faaliyetidir. Kalite güvence sistemi uygulama olarak kuruluşlarda departmanların gösterdiği kaliteyi geliştirme, koruma, iyileştirme, müşterileri memnuniyetini ve tatminini kazanma ve en ekonomik düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalar bütünüdür.

Firmamız birçok konuda kalite belgelendirme hizmetlerini standartlar gereğince müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmalarında Aşağıda belirtilen kalite belgelendirme hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana hedeflerimizdendir;

•AZOTEX Güvenilir Tekstil Belgesi
•GOST-R Rusya Kalite Belgesi
•UKR-SEPRO Ukrayna Kalite Belgesi
•GOST-K Kazakistan Kalite Belgesi
•TL 9000 Telekomünikasyon Kalite belgesi
•BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi
•ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi
•IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Belgesi
•ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi
•SROM 8008 Medya Kalite Belgesi
•FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi
•SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi

Devamını oku...

Sistem Belgelendirme

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.

Sistem Belgelendirme, Kuruluşlara bazı avantajlar, faydalar sağlamaktadır.
Bu faydalardan bazıları;

Karlılığın ve verimin artması, Pazar payının artması, Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet, Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları, işletme disiplini, Kurumsallaşma değişim hızı, Sistem adaptasyonu, Kurumsal büyüme, Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma, istatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde…

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

•ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
•ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
•ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
•FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu Belgelendirmesi
•OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi
•ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
•ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi
•ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
•ISO 13485 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi
•ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi
•ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Sistemi
•SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi
•QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi
•HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi

Devamını oku...

Personel Belgelendirme

İlerlemiş toplum olmanın en büyük şartlarından birisi bilgi ve bu bilginin beceriye dönüştürülebilme kabiliyeti yani bilginin etkinliğidir. Bu bilgi ışığında bilgiyi oluşturan, üreten insan kaynakları bu süreçte kendilerini geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve her an yeni bir fikir üretmek zorundadırlar.  İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlar sosyal ve ekonomik yapıda geleceğe yapılan yatırımlardır. İlerleme sağlamak isteyen her ülke sağlam temellerle, öncelikle  insan kaynağı yatırımlarına önem vermektedir.
Bu süreçlerde, iş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. İntersistem Teknik Sertifikasyon bu gereklilikten yola çıkarak diğer tüm alanlarda olduğu gibi gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek  teknik yapıda insan kaynağı oluşumunda “Personel Belgelendirmesi” ile ilgili çalışmaları gayretle takip etmekte ve bu yapıya uyum sağlamaktadır.
 
Firmamızın Personel Belgelendirme çalışmaları; ISO 17024 Personel Belgelendirme Sistemini kurmuş ve Personel Belgelendirme Sistemine göre Uzman, Yönetici ve Tetkik Görevlisi(Denetçi/Baş Denetçi) Belgelendirmesi faaliyetlerini başlatmıştır.

Firmamız bu sistemini, TS EN 45013 " Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler, ISO 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve IRCA, İngiliz Personel Belgelendirme Kuruluşu’ nun tüm gereklerini karşılayan bir sistem oluşturulmuş; belgelendirme ve eğitim çalışmalarına devam etmiştir.

Firmamız aşağıdaki kapsamlar da IRCA Onaylı Sertifikasyon ile Personel Belgelendirme Faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

•ISO 9000 Kalite uzmanı
•ISO 9000 Kalite sistemleri yöneticisi
•ISO 9000 Kalite sistemleri aday yöneticisi
•ISO 9000 Kalite tetkik görevlisi
•ISO 9000 Kalite aday tetkik görevlisi
•ISO 14000 Çevre sistemleri yöneticisi
•ISO 14000 Çevre sistemleri aday yöneticisi
•ISO 14000 Çevre sistemleri tetkik görevlisi
•ISO 14000 Çevre sistemleri aday tetkik görevlisi
•OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri yöneticisi
•OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday yöneticisi
•OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri tetkik görevlisi
•OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday tetkik görevlisi
•ISO 22000 Gıda güvenliği tetkik görevlisi
•ISO 22000 Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi
•ISO 22000 Gıda güvenliği sistem yöneticisi
•ISO 22000 Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi
•BRC Gıda güvenliği tetkik görevlisi
•BRC Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi
•BRC Gıda güvenliği sistem yöneticisi
•BRC Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi
•ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı
•ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi
•ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Uzmanı
•ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uzmanı
•ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı

Detaylı Bilgi İçin “EĞİTİM” Kategorimizden Ulaşabilir, Personel Belgelendirme Başvurusu Yapabilirsiniz.

Devamını oku...

Sertifikasyon - Belgelendirme Hizmetleri

Ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya standarda uygun bir dokümantasyona göre veya hizmet ve ürünlerin üretim yeterliliği, tasarımı, üretim sonu sürekli muayene ve gözetimlerini, yeterli uygunluk verilmesi hizmetleri İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) Kuruluşunca belgelendirilme faaliyetleridir.
Firmamız birçok konuda kalite belgelendirme hizmetlerini standartlar gereğince müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Firmamız faaliyet alanlarında müşterilerine hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. Her türlü bilgi ve yardım için başvurularınızı bekleriz.

Belgelendirme Faaliyetlerimiz genel gruplarla aşağıdaki gibidir:

Sistem Belgelendirmeleri:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu Belgelendirmesi, OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sistemi, ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Yönetim Sistemi, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar (Medikal) yönetim Sistemi, ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi QS 9000 Otomotiv Kalite Sistemi, HOTEQ 500 Otel Kalite Sistemi,

Ürün Belgelendirmeleri:
CE Belgeleri, AZOTEX Güvenilir Ekolojik Tekstil Belgesi, GLOBALG.A.P. Belgesi, FSC-CoC Matbaa Etiket Belgesi

Gıda Belgelendirmeleri:
HACCP Gıda Üretim Sertifikası, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, Helal Belgesi, BRC Belgesi, GMP Belgesi

Kalite Belgelendirmeleri:
GOST-R Rusya Kalite Belgesi, UKR-SEPRO Ukrayna Kalite Belgesi, GOST-K Kazakistan Kalite Belgesi, TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Belgesi, BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi, ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi, IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Kalite Belgesi, ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi, SROM 8008 Medya Kalite Belgesi, FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi, SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi, ISO 9000 Kalite uzmanı,

Personel Belgelendirmeleri:
ISO 9000 Kalite sistemleri yöneticisi, ISO 9000 Kalite sistemleri aday yöneticisi, ISO 9000 Kalite tetkik görevlisi, ISO 9000 Kalite aday tetkik görevlisi, ISO 14000 Çevre sistemleri yöneticisi, ISO 14000 Çevre sistemleri aday yöneticisi, ISO 14000 Çevre sistemleri tetkik görevlisi, ISO 14000 Çevre sistemleri aday tetkik görevlisi, OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri yöneticisi, OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday yöneticisi, OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri tetkik görevlisi, OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday tetkik görevlisi, ISO 22000 Gıda güvenliği tetkik görevlisi, ISO 22000 Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi, ISO 22000 Gıda güvenliği sistem yöneticisi, ISO 22000 Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi, BRC Gıda güvenliği tetkik görevlisi, BRC Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi, BRC Gıda güvenliği sistem yöneticisi, BRC Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi, ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Uzmanı, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uzmanı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı

Devamını oku...

SSMS 5188 Özel Güvenlik Kalite Belgesi

SSMS 5188 NEDİR?

Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde göz ardı edilemeyecek azalmalara neden olacaktır. Bu bağlamda özel bir Standard SSMS 5188 Güvenlik Hizmetleri Sektörü Kalite Yönetim Standardı oluşturulmuştur.


SSMS 5188 İÇERİĞİ NEDİR?

•Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
•Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
•Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,
•Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
•Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,
•Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı,
•Görev yapan personele firmaları tarafında veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,
•Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,
•Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,
•Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
•Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı
•Risk Analizi.

Devamını oku...

FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi

FP 15500, Furniture Quality Product System, Mobilya Üretim Kalite Yönetim Sistemi:

FP 15500 standardı, mal ve hizmet üretimi arasındaki farkları, girdi-süreçleme-çıktı-geribildirim aşamalarından oluşan üretim sistemi modelini, değer yaratma yollarını, üretim sistemi türlerini, stoksuz üretim sistemini, üretim yönetimi tanımını ve üretim yönetiminin çağdaş boyutlarını ele alan mobilya sektörüne yönelik klavuzluk eden özel bir standarttır.
-üretim kavramını, mal ve hizmetler arasındaki belirgin farkları,
-birbirlerine bağlı aşamalardan oluşan üretim sistemini ve başlıca değer yaratma yollarını,
-tek üretim sistemini,
-parti üretim sistemini,
-akıcı üretim sistemini,
-sürekli üretim sistemini,
-kitle üretim sistemini,
-grup teknolojisi üretim sistemini,
-geleneksel üretim sistemlerinden bütünüyle farklı bir yaklaşım olan stoksuz üretim sistemini-JIT,
-üretim yönetiminin tanımını, sorumluluk alanlarını ve çağdaş boyutlarını biliyoruz.
Mobilya üretim sistemi, makine, araç-gereç, malzeme, enerji, işgücü, zaman gibi girdileri, mal ve hizmet şeklindeki çıktılara dönüştüren ve sonuçları geribildirim kanalıyla görüntüleyen bir süreçtir. Mobilya üretim sistemi, işletmenin iç ve dış çevresiyle etkileşim içindedir. Mobilya üretim sistemini, ekonomi, devlet düzenlemeleri, rekabet, teknoloji ve diğer dış çevre koşulları olumlu ve olumsuz biçimde etkiler. Üretim süreci, girdileri, dönüşüm sürecini, çevre etkilerini görüntüleyen, standartlarla karşılaştırıp girdiler üzerinde, dönüşüm süreci üzerinde ve çıktılar üzerinde düzeltici kararlar alınmasını sağlayan alt sistemlerden oluşur.
Girdileri, işletmenin hedef pazarına uygun çıktılara dönüştürmekten sorumlu olan üretim yönetimi, bütün örgütlerin en temel işlevlerinden biridir. Mobilya üretim yönetimi kavramı; üretim stratejisi, dönüşüm sürecinin tasarımı, stok kontrolü, üretim planlaması ve programlaması gibi birçok alt konuyu içerir. Mobilya üretim yönetiminin pazarlama, finans, muhasebe, personel, yönetim bilgi sistemi ve mühendislik gibi diğer işlevleriyle çok yakın ilişkileri ve etkileşimleri vardır. Ancak, üretim yönetimi, diğer işlevlerden farklı olarak, işletmenin aktif varlıklarının yaklaşık %80′inden ve insan kaynağının % 60-80′inden sorumludur. Mobilya üretim sisteminin temel öğesini, dönüşüm süreci oluşturur. Dönüşüm sürecinde girdiler, şekil değişikliği, taşıma, depolama, denetleme gibi birçok faaliyet sonunda ilk durumlarından daha fazla bir değere (katma değer) dönüşür.
Hizmetlerin üretim süreci, malların üretim sürecinden önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Hizmetler, mallara oranla daha soyuttur, tüketicilerin yüksek oranda katılımını gerektirir, üretilirken tüketilir, depolanamaz, emek, yoğun nitelik ve kendine özgü kalite özellikleri taşır. Türkiye’de mobilya üretiminde ve malların kalitesinde tüketici sızlanmaları oldukça azalmıştır. Buna karşılık, hizmet üretiminden, hemen her alanda yakınmalar vardır. Türkiye, dünya standartlarında hizmet üretemediği için halkın tepkisi ve mutsuzluğu artmaktadır. Tek üretim, parti üretimi, akıcı üretim, sipariş üretimi, sürekli üretim, kitle üretimi, grup teknolojisi ve sıfır stoklu üretim, başlıca üretim sistemleridir.
JIT sisteminde, işletmeye malzeme satanlarla işletmenin proje takımlarının birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır. Satıcılar da sisteme dahil edilerek, girdi kalite kontrolünde ve JIT programlarının hazırlanmasında ortak hareket edebilmelidirler. JIT sistemi, planlamadan daha çok kontrole ağırlık verir. Planlama zaman israfına yol açar. Oysa, iyi bir kontrolle değişikliklere kolayca uyum sağlanmıştır. Basit gözle kontrol sistemleri, karmaşık bilgisayar destekli kontrol sistemlerine tercih edilir.

Devamını oku...